Heinrihs Ādolfijs

lv
Report to editor

Works: Author (1); Atdzejotājs (2); Person of reception (1)

NameHeinrihs Ādolfijs
Personal informationĀDOLFIJS (Adolphi) Heinrihs (1622 Silēzijā - 1686.15.VI Jelgavā, turpat apbed.) - vācu tautības latviešu valodnieks, garīgo dziesmu tulkotājs.
Ieceļojis no Vācijas. 1650 sācis strādāt par latv. luterāņu mācītāju Dobelē. Mācījies latv. val. pie K. Fīrekera, popularizējis un public. viņa darbus. 1661-86 bijis vācu mācītājs, virsmācītājs Jelgavā un Kurzemes superintendents. Sekmējis garīgās lit. izdošanu latv. valodā, stabilizējis ortogr. saskaņā ar G. Manceļa aizsāktajām tradīcijām.
Izmantojot K. Fīrekera atstātos manuskriptus, ar A. vārdu tika izd. ievērojamākā 17. gs. latv. val. gramatika "Erster Versuch einer kurzverfasseten Anleitung zur lettischen Sprache" ("Pirmais mēģinājums sniegt īsu ievadu latviešu valodā", 1685). Ā. gramatikā izstrādātās normas bija noteicošas latv. Bībeles pirmā izd. (1685-94) galīgās red. komis. darbā. Sast.un red. pirmo Jelgavā latv. val. izdoto grām. - Kurzemes baznīcas rokasgrām. "Vermehrtes lettisches Handbuch" ("Pavairota latviešu rokasgrāmata", 1685), kurā ietilpst dziesmu grām. "Lettische geistliche Lieder und Collecten" ("Latviešu garīgās dziesmas un kolektes"). Šeit ievietotas G. Manceļa, K. Fīrekera, Ā. u.c. aut. dziesmas. Pārstrād. latviski M. Lutera mazo katehismu ("Der kleine Catechismus"), lūgšanu grām. ("Lettisches Gebetbuch", abi 1685), Zīraka gudrības grām. "Das Haus-, Zucht- und Lehrbuch Jesus Syrachs" un Zālamana sakāmvārdi "Die Spruche Salomonis". Šīm grām. bijuši daudzi atkārtoti izdevumi. - Kript.: H.A.
Z. Frīde


LinksFrīdrihs Daniels Vārs (Wahr) (1749–1827) - Relative
Jacob Wilhelm Sielemann (1757–1808) - Grandson
Occupationslinguist
translator
Birth time/place1622
Place/time of death15.06.1686
Jelgava
Jelgava
BuriedJelgava
Jelgava

Map legendShowing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Jelgava
(Jelgava)
15.06.1686Place/time of deathCity
2Jelgava
(Jelgava)
(Not set)BuriedCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.