Frīdrihs Mālberģis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (12); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(1)

NameFrīdrihs Mālberģis
Personal informationMĀLBERĢIS Frīdrihs (1824.1.I Dundagas pag. Antēs - 1907.3.III Secē, turpat apbed.) - dzejnieks.
Dz. saimnieka ģim. Beidzis Irlavas skolotāju semināru (1844), līdz 1850 bijis skolotājs Kubeles sk. pie E. Dinsberga, pēc tam apm. gadu dzīv. Rīgā, tad skolotājs Birzgalē (1851-56), Secē (1856-87, arī dirketors), tad Šķesteru, Altenes sk.). Mūža beigās dzīv. Seces pag. Vecskultēs.
No 1845 public. laikr. "Latviešu Avīzes" tulk. vai lokalizētus stāstiņus, vēlāk arī laikr. "Mājas Viesis", "Baltijas Vēstnesis", "Balss" u.c. populārzin. rakstus, stāstus, ap 200 dzejoļu. Dzejojumā "Staburags un Liesma jeb Veci un jauni laiki" (1869) simboliski vēstīts par latv. tautas aizvēsturi, tā ir pirmā latv. mitoloģiski filoz. poēma. Krāj. "Dzejas skaņas" (1880) klusas liriskas pārdomas par dzīvi, nāvi, mīlestību, dabu, kristīgās ticības ideālu cildinājums; arī episka un balādiska rakstura tdz. un teiku motīvi. Stāstā "Platā ēna" ("Austrums", 1885, 8) tēloti klaušu laiki Ljā. Sast. krāj. "Bēru dziesmas visādām vajadzībām sētā un kapsētā" (1893). Sar. pirmo G. Merķeļa biogr. latv. valodā "Garlība Merķeļa mūža strauts" (pirmpublic. žurn. "Burtnieks", 1934, 7-9), kurā izmantota G. Merķeļa autobiogr. vācu val. (Leipcigā 1839-40).
Izd. raksti (1925).
L. Goba A. Fridrihs Mālberģis // Ritums, 1924, 1; Kaudzīte M. Atmiņas no "tautiskā" laikmeta.. Cēsis - R., 1924, 1. sēj.; Goba A. Fridriha Mālberģa dzīve // Mālberģis F. Raksti R., 1925; Ķikāns V. Staburags un Liesma // Varavīksne. 1969. R., 1969; Zarāns A. Seces pagasta skolotājs, dzejnieks un ķesteris // Staburags, 2000, 13.I.
B. Gudriķe
Occupationsteacher
poet
Birth time/place01.01.1824
Dzimis Dundagas pagasta Antēs.
Education1844
mācījies seminārā
beidzis Irlavas skolotāju semināru
Place/time of death03.03.1907
Sece
"Altoni", Seces pagasts, Jaunjelgavas novads
BuriedSece
"Altoni", Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Map legend

Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Sece
("Altoni", Seces pagasts, Jaunjelgavas novads)
03.03.1907Place/time of deathVillage
2Sece
("Altoni", Seces pagasts, Jaunjelgavas novads)
(not set)BuriedVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.