Ieva Kalniņa

lv
Report to editor

Collections (2)

Items: Author (1)

Works: Author (50); Compiler (8); Editor (7); Author of the comment (10); Person of reception (16)

Photos: Author of photo(1); Person in photo(2)

NameIeva Kalniņa
Personal informationKALNIŅA Ieva (dz. 1957.1.I Drustos) - literatūrzinātniece, filol. z.k. (1987), filol. dokt. (1992).
Dz. skolotāju ģim. Beigusi Allažu astoņgadīgo sk. (1972), Siguldas 1. vsk. (1975), LVU Filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1980). Strād. Rīgas 7. vsk. (1980-83), māc. ZA Val. un lit. aspirantūrā (1983-86), aizstāvējusi disertāciju "Tēlaina pasaules apguve J.Sudrabkalna dzejā". Kopš 1986 inst. zin. līdzstrādniece (tag. Lit., folk. un mākslas inst.), vadošā pētniece. RS biedre.
Pirmā publikācija - raksts "V. Brjusova un A. Bloka tēlu reminniscences J. Sudrabkalna dzejā" krāj. "Varavīsne" 1984. Public. rakstus par J. Sudrabkalna dzejas poētiku, par dažiem 20. gs. 1. puses dzejniekiem un jaunāko dzeju. Krājumos "Latviešu rakstnieku portreti" public. apceres par Z.Lazdu un E.Plaudi (1994), L.Zamaiču (1996), J.Sudrabkalnu (2001). Rakstījusi par 20.-30. gadu un 90. gadu dzeju izdevumā "Latviešu literatūras vēsture" (2-3, 1999-2001).
A.Rožkalne
Occupationsliterary scholar
editor
Birth time/place01.01.1957
Drusti
Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads
EducationPētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Filoloģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1964 – 1972
Allažu astoņgadīgā skola
Skolas iela 5, Allaži
Skolas iela 5, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154

1972 – 1975
Sigulda Secondary School

1983 – 1986


mācījusies aspirantūrā Latvijas PSR ZA Andreja Upīša Valodas un literatūras institūtā


1987

zinātņu kandidāta disertācija "Tēlaina pasaules apguve Jāņa Sudrabkalna dzejā"

Working place1983 – 1986
Rīgas Natālijas Draudziņas 7. vidusskola
Rīga
Rīga
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

1986 yet
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Rīga
Rīga

Pētniece

Map legendShowing 1-4 of 4 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Drusti
(Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads)
01.01.1957Birth time/placeVillage
2Skolas iela 5, Allaži
(Skolas iela 5, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154)
1964 - 1972EducationBuilding, house
3Rīga
(Rīga)
1986Working placeCity
4Rīga
(Rīga)
1983 - 1986Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.