Georgs Elgers

lv
Report to editor

Works: Person of reception (4)

NameGeorgs Elgers
Personal informationELGERS Georgs (1585 Valmierā - 1672.30.IX Daugavpilī) - tulkotājs un garīgās dzejas autors.
Māc. Rīgas Domskolā. Stud. Braunsbergā (Prūsijā), tad Polockā un Ņesvižā.
Pārgājis katoļticībā, iestājies Viļņas jezuītu ordenī (1607). No 1615 bijis katoļu priesteris Rīgā, Cēsīs, Ilūkstē, Jelgavā. Kad zviedru valdība pēc poļu sakāves likvidēja jezuītu kolēģijas Rīgā un Cēsīs, E. devās uz Braunsbergu. Tur izd. viņa sakārtotā katoļu dziesmu grām. latv. valodā. Grām. "Geistliche catholische Gesenge.." vienīgais zināmais eks. atrodas Viļņas univ. b-kā, tās titula latviskais tulk.: "Garīgas katoļu dziesmas, kas no labsirdīgiem kristiešiem tulkotas nevācu valodā no latīņu, vācu un poļu psalmiem un baznīcas dziesmām.." (1621). Šeit ievietotas arī E. paša sacerētas dziesmas, ievērota toniskā vārsmošanas sistēma, lietotas atskaņas un atsevišķi latv. folkl. stilistikas paņēmieni. Vēlāk E. darbojies Smoļenskā un citur. 1637 vai 1638 E. ieradies Daugavpilī, kur līdz mūža galam strād. jezuītu kolēģijā. Tulk. latviski katehismu "Catechismus seu brevis institutio doctrinae Christianae.." ("Katehisms jeb kristīgās mācības īss izskaidrojums.."), evaņģēliju fragm. "Evangelia toto anno singulis Dominicis et festis diebus.." ("Evaņģēliji visām gada svētdienām un svētku dienām.."; abi Viļņā 1672), atkārtoti izd. garīgas dziesmas "Cantiones spirituales ex latinis, germanicis et polonicis translatae.." ("Garīgas dziesmas, no latīņu, vācu un poļu [valodām] pārtulkotas..", Viļņā 1673). Sast. poļu-latīņu-latviešu vārdnīcu ("Dictionarium polono-latino-lottavicum", Viļņā 1683), izmantojot kādu poļu-latīņu-lietuviešu vārdnīcu, daļēji iestrād. G. Manceļa "Lettus" (1638)
leksiku. Pirmais apzīmējis zilbes intonāciju latv. valodā. Savos darbos lietojis pēc poļu rakstības parauga veidotu ortogrāfiju. 1942-43 Viļņā atrasts E. manuskripts "Evangelia et Epistolae..". Teksts ar K.Draviņa un M.Ozolas zinātniskām piezīmēm izd. Lundas univ. (Zviedrijā, 1-2, 1961-76).
L. Bukšs M. Vacoki rakstnīceibas pīminekli. Feldafinga, 1952; Kučinskis S. Jura Elgera mūža gājums// Dzimtenes Balss (Zviedrija), 1953, 11-12, 1954, 1; Karulis K. Vai pirmais latviešu dzejnieks 17. gadsimtā?// Dzimtenes Balss (Rīga), 1986, 27.III; Draviņš K., Ozola M. Einleitung// Evangelien und Episteln.. Lund, 1976. Bd. 2.
Z. Frīde
Occupationspoet
translator
Birth time/place1585
Valmiera
Valmiera
Education
mācījies
mācījies Rīgas Domskolā

studējis
studē Braunsbergā

studējis
studē Polockā

studējis
studē Ņesvižā
Place/time of death30.09.1672
Daugavpils
Daugavpils, Daugavpils novads

Map legend

Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Valmiera
(Valmiera)
1585Birth time/placeCity
2Daugavpils
(Daugavpils, Daugavpils novads)
30.09.1672Place/time of deathCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.