Jānis Mauliņš

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (50); Person of reception (29)

Photos: Author of photo(2); Person in photo(1)

NameJānis Mauliņš
Summary
Rakstnieks Jānis Mauliņš dzimis 1933. gadā Veclaicenes pagasta "Mauriņos". Pēc Alūksnes vidusskolas beigšanas iestājies Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā, taču studijas pārtraucis smaga nelaimes gadījuma dēļ. Turpinājis izglītoties LVU Juridiskajā fakultātē, no kuras tiek izslēgts 1956. gadā par staļinisma kritiku. 1957. gadā Jānim Mauliņam ļauj atsākt studijas fakultātē un divus gadus vēlāk to arī absolvēt. Strādājis sociālās nodrošināšanas sistēmā, Latvijas Radio un televīzijas komitejā par arhīva pārzini, pildījis jurista pienākumus dažādās iestādēs. Latviešu literatūrā ienācis ar stāstu krājumu "Minūtēm ritot" (1968), kam drīz sekojoši vēl divi stāstu apkopojumi – "Rīta miglā" (1971) un "Pelēkais māls" (1975). Interesanti nomales ikdienas tēlojumi atrodami krājumā "Malēnieši" (1983). Paralēli stāstiem tapis arī romāns "Kājāmgājējs", kas ideoloģisku ierobežojumu dēļ tiek izdots tikai 1982. gadā. Romānos "Mīlestības infraskaņas" un "Pelēkie zīmējumi" (abi 1982) runāts par ģimenes problēmām, savukārt "Raganā" par māņticības un zinātnes uzskatu sadursmi mūsdienu cilvēkā. Jānis Mauliņš pazīstams arī ar vēsturiskajiem romāniem "Pēdas" (1980, ekranizēts 1983. gadā ar nosaukumu "Vilkatis Toms") un "Tālava" (1990). Atsevišķās grāmatās izdevis arī publicistiku, dokumentālo un autobiogrāfisko prozu. Jāņa Mauliņa prozu raksturo sociāli asas problēmas, publicistikas un socioloģiskas analīzes elementi, detaļu precizitāte, kritiska refleksija poētisku pasāžu vietā. Jānis Mauliņš miris 2009. gadā.
Personal informationDzimis zemnieku ģimenē.
Work

Pirmā publikācija

1964: stāsts "Liepājas jūrmalā" žurnālā "Liesma" (Nr. 8).

Publicistiskā darbība

Publicējis slejas un polemiskus rakstus par latviešu literatūrai un sabiedrībai aktuāliem jautājumiem tādos izdevumos kā "Karogs, "Latvijas Jaunatne", "Malienas Ziņas", "Neatkarīgā Rīta Avīze". Padomju gados rakstītā publicistika apkopota grāmatās "Tendence vai likumsakarība?" (1987) un "Nenotikušais un īstenība" (1988).
Quotations

Par Jāņa Mauliņa prozu

"Kā Jāņa Maulņa vēsturiskajos romānos, tā grāmatās par mūsdienām tēloti vienkārši cilvēki viņu parastajā dzīvē: bieži vien viņi ir it kā naivi, vienlaikus būdami ar patstāvīgu domāšanu, tādi, kas nepieņem izplatītos domāšanas stereotipus. J. Mauliņa daiļradei nav raksturīgi sašķelti, pretrunīgi varoņi, rakstnieka ideāls ir viengabalaina, mērķtiecīga personība, stipa paša iegūtā pārliecībā, savā ģimenē, savā tautā. Rakstnieka varoņos ir īsts zemnieku pamatīgums, viņu mērķi ir vienkārši, konkrēti, pat šķietami pieticīgi: ģimene, mājoklis tai, labi padarīts darbs tās labā."

Kiršentāle, Ingrīda. Jānis Mauliņš. Latviešu rakstnieku portreti: 70.-80. gadi. Sast. Viktors Hausmanis. Rīga: Zinātne, 1994.
Occupationspublicist
author
lawyer
Birth time/place16.06.1933
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads
Dzimis Veclaicenes pagasta "Mauriņos".

EducationUnknown – 1948
Veclaicenes pamatskola
Romeškalns [uo]
Romeškalns [uo] , Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

1952
Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts
Brīvības gatve 333, Rīga
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006

1952
Alūksne Secondary School
Kanaviņu iela 14, Alūksne
Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

1953 – 1956
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Studējis Juridiskaja fakultātē. 1956. gadā izslēgts par padomju dogmatiskās domāšanas kritiku.


1957 – 1959
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Atsāk un pabeidz studijas Juridiskajā fakultātē.

Participation in organisations1971 – 2009
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
Place/time of death12.06.2009
Juveris
"Lejas Sniķeri", Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118

Map legend

Showing 1-8 of 8 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Veclaicenes pagasts
(Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads)
16.06.1933Birth time/placeParish
2Juveris
("Lejas Sniķeri", Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV-4118)
12.06.2009Place/time of deathLake
3Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1953 - 1956EducationBuilding, house
4Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1957 - 1959EducationBuilding, house
5Brīvības gatve 333, Rīga
(Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006)
1952EducationBuilding, house
6Kanaviņu iela 14, Alūksne
(Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301)
1952EducationBuilding, house
7Romeškalns [uo]
(Romeškalns [uo] , Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads)
1948EducationVillage
8Rīga
(Rīga)
1971 - 2009Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.