Jānis Kalniņš

lv
Report to editor

Collections (4)

Works: Author (79); Editor (54); Author of the comment (15); Person of reception (29)

Photos: Person in photo(113)

NameJānis Kalniņš
PseudonymEglītis J., Krasts J., Krūms J.
Personal informationKALNIŅŠ Jānis (dz. 1922.4.I Ropažu pag. Zālītēs - 2000.25.I Murjāņos, apbed. Meža kapos Rīgā) - rakstnieks, literatūrzinātnieks, filol. z.k. (1957), filol. dokot. (1992). LZA akad. (1982).
Dz. zemnieka ģim. Beidzis Ropažu psk. (1935). Strād. lauku darbus Ogresgala pag. Kopš 1939 dzīv. Rīgā. Strād. par atslēdznieka mācekli, 1940-41 bijis māceklis celtn. un montāžas trestā, vācu okup. laikā - strādnieks tramvaju darbnīcās, no 1944 X strād. par atslēdznieku rūpnīcā VEF. Beidzis J. Raiņa vakara vsk. (1945), neklātienē LVU Filoloģijas fak. Latviešu val. un lit. nod. (1951). 1948-55 laikr. "Cīņa" lit. līdzstr., 1956-59 ZA Val. un lit. institūta zin. līdzstr., 1959-64 Tekstoloģijas sektora vad., 1963-83 inst. direktors. RS b. (1956). LPSR N.b.k.d. (1970). Ministru kabineta balva par mūža veikumu (1995), Triju Zvaigžņu ordenis (1999).
Pirmā publikācija - recenzija "Luga par padomju jaunatni" laikr. "Cīņa" 1950.16.V. Grām. "Satīras asajā gaismā" (zin. kand. disertācija, 1957, LPSR Valsts prēm. 1958) ir pētījums par A. Upīša komēdijām. Izlasē "Pa gadu kāpnēm" (1966) apkopoti K. raksti lit. un t-ra kritikā. K. sniedzis t-ra sezonu apskatus almanahā "Teātris un Dzīve" (1957-62, 2-6). Grām. "Lātviešu
literatūras vēsture" (6, 1962), "Literatūra un laikmets" (1970), "Problēmas un risinājumi" (1973), "Andreja Upīša simtgadei" (1977), "Rainim 125" (1990) u.c. līdzautors. Grāmatā par J. Raiņa mantojumu jaunatnei "Zelta kamolītis" (1965) iezīmējas K. nosliece uz esejiskumu. Lielu K. daiļrades daļu veido vēsturiski biogr. romāni par rakstniekiem: "Andrejs Pumpurs" (1964), "Rainis" (1977), "Auseklis" (1981), "Kalna Kaibēni" (per. 1989, grām. 1991). Rakstnieku psihol. kolīzijas un daiļrades process tēloti uz plaša vēst. notikumu fona. Šiem rom. raksturīga dokumentāla precizitāte, spilgts laikmeta kolorīts, tipiska attēlojamā laikposma valoda. K. ir viens no ievērojamākajiem latv. biogrāfiskā rom. autoriem. Līdzīgas iezīmes grām. "Savādnieki" (1979), kurā apkopoti stāsti par latv. un cittautu rakstniekiem, atsevišķi stāsti tuvi leģendai. Otra daiļrades līnija - teiksmas, līdzības un teiksmaini stāsti, kuros risinātas vispārcilvēc. un filoz. problēmas par cilvēka un varas attiecībām, patiesību un meliem, mirkli un mūžību (grām. "Mūžība", 1971, "Hronists un Velns", 1985, "Sadursmes krēslas laikmetā", 1993, rom. "Zvana spēles", 1995). K. rakstījis arī bērnības atmiņas (grām. "Kad strazdi svelpj", 1968, "Subraba karote", 1986), kinoscenārijus Rīgas kinostudijas filmām pēc. latv. klasikas darbiem - "Mērnieku laiki" (1968, pēc brāļu Kaudzīšu rom.), "Nāves ēnā" (1971, kopā ar G. Piesi pēc R. Blaumaņa noveles). K. rakstījis arī lugas par vēst. tematiem.
90. gadu otrajā pusē K. atkal aktīvāk pievērsies lit. zinātnei. LU Lit., folkl. un mākslas inst. izdotajā "Latviešu literatūras vēstures" 1. sēj. (1998)rakstījis par dramaturģiju laikposmā 1906-18, viņa apceres public. krājumos "Latviešu rakstnieku portreti" - "Ansis Gulbis" (1996), "Arvīds Grigulis" (2001), "Arveds Švābe" ("20 un 30. gadu latviešu rakstnieku portreti", 2, 1999). K. sar. pēcv. M.Kaudzītes rom. "Mērnieku laiki", Valda "Staburaga bērni" (abi 1992), priekšv. A.Grīna "Dvēseļu putenis" 1. sēj. (1994), V.Lāča rom. "Zvejnieka dēls" (1996). Par rom. "Rainis" tapšanu pad. ideoloģijas apstākļos stāsta K. eseja "Rainis - derīgais un nederīgais" (1999). - Ps.: J. Eglītis, J. Krasts, J. Krūms.
L. Hausmanis V. Radis strādāt, ne garas runas teikt // Lit. un Māksla, 1972, 1.I; t.p. Rakstniekam un literatūrzinātniekam Jānim Kalniņam - 60 // LPSR ZA Vēstis, 1982, 1; Tabūns B. Vārdi otrajai // Karogs, 1982, 1; Stankevičs A. Izprast dzīvi. R., 1988, 1968.-174. lpp.; Tomēr dzīvojam: (Saruna ar J.K.) / Pierakst. I.Treimane // Karogs, 1994, 4; Hausmanis V. Mans darba kolēģis Jānis Kalniņš // LM Ljā, 2000, 27.I; Vējāns A. Jānis Kalniņš // Turpat; Kalniņš J. Nenovēlīgais latvietis Jānis Rainis un pateicīgais vācietis Johans Volfgangs Gēte // 11 dažādi spalvasbrāļi. R., 2000.
A. Vite
LinksIeva Kalniņa (1956) - Daughter
Occupationsscientist
author
literary scholar
Birth time/place04.01.1922
Ropaži
Ropaži, Ropažu novads
Dzimis Ropažu pagasta "Zālītēs".
Educationunknown – 1951
studējis
neklātienē beidzis LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu

1930 – 1935
mācījies
mācījies Ropažu pamatskolā

1939 – 1945
mācījies
mācījies un beidzis J.Raiņa vakara vidusskolu

1957
mācījies doktorantūrā
zinātņu kandidāta disertācija: "Satīras asajā gaismā"
Participation in organisations1956 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1990 – 2000
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
Biedrs
Travelled1972
Rumānija
Romania
Brauciens delegācijas "Zinātne" sastāvā.
Place/time of death25.01.2000
Buried
RewardsLatvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par literatūrvēsturisku pētījumu "Satīras asajā gaismā".
Zinātnē un ražošanā
1958

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1970

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par biogrāfisko romānu "Rainis".
Literatūrā
1980

Latvijas Republikas Ministru kabineta balva
Balva piešķirta par kultūrvēsturiski nozīmīgas un mākslinieciski augstvērtīgas latviešu tautas atmodas darbiniekiem veltītas romānu sērijas radīšanu ("Auseklis", "Pumpurs", "Kalna Kaibēni").
1995

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 1999. gada 28. oktobra lēmumu.
IV šķira
1999

Map legend

Showing 1-4 of 4 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Ropaži
(Ropaži, Ropažu novads)
04.01.1922Birth time/placeVillage
2Rumānija
(Romania)
1972TravelledCountry
3Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1956 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
4Rīga
(Rīga)
1990 - 2000Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.