Fridrihs Veinbergs

lv
Report to editor

Works: Author (3); Publisher (1); Person of reception (1)

NameFridrihs Veinbergs
PseudonymFr. W-gs.
Personal informationVEINBERGS Fridrihs (arī Fricis Veinbergs; 1844.24.I Lielsvētes muižā - 1924.24.V Rīgā, apbed. Lielajos kapos) - politisks darbinieks un žurnālists.
Dz. skolotāja ģim. Māc. mājās pie tēva, Jelgavas apr. sk. (1855), ģimn. (1856-61). Pēc sk. beigšanas strād. par mājskolotāju barona Simolina ģim. Aizputē. Stud. tieslietas Pēterburgas univ. (1866), strād. par mājskolotāju Maskavas ģenerālgubernatora ģim., turpinājis studijas Maskavas univ. (1866-69). Pēc zin. kand. grāda iegūšanas atgriezies Jelgavā, strād. Kurzemes gub. valdē un tiesā. No 1869 V dzīv. Rīgā, bijis advokāts un ierēdnis, Vidzemes gub. valdes sekretārs (1887-89), līdztekus darbojies Rīgas Latv. b-bā un žurnālistikā. Bijis Rīgas Latv. b-bas priekšnieks (1871-72), Teātra komis. pr-ks, Zinību komis. loc., ilgu laiku b-bas idejiskais vadītājs. Aktīvs laikr. "Baltijas Vēstnesis" līdzstr. (1869-1902), ārzemju un iekšzemju ziņu nod. vad. (1876 un 1880-87), atbildīgais red. (1900-02, kopā ar N. Puriņu).
Pirmās publikācijas - raksti "Svētā Pētera krēsls" laikr. "Baltijas Vēstnesis" 1869.4.-8.I un "Lasīšanas grāmatu krātuves" turpat 1869.8.I. Izdevis laikr. "Baltische Zeitung" (1873-75). Laikr. "Rīgas Lapa" faktiskais red. (1877-80). Sar. daudzus ievadrakstus un rakstus par izgl., zemnieku lietām, lauksaimniecību, brošūru "Iz latviešu-leišu vēstures" (1885). Tulk. B. Bjernsona, V. Skota u.c. rakstn. darbus, Rīgas Latv. b-bas Zinību komis. vasaras sapulcēs (1901-03) referējis par dram. lit., rakstījis presē par R. Blaumaņa un A. Niedras lugām. 1902-15 izdeva un rediģēja galēji konservatīvo laikr. "Rīgas Avīze". V. propagandēja tautas aristokrātisko slāņu veidošanos, aizstāvēja cara patvaldību, uzskatot to par vienīgo varu, kas spēj pasargāt mazās tautas no nac. apspiešanas. V. vērsās pret rev., tās vietā cerot uz reformām, bija monarhisma un lojalitātes piekritējs. Apsveikdams soda ekspedīciju ierašanos 1905-06, V. ieguva melnsimtnieka slavu. 1915-16 uzturoties Petrogradā, V. mainīja savu krievisko orientāciju pret vācisko. 1917-18 bija laikr. "Rīgas Latviešu Avīze" red., aizstāvēja Ljas pievienošanu Vācijai, uzbruka demokr. centieniem. V. piedalījās aneksijas plāna izstrādāšanā, cīnījās par proģermānist. Baltijas valsts izveidi. 1919.13.I emigrēja uz Štetīni (tag. Šcecina), kur nodzīvoja līdz vasarai, tad atgriezās Liepājā, vēlāk Rīgā. Strād. Vidzemes savstarpējā kredīta b-bā un izdeva polit. brošūras: "Latvijas pirmā Saeima" (1922), "Politiskas domas iz Latvijas" (1924) u.c. - Ps.: Justus, Fr. V., Fr. W-gs.
L. Fridrihs Veinbergs. R., 1914; Ārons M. Fridrihs Veinbergs savā mūža darbā un savās idejās. R., 1932.
R. Briedis
Occupationsjournalist
politician
Birth time/place24.01.1844
Education
mācījies
mājas pie tēva

1855
mācījies
Jelgavas apriņķa skolā

1856–1961
mācījies
Jelgavas ģimnāzijā

1866
studējis
tieslietas Pēterburgas universitātē

1866–1869
studējis
Maskavas universitātē
Place/time of death24.05.1924
Rīga
Rīga
Buried

Map legend

Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
24.05.1924Place/time of deathCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.