Ieva Kalniņa

lv
Report to editor

Collections (2)

Items: Author (1)

Works: Author (56); Compiler (9); Editor (11); Author of the comment (11); Person of reception (19)

Photos: Author of photo(3); Person in photo(2)

NameIeva Kalniņa
SummaryIeva Kalniņa (1957) – literatūrzinātniece, filoloģijas doktore. redaktore. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece. Pirmās publikācijas kopš 1984. gada. Pievērsusies latviešu dzejas izpētei 20. gs. 20. un 30. gados, īpaši Jāņa Sudrabkalna daiļradei, kā arī Veronikas Strēlertes literārajam devumam, sakārtojot viņas rakstus 3 sējumos, dzejas poētiskas un teorētiskajiem aspektiem. Krājumos "Latviešu rakstnieku portreti" publicējusi apceres par Zinaīdu Lazdu un Egīlu Plaudi (1994), Lūciju Zamaiču (1996), Jāni Sudrabkalnu (2001). Rakstījusi par 20. gs. 20.–30. gadu un 90. gadu dzeju izdevumā "Latviešu literatūras vēsture" (2–3, 1999–2001). Monogrāfijas "Mūsdienu literatūras teorijas" (2013) sastādītāja kopā ar Kārli Vērdiņu. Daudzu literatūrzinātnisku izdevumu redaktore.
Personal informationDzimusi skolotāju ģimenē.
Work

Literatūrpētnieciskās intereses

1984: pirmā publikācija – raksts "V. Brjusova un A. Bloka tēlu reminiscences J. Sudrabkalna dzejā" krājumā "Varavīksne" 1984.
Veidojusi pārskatu par dzeju un dzejas krājumiem 1992., 1994. gadā.

Sastādītāja, sakārtotāja
2022: Strēlerte, Veronika. Raksti. 3. sējums (arī komentāru autore; Rīga: LU LFMI apgāds).

2017: Poētika tuvplānā: viena dzejoļa analīzes antoloģija (Rīga: LU LFMI apgāds).
2013: Ceļojums dzejnieku pasaulē: Māris Čaklais, Egils Plaudis, kopā ar Andu Kubuliņu (Rīga: LU LFMI apgāds).
2013: Mūsdienu literatūras teorijas, kopā ar Kārli Vērdiņu (Rīga: LU LFMI apgāds).
2012: Strēlerte, Veronika. Raksti. 2. sējums (arī komentāru autore; Rīga: LU LFMI apgāds).
2008: Strēlerte, Veronika. Raksti. 1. sējums (arī komentāru autore; Rīga: Valters un Rapa).
2007: Latviešu dzejnieku portreti: robežu šķērsotāji, robežu sargi (Rīga: Zinātne).
2004: Anšlava Eglīša dienasgrāmatas: 1919–1944, kopā ar Veru Vāveri (Rīga: Zinātne).
2004: Latviešu rakstnieku portreti : laika spoguļzīmes (Rīga: Zinātne).

Redaktore
2021: Amoliņa, Maija (sastād.). Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs! Mariss Jansons (Rīga: Pētergailis).
2019: Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā (Rīga: LU LFMI apgāds).
2018, 2019, 2020: "Baznīcas gada grāmata" (Rīga: Latvijas Evanģēliski luteriskā baznīca).
2017: Feldmanis, Roberts. Par sevi un sev: autobiogrāfija un dzeja (Rīga: LU Akadēmiskais apgāds).
2016: Rožkalne, Anita. Kārļa Zariņa burvju aplis (Rīga: LU LFMI apgāds).
2014: Kalna, Baiba. Teātris totalitārisma laika mākslas kontekstā (1940-1945) (e-grāmata; LU LFMI)
2014: Pakraste, Lida. Spārīte (Rīga: Pētergailis).
2013: Čaklā, Inta. Kas dzīvo vārdos : raksti par literatūru (Rīga: LU LFMI apgāds).

Occupationsliterary scholar
editor
Birth time/place01.01.1957
Drusti
Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads
Education1964 – 1972
Allažu astoņgadīgā skola
Skolas iela 5, Allaži
Skolas iela 5, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154

1972 – 1975
Sigulda Secondary School

1975 – 1980
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)

Filoloģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras nodaļa


1983 – 1986
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050


Mācījusies aspirantūrā.


1987

Zinātņu kandidāta disertācija "Tēlaina pasaules apguve Jāņa Sudrabkalna dzejā".

Working place1983 – 1986
Rīgas Natālijas Draudziņas 7. vidusskola
Rīga
Rīga
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

1986 Until
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Rīga
Rīga

Pētniece

Participation in organisations
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga

Map legend

Showing 1-6 of 6 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Drusti
(Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads)
01.01.1957Birth time/placeVillage
2Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1983 - 1986EducationBuilding, house
3Skolas iela 5, Allaži
(Skolas iela 5, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154)
1964 - 1972EducationBuilding, house
4Rīga
(Rīga)
1986Working placeCity
5Rīga
(Rīga)
1983 - 1986Working placeCity
6Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.