Jānis Andrups

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (254); Compiler (3); Author of the comment (3); Person of reception (24)

Photos: Person in photo(4)

NameJānis Andrups
PseudonymJēkabs Akmens, Jānis Akots, Telemaks
Name at birthJānis Alfrēds Andriņš
SummaryJānis Andrups (1914–1994) – literatūrkritiķis un zinātnieks, redaktors un sabiedrisks darbinieks. Dzimis Bolderājā. Beidzis skolotāju institūtu (1944), studējis baltu filoloģiju Latvijas Universitātē, salīdzināmo valodniecību Gēteborgas Universitātē, Zviedrijā (1945–1947). Presē darbojas jau no 1934. gada. Strādājis kā skolotājs un tautskolu inspektors. Kopš 1947. gada dzīvoja Londonā. Laikraksta "Londonas Avīze" redaktors (1947–1962, 1975–1986) un mēnešraksta "Ceļa Zīmes" redaktors. Neilgu laiku vadīja savu tipogrāfiju Venta Press Londonā. Bija trimdas PEN kluba loceklis un LaRAs biedrs.
Personal information
Dzimis strādnieka Gotharda Andriņa ģimenē.

1947: vasarā salaulājies ar dziedātāju Elmu Krūmiņu (1922–1961).
Otra laulība ar tēlnieci Rēziju Andrupi.
Work1932: pirmā publikācija - dzejolis "Es mācos" laikrakstā "Jūrmalas Vārds" oktobrī.
Literārās publikācijas periodiskajos izdevumos "Daugavas Vēstnesis", "Sējējs" un citur.

Kopš 1941. gada darbojies par Rēzeknes apriņķa tautskolu inspektoru.

Intensīvi darbojies Rīgas laikrakstos un žurnālos, rakstījis stāstus, recenzijas, apcerējumus par literatūru un audzināšanas jautājumiem ("Daugava", "Jaunā Audze", "Sējējs").

Redaktora darbība

Pirmās iemaņas žurnālistikā guva no jaunatnes rakstnieka un skolotāja Friča Jansona, kas viņu pieņēma par tehnisko redaktoru jaunatnes žurnālā "Dzimtene un Pasaule".

1933
: jaunatnes žurnāla "Dzimtene un Pasaule" tehniskais redaktors.
Žurnālu "Sējējs" un "Daugava" līdzstrādnieks.
Kopš 1943: literārā mēnešraksts "Latvju Mēnešraksts" redakcijas loceklis.
1947-1962, 1975-1986: laikraksta Londonas Avīzes redaktors
Kopš 1986: laikraksta
Brīvā Latvija redkolēģijas loceklis.
1953-1987: žurnāla
Ceļa Zīmes redaktors.

Tulkotājs

No angļu valodas
1953: Ernests Hemingvejs "Vecais vīrs un jūra".
1955: Čarlzs Morgans "Notikums upes līnijā".
Quotations"Kaut trimdā esam izklīduši piecos kontinentos, tomēr visi satiekamies vienā pasaulē, ko varam saukt par garīgo Latviju... To veido visas vērtības, kuras kopā saucam par kultūru: mūsu valoda, rakstniecība un citas mūsu mākslas, mūsu tradīcijas un šīs gara spējas vērtības pārdzīvot, uzturēt mūsos dzīvas un radīt no jauna." / Jānis Andrups "Garīgā Latvija".


Par Jāni Andrupu kā literatūras kritiķi

"Jānim Andrupam piemīt spēja asi uztvert rakstnieku personību un parādīt individuālās iezīmes viņu darbos. Pēc Jāņa Rudzīša aiziešanas aizsaulē viņš patlaban ir mūsu lielākā autoritāte kritikā. Par latviešu daiļliteratūras satura kodolu Andrups uzskata ārējās un iekšējas brīvības saucienu, kas parādās tiklab tautasdziesmās, kā mūsu rakstos no tautas atmodas līdz šim laikam. Bet stila attīstību viņš saredz ap 30 gadu ilgos paaudžu nomaiņas posmos. Viņš atzīst, ka ir tikai viena latviešu kultūra, kuras esamību izšķir tās kvalitatīvās vērtības, bet politikas iejaukšanas šīs vērtības apslāpē un iznīcina."

Salnājs, Kārlis. Daudzu druvu kopējs. Brīvā Latvija, 1989, 1. maijs.


"Var teikt - kur ir Andrups, tur cildeni plīvo Latvijas karogs par spīti ienaidniekiem un mazticīgajiem. Providence Andrupam piešķīrusi daudzus talantus, un viņš tos kā auglīgu seklu izsējis plašos tīrumos. Šī sēšana ir devusi bagātīgu ražu. Andrups ar savu nākotnes vīziju bijis dedzīgs skolotājs, kodolīgs redaktors
gan Latvijā, gan trimdā Temzas krastā, kur viņš uzmanīgi vēro polītiskās debesis, kas piesātinātas ar elektrības dzirkstīm. [..] Andrups ir arī briljants esejists un kritiķis."

Vaivars, Jūlijs. Redaktora Jāņa Andrupa 70 mūža gadi. Latvija Amerikā, 1984, 19. maijs.
Occupationsliterary scholar
literary critic
historian
public employee
producer
Birth time/place17.05.1914
Bolderāja
Ozolkalni, Rīga
Education1935
Riga Teachers Institute
Liepājas iela, Rīga
Liepājas iela, Rīga

1938 – 1943
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.


1945 – 1947
Gēteborga
Göteborg, Västergötland, Sweden

Studēja salīdzinošo valodniecību Gēteborgas universitātē.

Working place1941 – 1943
Laikraksts "Rēzeknes Ziņas" (1941–1944)
Rēzekne
Rēzekne
Strādāja redakcijā.

1941 – 1943
Tautskolu inspektors Rēzeknes apriņķī.

1943 – 1944
Latvju Mēnešraksts
Rīga
Rīga

Līdzstrādnieks.


1944 – 1945
Laikraksts "Latvju Vārds"
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Redaktors.

1953 – 1987
Ceļa Zīmes
Londona
London, Greater London, United Kingdom
Redaktors.
Participation in organisations
Latviešu Rakstnieku apvienība


Latvijas PEN klubs
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden


Londona
London, Greater London, United Kingdom
Latvju biedrības Lielbritānijā priekšsēdis.

1938
Akadēmiskā organizācija "Ramave"
Travelled1970
Kanāda
Canada
Viesojās pie Kanādas latviešiem.

1970
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Viesojās pie ASV latviešiem, uzstājās ar priekšlasījumiem.

1970
Austrālija
Australia
Viesojās pie Austrālijas latviešiem, uzstājās ar priekšlasījumiem.

1973
Kanāda
Canada
Viesojās pie Kanādas latviešiem.

1978
Tobago
Tobago, Trinidad and Tobago
Place/time of death18.01.1994
Londona
London, Greater London, United Kingdom
Buried17.09.1994
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

Pelni apbedīti Pirmajos Meža kapos.

RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par darbu žurnālistikā.
1976

Map legendShowing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Bolderāja
(Ozolkalni, Rīga)
17.05.1914Birth time/placePart of a city
2Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
18.01.1994Place/time of deathCity
3Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
17.09.1994BuriedCemetery
4Liepājas iela, Rīga1935EducationStreet
5Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1938 - 1943EducationBuilding, house
6Gēteborga
(Göteborg, Västergötland, Sweden)
1945 - 1947EducationCity
7Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
1953 - 1987Working placeCity
8Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
1944 - 1945Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1943 - 1944Working placeCity
10Rēzekne
(Rēzekne)
1941 - 1943Working placeCity
11Kanāda
(Canada)
1970TravelledCountry
12Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1970TravelledCountry
13Austrālija
(Australia)
1970TravelledCountry
14Kanāda
(Canada)
1973TravelledCountry
15Tobago
(Tobago, Trinidad and Tobago)
1978TravelledIsland
16Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Not set)Participation in organisationsCity
17Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.