Jānis Sirmbārdis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (46); Atdzejotājs (4); Compiler (3); Editor (34); Author of the comment (1); Person of reception (15)

Photos: Person in photo(2)

NameJānis Sirmbārdis
Personal informationSIRMBĀRDIS Jānis (dz. 1937.13.I Jumurdas pag. Kalna Jērcēnos - 23.06.2015) - dzejnieks.
Dz. zemnieku ģim. Beidzis Jumurdas septiņg. sk. (1952), Jelgavas ped. sk. (1956), LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1961). Strād. par Ljas RS saimniecības pārzini (1961-62), laikr. "Literatūra un Māksla" līdzstr. (1962-1967). Pēc tam izdevn. "Liesma" redaktors. RS b. (1963).
Pirmā publikācija - "Kazahijas dzejoļi" laikr. "Padomju Students" 1957.27.XI. Izd. dzejoļu krāj. "Asnu zobeni" (1962), "Dienu bites" (1966), "Saulstaru atslēgas" (1968), "Kaleidoskops" (1972), "Nātru smarža" (1975), "Kartupeļu rakšana Ērgļos" (1977), "Brūkleņzieds" (1980), "Dzejas mājas kapitālremonts" (1984), "Ak, mūžs!" (1986), "Velna ducis" (1987), "Valoda" (1987, kopā ar R. Baraduļinu), "Pārplīsušais laiks" (2001), "Neaizmirstuļu pļāvējs" (2002). S. darbiem ir liroepiska ievirze - dzejiskā pārdzīvojuma pamatā allaž kāds autora pieredzē sakņots sižets, kas veido savdabīgu lirisko biogrāfiju. Tiecoties filozofiski izzināt dzīvi, S. tver pasauli kopsakarībās: cilvēks un daba, es un citi, meli un patiesība, gadu steiga un mirkļu mūžība. Īpaši nozīmīga ir mākslin. sūtības un daiļrades procesa radoša analīze. S. dzeju raksturo intonatīvi daudzveidīgs pants, sadzīves detaļu izmantojums, ironija un sirsnīgs lirisms. S. atdzejojis K. Kuļejeva, N. Ņekrasova, Ļ. Ozerova, B. Pasternaka, M. Svetlova un A. Vozņesenska liriku, tulk. B.Akuņina rom. "Turku gambīts" (2001), "Ahilleja nāve", "Leviatāns" (abi 2002).
L. Auziņš I. Pavards un zvaigzne // Sirmbārdis J. Sešas pagales manā pavardā. R., 1981; Skalbergs A. Ar savas svētības apziņu // Karogs, 1985, 4; Čaklais M. Siltums Sirmbārža krāsnī // Kritikas gadagrām., 1988, 15; Hiršs H. Jānis Sirmbārdis // Latviešu rakstnieku portreti. 70.-80. gadi. R., 1994.
D. Kurpniece
Occupationspoet
Birth time/place13.01.1937
Education1952
mācījies
beidz Jumurdas septiņgadīgo skolu

1956
mācījies
beidz Jelgavas pedagoģisko skolu

1961
studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu
Place/time of death23.06.2015
RewardsDzejas dienu balva
Valoda
Balva piešķirta par kopkrājumu "Valoda" (kopā ar Rigoru Baraduļinu).
Dzeja un atdzeja
1987

"Literatūras un Mākslas" prēmija
Prēmija piešķirta "par aktīvu un būtisku sadarbību".
1987

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.