Inese Treimane

lv
Report to editor

Works: Author (28); Compiler (3); Co-author (1); Author of the comment (4)

NameInese Treimane
Name at birthGrāvīte
Personal informationTREIMANE Inese (dz. Grāvīte; 1952.14.III Rīgā) - literatūras zinātniece un kritiķe.
Komponista O. Grāvīša meita. Beigusi Rīgas 49. vsk. (1970) un LVU Filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1975). Strād. par red. izdevniecībā "Liesma" (1975-78). Kopš 1978 ZA Val. un lit. inst. (tag. Lit., folkl. un mākslas inst.) līdzstrādniece, 1993-97 žurn. "Karogs" kritikas nod. vadītāja, kopš 1997 Tulkošanas un terminoloģijas centra galvenā red., nod. vadītāja.
Pirmā publikācija - recenz. "Pirmā" par R. Pormaļa rom. "Distance bez finiša" žurn. "Karogs" 1972 (2. nr. ar ps. Inese Brica). Sast. K. Skalbes prozas izlasi "Dzīvības siltums" (1980, pēcvārda aut.), sast. un komentējusi J. Raiņa Kopotu rakstu 21. (daļēji) un 22. sēj. (abi 1985), sar. priekšvārdu A. Dziļuma rom. "Saplēstā krūze" (1990). Līdzaut. ZA Val. un lit. inst. kolektīvajiem darbiem "Mūsdienu latviešu padomju literatūra. 1960-1980" (1985), "Materiāli 20.-30. gadu literatūras vēsturei" (1989), "Materiāli par literatūru un mākslu Latvijā 1941.-1945. gadā" (1990). Krājumos "Latviešu rakstnieku portreti" ievietotas T. apceres par A.Dziļumu, A.Jakibānu, V.Kaijaku (visas 1994), E.Virzu (2002). Public. rakstus par K. Skalbi, A. Dziļumu, K. Ieviņu. T. literatūrkrit. rakstos un recenz., īpaši laikr. "Literatūra un Māksla" un žurn. "Karogs" regulāri publicētajos pārskatos par jaunāko prozu, apvienota emocionāla atraisītība, analītiskums un spēja lit. parādības skatīt procesā. Sar. apcerējumu par 20. gs. sākuma dzeju grām. "Latviešu literatūras vēsture" (1, 1998).
A.Rožkalne
LinksArnolds Būmanis - Radinieks
Oļģerts Grāvītis - Father
Occupationsliterary scholar
literary critic
Birth time/place14.03.1952
Rīga
Rīga
Education1970
mācījies
beidz Rīgas 49.vidusskolu

1975
studējis
beidz LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
14.03.1952Birth time/placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.