Jānis Ilsters

lv
Report to editor

Works: Author (4); Person of reception (2)

NameJānis Ilsters
PseudonymDaugavietis
Personal informationILSTERS Jānis (1851.14.V Vestienas pag. "Gretēs" - 1889.5.V Vestienā, turpat apbed.) - skolotājs, botāniķis un dzejnieks.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Vestienas un Ērgļu (1864-68) draudzes skolā. Pēc tautskolotāja eksāmenu nokārtošanas (1871) strād. par skolotāju Vestienas draudzes sk., Liezērē (1876-77), 1875-76 un 1878-82 Rīgas Ozolaines bērnu patversmē. 1882-85 mājskolotājs, 1885-88 korespondents un grāmatvedis Stukmaņos (Pļaviņās).
Pirmā daiļlit. publikācija - tēlojums "Pastaigāšanās pa laukiem šā gada vasaras svētkos" laikr. "Baltijas Vēstnesis" 1877.25.V. Raksti laikr. "Baltijas Vēstnesis", "Dienas Lapa", "Balss", žurn. "Austrums" u.c. par ģeogrāfiju, dabas zin., botāniku, zemkopību, ped. jaut., folkloru, etnogrāfiju u.c. tēmām. Vestienas apkārtnē un Daugavas ielejā I. savācis plašu herbāriju (18 sēj.), sar. pirmo botānikas mācību grāmatu latv. val. "Botānika tautas skolām un pašmācībai" (1883), Rīgas Latv. b-bas Zinību komis. "Rakstu krājumā" (1884-85, 2-3) public. latviskos augu nos. ("Latviešu botāniski nosaukumi"). I. dzeja izd. tikai pēc nāves krāj. "Sīkrozītes, magonītes jeb dzejas ziediņi" (1889) - pārdomas par Vidzemes skaisto dabu, arī J. V. Gētes dabas lirikas atdzejojumi. Vācis ar augu un putnu dzīvi saistīto latv. folkloru. Kopā ar A. Štrenku sar. ceļvedi pa Daugavas ieleju ("Fuehrer durch Duenatal von Stockmannshof nach Kokenhusen", 1887). - Ps.: Daugavietis.
L. Āronu Matīss. Apskats par Jāņa Ilstera dzīvi un darbību // Austrums, 1889, 7-8; t.p. Vēlreiz par Jāni Ilsteru // Turpat, 1890, 6; Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu. R., 1893; Zanders O. Botāniķis ar dzejnieka dvēseli // Zinātne un Tehn., 1976, 9; Pirmo latviešu botāniķi pieminot // Dzimtenes Balss, 1981, 11.VI; Politere I. Botāniķis Jānis Ilsters un latviešu folklora // Zinātnes Vēstn., 1991, 12.
I. Rubule
Occupationsteacher
poet
biologist
Birth time/place14.05.1851
Vestiena
Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads
Dzimis Vestienas pagasta "Gretēs".
Education
mācījies
mācījies Vestienas draudzes skolā

1864–1868
mācījies
mācījies Ērgļu draudzes skolā

1871
citi izglītības veidi
nokārtojis tautskolotāja eksāmenus
Place/time of death05.05.1889
Vestiena
Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads
Buried00.05.1889
Vestiena
Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads

Map legend

Showing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Vestiena
(Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads)
14.05.1851Birth time/placeVillage
2Vestiena
(Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads)
05.05.1889Place/time of deathVillage
3Vestiena
(Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads)
01.05.1889BuriedVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.