Inārs Brēdrihs

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (26); Author of the comment (1); Person of reception (15)

Photos: Person in photo(2)

NameInārs Brēdrihs
PseudonymIlmārs Briedis
SummaryInārs Bredrihs (1930–1991) – dzejnieks, literatūrkritiķis. Dzimis Latvijā, beidzis pamatskolu. 1944. gadā bēgļu gaitās nonāca Vācijā, kur beidza ģimnāziju. Šajā laikā arī pirmās dzejas publikācijas. Dzejas krājums "Vakarvējš" (1973), dzejlapa "Pārziemosim!", dzeja kopkrājumā "Kvintets" (1961) un antoloģijās. Dzejoļi veidoti atturīgi romantiskās intonācijās, izmantojot gan tradicionālās formas, gan brīvo pantu un iestrādājot daudz biogrāfisku un kultūras iespaidu. Kopš 1949. gada dzīvoja Austrālijā.
Personal informationDzimis virsnieka ģimenē.
1944: novembrī devās bēgļu gaitās no Liepājas, sākotnēji nonāca Austrumsudetijā.
1949: izceļoja uz dzīvi Austrālijā.

1959: salaulājās ar topošo zobārsti Maiju Cerbuku.

1980: vienīgo reizi viesojās Latvijā.
Work

Literārā darbība

1945: pirmā publikācija dzejolis "Vientulīgā laipa" Kaseles Tautskolas izdevumā "Nemiera bērni".
Turpmākās publikācijas kopš 1957: dzejolis "Variācija ap tēmu" laikraksta "Austrālijas Latvietis" literārajā pielikumā Nr. 9, 13. jūlijā.
Kopš 1957: publicēja satīrisko prozu un humoreskas dažādos trimdas latviešu izdevumos.
Piedalījās literāros sarīkojumos, Austrālijas latviešu Rakstnieku dienās, Austrālijas latviešu Kultūras dienās; darbojās Austrālijas jauniešu organizācijā.

Dzejas krājumi

1961: kopkrājums "Kvintets" (kopā ar Eduardu Silkalnu, Ivaru Lindbergu, Kārli Ābeli, jun., Gundaru Pļavkalnu).
1973: "Vakarvējš".
1975: dzejlapa "Pārziemosim!".
Dzejoļu publikācijas dažādās antoloģijās.

Publicējis recenzijas žurnālā "Jaunā Gaita" ar pseidonīmu Ilmārs Briedis.

1962: Austrālijas Latviešu teātra Melburnā vajadzībām tulkojis M. Ašāna komēdiju 3 cēlienos "Tupenis".
1970: Austrālijas Latviešu teātra Melburnā vajadzībām tulkojis Luidži Kiarelli grotesku "Maska un seja".
Quotations

Par Ināra Brēdriha dzeju

"...šķiet, ka jaunais dzejnieks varētu piederēt introversīvo – uz iekšu vērsto – domātāju mākslinieku tipam. Kā tādam viņam tad arī nav tieksmju dzejot katrā ziņā un par visu. Viņš to dara no gadījuma uz gadījumu, tad, kad jūt to par nepieciešami vajadzīgu. [..] Šķiet, ka Ināra Brēdricha dabā nav vērojamas tieksmes kļūt par pravietisku saucēju, ne arī par kādas idejas angažētu cīnītāju. Toties viņa darbos vērojama simpātiskā ievirze nespēlēt, bet būt patiesam pret sevi un tajā pašā laikā atklātam un sirsnīgam pret tuviem cilvēkiem, kuriem, kā šķiet, tad arī allaž adresēts autora domu īstais pasvītrojams – šī tieksme nedemonstrēt sevi, bet pārdzīvot labdarīgu iekšējas atslodzes sajūtu, runājot ar tiem, kuros var gaidīt atbalsi, ir ļoti raksturīga I. Brēdricha dzejai. [..] Vielas apstrādājumā viņš neieslīgst liekā lirismā, bet allaž paliek lietišķs un konkrēti apzinīgs vērtētājs. I. Br. dzejoļu stils ir vienkāršs, atturīgs, jo tur neredz nedz ekspresionistisku pārmērību, ne arī grūti izprotamu simboliku. Arī viņa valoda skaidra un labskanīga, pārsvarā uzrādot vairāk emociju nekā dzirdes vai redzes gleznu. Nevairīdamies reizēm arī no modemā dzejas panta nervozā saraustījuma, dzejnieks arvienu jūt cienību pret panta klasiskajām formām un ir pārliecināts, ka zināmiem tematiem tās pat nepieciešamas. Formu viņš uzskata arvien tikai par līdzekli, ne mērķi."
Sarma, Jānis. Dažas pārdomas Ināru Brēdrichu un viņa dzeju. Austrālijas Latvieša Literārais pielikums, 1958, Nr. 16, 25. okt.

Par dzejas krājumu "Vakarvējš" (Austrālija, 1973)

"Krājumā Vakarvējš ievietotie 106 dzejoļi ir radušies 20 gados. Tas ir laika sprīdis, kurā veidojusies ne tikai dzejdarbu mākslinieciskā forma, bet arī dzejnieka pasaules uzskats, viņa īstenības ieskatījums. [..] Inārs Brēdrichs ir sava laikmeta bērns, kas 14 gadu vecumā atstāto dzimto zemi gan atceras, bet tomēr jūtas saistīts ar svešo patvēruma zemju kultūras strāvojumiem. Tāpēc arī dzejnieka patriotisms neizplūst klišejiskās vaimanās par zaudēto dzimteni. [..] Vakarvējā mijas brīvā panta dzeja ar četrrindēm, ar sonetiem. Bezatskaņu panti mainās ar atskaņotiem, bet visā krājumā jūtama stingra iekšējā forma, par ko kādreiz cīnījās Valdemārs Dambergs. Tas nozīmē, ka dzejniekam ir skaidrs priekšstats par to, kādam jābūt darbam savā dzejas īstenojumā. Krājumā daudz svaigas izteiksmes: Izmazgā dienu un dzīvi no sejas (25), Tavas stundas beidzot ir nogurušas (101), Trulu smaku metot sejā (34), Asmens atmiņas griež (35), Lai trīc dziesmā miega paspārnes! Kas par brīnišķīgu saukli 1973. gadam!"
Luce, Ņina. Vakarvējš. Londonas Avīze, 1973, 24. aug.
Occupationspoet
literary scholar
literary critic
Birth time/place27.03.1930
Rīga
Rīga

EducationAndreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola
Maskavas iela 197, Rīga
Maskavas iela 197, Rīga, LV-1019

1948 (Date is approximate)
Kasele
Kassel, Germany

Beidzis Kaseles-Betenhauzenes bēgļu nometnes latviešu reālģimnāziju.


1953 – 1957
The University of Melbourne
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

1970: ieguva maģistra grādu uzņēmumu vadības specialitātē.

Working place1957 (Date is approximate)
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
Strādāja Shell sabiedrībā.
Participation in organisationsLatviešu preses biedrība
Austrālija
Australia

Darbojās Latviešu preses biedrības Austrālijas (Melburnas) kopā.


Latviešu Rakstnieku apvienība

Latvijas PEN klubs
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Studentu korporācija "Lettonia"

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē
Austrālija
Australia

Austrālija
Australia
Australia Fellowship of Writers biedrs.
Travelled00.11.1974
Jaunzēlande
New Zealand

21.06.1975 – 29.06.1975
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Piedalījās Gaŗezerā notikušajā Latviešu Rakstnieku apvienības rīkotajā Rakstnieku nedēļā.

00.07.1975
Londona
London, Greater London, United Kingdom

Piedalījās literārā sarīkojumā.

Place/time of death11.08.1991
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

Buried26.09.1997
Tērvetes kapi
"Pālēnu dzimtas kapliča", Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730

Map legendShowing 1-14 of 14 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
27.03.1930Birth time/placeCity
2Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
11.08.1991Place/time of deathCity
3Tērvetes kapi
("Pālēnu dzimtas kapliča", Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730)
26.09.1997BuriedCemetery
4Kasele
(Kassel, Germany)
1948EducationCity
5Maskavas iela 197, Rīga
(Maskavas iela 197, Rīga, LV-1019)
(Not set)EducationBuilding, house
6Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1953 - 1957EducationCity
7Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1957Working placeCity
8Jaunzēlande
(New Zealand)
01.11.1974TravelledCountry
9Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
01.07.1975TravelledCity
10Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
21.06.1975 - 29.06.1975TravelledCountry
11Austrālija
(Australia)
(Not set)Participation in organisationsCountry
12Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Not set)Participation in organisationsCity
13Austrālija
(Australia)
(Not set)Participation in organisationsCountry
14Austrālija
(Australia)
(Not set)Participation in organisationsCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.