Fricis Kārkluvalks

lv
Report to editor

Works: Author (2); Person of reception (1)

NameFricis Kārkluvalks
PseudonymMarsa zēns, P. Kaudznieks
Personal informationKĀRKLUVALKS Fricis (1867.8.VII Dundagas pag. "Kārklos" - 1903.19.I Rīgā, apbed. Lielajos kapos) - žurnālists.
Dz. mežsarga ģim. Māc. Dundagas pagastsk., K. Mīlenbaha zēnu sk. Talsos un Jelgavas ģimnāzijā. 1888-93 stud. Tērbatas univ. tieslietas. K. pirmā publikācija - fabula "Zemes bite stropā" žurn. "Austrums" 1886 (3.nr.). Studiju laikā aktīvi darbojies korporācijā "Letonija" un ar to saistītā rakstu krāj. "Sēta, daba, pasaule" (1889-92, 5-7), kur public. K. raksti, fabulas un dzejojumi, arī raksts "Lībieši" (1892) ar bagātīgi sniegtām vēsturiski etnogrāfiskām ziņām. Pēc studiju beigšanas strād. Rīgā advokatūrā un laikr. redakcijās. No K. lit. darbiem veiksmīgākās ir fabulas. Kopā ar V. Olavu sar. grām. "Rīgas Latviešu biedrība savā 25 gadu darbā un gaitā" (1893). Būdams laikr. "Baltijas Vēstnesis" red. loceklis (1893-1901), K. rakstīja ievadrakstus, polemizēja ar laikr. "Dienas Lapa", panaivā veidā aizstāvēdams atpalikušos uzskatus. Tie bija neizsmeļams avots satīrai. K. cīnījās ar jaunstrāvniekiem arī polemikā par Aspazijas lugu "Zaudētas tiesības" un H. Zūdermaņa lugu "Gods", polemizēja ar Aspaziju par sieviešu emancipāciju. Aizstāvot laikr. "Baltijas Vēstnesis" un turīgās aprindas, K. publicēja rakstu "Svētītās latviešu dzimtes" ("Baltijas Vēstnesis", 1894, 9.V), kas kļuva par plašas s-bas apsmiekla objektu. K. bija red. loceklis laikr. "Vārds" (1901-02) un "Zemkopis" (1902-03) red. loc. - Ps.: Dundadznieks, Valciņš, Sp. Veidenbahs, Fr. Kareivis, Marsadēls, Marsa zēns, P.Kaudzenieks u.c.
L. Gruzniņa I. Fricis Kārkluvalks un "Dienas Lapa" 1894. gadā // Raiņa gadagrāmata. 1989. R., 1989.
E. Knope
Occupationsjournalist
Birth time/place08.07.1867
Dzimis Dundagas pagasta "Kārklos".
Education
mācījies
mācījies Dundagas pagastskolā

mācījies
mācījies K.Mīlenbaha zēnu skolā Talsos

mācījies
mācījies Jelgavas ģimnāzijā

1888–1893
studējis
studē tieslietas Tērbatas universitātē
Place/time of death19.01.1903
Buried00.01.1903
Rīga
Rīga
Apbedīts Lielajos kapos.

Map legend

Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
01.01.1903BuriedCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.