Ieva Kalniņa

lv
Report to editor

Collections (3)

Items: Author (1)

Works: Author (65); Compiler (12); Editor (3); Author of the comment (6)

Photos: Author of photo(1); Person in photo(4)

NameIeva Kalniņa
SummaryIeva Kalniņa (1956) – literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore. Aizstāvējusi disertāciju "Latviešu drāmas kompozīcijas attīstība 19. gs. otrajā pusē". Autore monogrāfijai "Variācijas par latviešu drāmas vēsturi: teksts un konteksts" (2012) un daudzām zinātniskām publikācijām par latviešu dramaturģijas vēsturi, par laika un telpas risinājuma īpatnībām latviešu dramaturģijā, Rūdolfu Blaumani, Raini, Annu Brigaderi u.c. autoriem, latviešu vēsturisko romānu. Sastādījusi un komentējusi Rūdolfa Blaumaņa un Harija Gulbja darbu kopojumus.
Personal informationLiteratūrzinātnieka un rakstnieka Jāņa Kalniņa meita.

1975:
beigusi Rīgas 5. vidusskolu.
1975–1980: studējusi un pabeigusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.
1981–1984: mācījusies aspirantūrā Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā, aizstāvējusi disertāciju "Latviešu drāmas kompozīcijas attīstība 19. gs. otrajā pusē".
WorkPirmā publikācija – raksts "Dokumentālajai drāmai – 20" žurnālā "Karogs", 1984, nr. 4.

1980–1981: strādājusi par redaktori izdevniecībā "Zinātne".
kopš 1984 strādā LU Filoloģijas (tagad – Humanitāro zinātņu) fakultātē:
1984–1992 lektore LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā;
1990–1999: LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedras vadītāja;
1992–1999: docente LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā;
1999–2008: asociētā profesore LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā;
2008–2011: asociētā profesore LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu literatūras vēstures un literatūras teorijas katedrā;
kopš 2011: profesore LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu literatūras vēstures un literatūras teorijas katedrā;
kopš 2018: LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja.
1987: ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidātes grādu.
1992: ieguvusi filoloģijas doktores (Dr. philol.) grādu.

Lasa lekcijas folkloras un literatūras vēsturē, speckursu par Rūdolfu Blaumani.

Monogrāfijas

2012: Variācijas par latviešu drāmas vēsturi: teksts un konteksts (Mansards).

Sastādītie darbi (izlase)

1993–2000: Rūdolfs Blaumanis. Kopoti raksti (sastādītāja un komentāru autore; 1.–7., 9. sējums, Jumava).
2004: Paliekošais un zūdošais Andreja Upīša darbos (Pētergailis).
2010, 2011, 2014, 2018:
Literatūra un reliģija (sastādītāja un zinātniskā redaktore, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds).
2013:
Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts (sastādītāja un zinātniskā redaktore, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds).
2016–2018
: Harijs Gulbis. Raksti (sastādītāja un komentāru autorel 1. un 2. sējums, sagatavošanā 3. sējums; Mansards).

Zinātniski projekti: vadīšana un līdzdalība (izlase)

"Rūdolfa Blaumaņa enciklopēdija"
"Pētījumu, lekciju, diskusiju un izstāžu cikls "Latvijas gadu gredzeni literatūrā""
"Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" (vadošā pētniece)
"Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts" (vadītāja, vadošā pētniece)
u.c.
LinksJānis Kalniņš (1922–2000) - Father
Occupationsliterary scholar
Birth time/place26.09.1956
Rīga
Rīga
Education1958 – 1975
Rīgas 5. vidusskola
Āgenskalna iela 21a, Rīga
Āgenskalna iela 21A, Rīga, LV-1048

1975 – 1980
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa.


1981 – 1984
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Aspirantūra.


1987
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Zinātņu kandidāta disertācija "Latviešu drāmas kompozīcijas attīstība 19. gs. otrajā pusē".

Working place1980 – 1981
Zinātne
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Izdevniecības redaktore.

1984 – 1990
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
lektore Latviešu literatūras katedrā (1984–1992)

1990 Until
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

lektore Latviešu literatūras katedrā (1984–1992), Latviešu literatūras katedras vadītāja (1990–1999), docente (1992–1999), asociētā profesore Latviešu literatūras katedrā (1999–2008), asociētā profesore Latviešu literatūras vēstures un literatūras teorijas katedrā (2008–2011), profesore (kopš 2011), Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja (kopš 2018).

RewardsAtzinības krusts
Ordeņa virsniece ar Ordeņa kapitula 2017. gada 31. marta lēmumu. (Ordenis pasniegts 2017. gada 3. maijā Rīgas pilī).
IV šķira
2017

Map legendShowing 1-8 of 8 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
26.09.1956Birth time/placeCity
2Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1981 - 1984EducationBuilding, house
3Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1987EducationBuilding, house
4Āgenskalna iela 21a, Rīga
(Āgenskalna iela 21A, Rīga, LV-1048)
1958 - 1975EducationBuilding, house
5Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1975 - 1980EducationBuilding, house
6Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1980 - 1981Working placeBuilding, house
7Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1990Working placeBuilding, house
8Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1984 - 1990Working placeBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.