Ilga Bērza

lv
Report to editor

Works: Author (17)

NameIlga Bērza
Additional namesIlga Mašlakova
Name at birthIlga Bērziņa
SummaryIlga Bērza (īstajā vārdā Ilga Bērziņa, precējusies Mašlakova, 1933–2012) – latviešu dzejniece. Darbojusies Cēsu jauno autoru apvienībā. No 1973. gada līdz 1981. gadam bijusi Rīgas Pionieru pils Jauno autoru pulciņa vadītāja (kopā ar dzejnieci Ilgu Rismani). Septiņu dzejoļu krājumu autore. Dzejā izmantoti Latvijas dabas un folkloras motīvi, virknei dzejoļu raksturīga pašironija un humors. Atmodas laikā un vēlāk tapušajā dzejā aktuālas patriotisma un Latvijas vēstures tēmas. Ilgas Bērzas dzejoļi publicēti arī dažādos kopkrājumos un periodikā, tā komponēta.
Personal informationĪstajā vārdā Ilga Bērziņa, precējusies Mašlakova.

Dzimusi namdara ģimenē.
Dzejnieces māte bijusi aizrautīga lasītāja, ļoti mīlējusi dzeju, lasījusi Kārļa Skalbes, Friča Bārdas, Jāņa Poruka, Aspazijas dzeju. Tēvs bijis muzikāls, spēlējis vijoli, pašdarinātu cītaru un ģitāru, kā rakstījis dzejoļus, dzeja nav publicēta.

Darbojusies floristikā, piedalījusies izstādēs.
Work

Literārā darbība

1969: pirmā publikācija – dzejoļu kopa laikrakstā "Literatūra un Māksla" 1969.25.I.

Dzejoļu krājumi
1972: "Upeņvējš"
1979: "Ugunspuķe"
1983: "Gaujas mūžīgais tecējums"
1988: "Gaujas māte" (dzeja bērniem)
2002: "Balta veste Amatai"
2008: "Prieka putnu pārnākšana"
2009: "Gadalaiku gaisma"

2004. gadā Cēsu kultūras biedrība "Harmonija" izdeva dzejas izlasi "Latvija cerību vainagā".
2008. gadā dzejoļi publicēti Cēsu skolotāju institūta absolventu daiļrades krājumā "Piepildīts laiks", kā arī Cēsu kultūras biedrības "Harmonija" izdotajā reliģiska satura dzejoļu krājumā "Pieskāriens".

Darbu izmantojums citās mākslas formās

Ilgas Bērzas dzejoļiem komponisti Vilnis Salaks un Jānis Porietis ir sacerējuši mūziku. Ilgas Bērzas bērnu dzejoļus komponējis Andris Balodis.
Ērika Ešenvalda 2008. gadā sacerētajā kantātē "Latvija. Gadalaiku impresijas", kas bija veltīta Latvijas 90. gadadienai, izskan arī Ilgas Bērzas dzejas rindas.

Ilgstoša radoša sadarbība izveidojusies ar Rīgas pionieru pils jauno autoru pulciņa dalībnieci L. Balodi, kura ilustrējusi vairākus Ilgas Bērzas dzejoļu krājumus.
Quotations

Dzejniece par sevi

"Avoti, kuros spēku smeļ mana daiļrade, ir dzimtajā zemē, turpat, kur manas saknes. Dzimtenes dabas skaistums, cilvēku likteņi un Latvijas sūrā vēsture pārtop dzejas rindās. [..] Patriotiskā dzeja bija un ir manu darbu nozīmīgākā daļa. Atmodas pašā sākumā gandrīz visu patriotisko dzejoļu pirmpublicējumi – laikrakstā "Druva". Paldies redaktoram par drosmi, jo toreiz vēl nebija zināms, uz kuru pusi svērsies Liktens svari."
Occupationsteacher
poet
Birth time/place21.12.1933
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
ResidenceAmata
Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads
Vasarās dzīvojusi Amatā.
Education1948
Cēsu 1. pamatskola
Gaujas iela 17, Cēsis
Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

1948. gadā beigusi Cēsu 1. pamatskolu.


1948–1952
Cēsu 1. vidusskola
Leona Paegles iela 1, Cēsis
Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

1952. gadā beigusi Cēsu 1. vidusskolu.


1952–1954
Cēsis Teacher Training Institute
Bērzaines iela 34, Cēsis
Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Studējusi Cēsu skolotāju institūta Dabaszinību un ģeogrāfijas fakultātē.


1955–1958
Rīgas Pedagoģiskais institūts
Raiņa bulvāris 29, Rīga
Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija, LV-1050

1958. gadā neklātienē beigusi Rīgas Pedagoģisko institūtu.

Working place1954–1956
Saulkrastu vidusskola
Raiņa iela 6, Saulkrasti
Raiņa iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

Strādājusi par skolotāju Saulkrastu vidusskolā.


1958–1959
Rīgas 5. astoņgadīgā skola
Strādājusi par skolotāju Rīgas 5. astoņgadīgajā skolā.

1965–1970
Rīga
Rīga

Strādājusi par lasītavas vadītāju bibliotēkā Rīgā, organizējot tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem.


1970–1984
Rīgas 28. vidusskola
Sliežu iela 23, Rīga
Sliežu iela 23, Rīga, LV-1005
Strādājusi par skolotāju Rīgas 28. vidusskolā.

1973–1981
Rīgas Pionieru pils
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012
No 1973. gada līdz 1981. gadam Rīgas Pionieru pils Jauno autoru pulciņa "Optimisti" vadītāja (kopā ar dzejnieci Ilgu Rismani).
Participation in organisationsCēsu jauno autoru apvienība
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Darbojusies Cēsu jauno autoru apvienībā.
Place/time of death25.03.2012
BuriedVanagu kapi
"Strautiņi 2", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
Apglabāta Āraišu Vanagu kapos.

Map legend

Showing 1-12 of 12 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
21.12.1933Birth time/placeCity
2Amata
(Amata, Drabešu pagasts, Amatas novads)
(not set)ResidenceVillage
3Vanagu kapi
("Strautiņi 2", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101)
(not set)BuriedCemetery
4Gaujas iela 17, Cēsis
(Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
1948EducationBuilding, house
5Leona Paegles iela 1, Cēsis
(Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
1948 - 1952EducationBuilding, house
6Bērzaines iela 34, Cēsis
(Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
1952 - 1954EducationBuilding, house
7Raiņa bulvāris 29, Rīga
(Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija, LV-1050)
1955 - 1958EducationBuilding, house
8Krišjāņa Barona iela 99, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012)
1973 - 1981Working placeBuilding, house
9Rīga
(Rīga)
1965 - 1970Working placeCity
10Raiņa iela 6, Saulkrasti
(Raiņa iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160)
1954 - 1956Working placeBuilding, house
11Sliežu iela 23, Rīga
(Sliežu iela 23, Rīga, LV-1005)
1970 - 1984Working placeBuilding, house
12Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
(not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.