Fricis Goliāts

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (4); Person of reception (2)

Photos: Person in photo(1)

NameFricis Goliāts
PseudonymFr. Gols, L. Krist.
Name at birthFrīdrihs Goliāts
Summary

Fricis Goliāts (1890–1926) – literāts, publicists. Kopš 1909. gada laikrakstos “Latvija”, "Dienas Lapa", "Laika Balss", "Dzīve" rakstījis par pedagoģijas problēmām, publicējis literatūrkritiskus rakstus par Linarda Laicena, Leona Paegles, Augusta Saulieša daiļradi (žurnālos "Domas", "Ritums", "Jaunības Tekas", laikrakstā "Darbs un Maize") un rakstus par teātra izrādēm, kā arī oriģināldarbus dzejā un prozā un tulkojumus. 20. gados pievērsies Latvijas vēstures, īpaši agrārvēstures jautājumu izpētei un uzrakstījis darbu “Agrārjautājums Latvijā” (1924), kas 1925. gadā konfiscēts. Skatījumā uz agrāro jautājumu Latvijā bijis kreisi ievirzīts. Aktīvi darbojies Lauku strādnieku arodbiedrības Vecauces nodaļā un centrālajā valdē, bijis Ārpusskolas izglītības kongresu padomes loceklis un populārs lektors.

Personal information1890: 29. februārī dzimis saimnieka ģimenē.
1926: 29. janvārī Vecauces "Ēvaržos" Frici Goliātu nošauj viņa sieva Matilde, nogalinot arī Goliāta tēvu un pēc tam arī sevi.
WorkNo 1909: periodikā – laikrakstos "Latvija", "Dienas Lapa", "Laika Balss", "Dzīve" – rakstījis par pedagoģijas problēmām, publicējis literatūrkritiskus rakstus par Linarda Laicena, Leona Paegles, Augusta Saulieša daiļradi (žurnālos "Domas", "Ritums", "Jaunības Tekas", laikrakstā "Darbs un Maize") un rakstus par teātra izrādēm, oriģināldarbus dzejā un prozā un tulkojumus.
20. gados: pievērsies Latvijas vēstures, īpaši agrārvēstures jautājumu izpētei.
1924: publicēta grāmata "Agrārjautājums Latvijā" (konfiscēta 1925. gadā).
1925: rediģējis un izdevis laikrakstu "Darba Zemnieks" (laikrakstu slēdza un redaktoram piesprieda četrus mēnešus cietumsoda).
Aktīvi darbojies Lauku strādnieku arodbiedrības Vecauces nodaļā un centrālajā valdē.
Bijis Ārpusskolas izglītības kongresu padomes loceklis un populārs lektors. Ārpusskolas izglītības kongresi bija Latvijas Komunistiskās partijas un Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas kopīgs "projekts", lai, dibinot kultūras un sporta iestādes, tajās izplatītu savu partiju ideoloģiju, aizsargātu partiju vadību, iestādes, to rīkotos gājienus un citus masu pasākumus, atvairītu politisko pretinieku fiziskos uzbrukumus un savukārt uzbruktu politiskajiem pretiniekiem, kā arī piesaistītu jaunus biedrus.
Quotations“Fr. Goliāts bija veikls publicists, kura spalva ar lielu vienkāršību, bet nežēlīgu asumu grāva savu pretinieku bastionu. Viņa doma piederēja latvju darba zemniecības ciešanām un vergu gaitām. Viņa dzīve un darbs bija veltīts zemniecības atsvabināšanās cīņām. Viņš stāvēja par strādniecības un darba zemniecības vienotu cīņu savu viscilvēcības mērķu piepildīšanai. Fr. Goliāts latviešu marksistiskā literatūrā agrārjautājumā dzina tālāk to vagu, kādu bija sācis nelaiķis F. Roziņš. Vai tas mūsu tagadējos objektīvos apstākļos pareizi vai nepareizi, to šeit neizšķirsim, bet liecināsim noteikti, ka Fr. Goliāts bija drošsirdīgs, bezbēdīgs, varbūt pat fanātisks agrārrevolucionārs. Fr. Goliāts visu sevi bija atdevis savai idejai. [..]
Ar Fr. Goliāta nāvi Latvijas strādniecība un darba zemniecība zaudē cēlu, skaidru idejas cilvēku. Viņa proletāriskā ārpuse bieži liecināja, ka šis cilvēks dzīvo tikai savai lielai cilvēces atsvabināšanas idejai. Fr. Goliāts nepazina nekādu locīšanos un piemērošanos, droši viņš risināja savu domu līdz galīgai konsekvencei, tas iznāca asi, bet tas rūdīja viņa revolucionāro pašapziņu. Viņš neprasīja, vai kāds to atzīst vai kāds tam piekrīt, bet darīja, jo tāda bija viņa pārliecība.”

[An.] Divkārtīgs zaudējums. Jaunā Vienība, 1926, Nr. 3.

"Ar Goliātu latviešu kreisā strādniecība zaudē vienu no saviem apdāvinātākajiem un izglītotākajiem publicistiem. Ar tiešām apbrīnojamu enerģiju viņš nodevās savu ideju propagandai rakstos, publiskās lekcijās un sapulču runās. Viņš bij vai vienīgais agrārjautājuma teorētiķis starp tagadnes jaunajiem sabiedriskajiem rakstniekiem. Konsekvents marksists un revolucionārs, dažkārt līdz fanātismam. Nāve pārtrauca viņa darbu pašā iesākumā un viņa literāriski zinātniskos plānus visintensīvākā izveida posmā."

Upīts, Andrejs. Fricis Goliāts. Domas, 1926, Nr. 6.
Occupationspublicist
literary critic
Birth time/place29.02.1890
Vecauce
Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads
Vecauces pagasta "Ēvaržos".
Education1900 – 1904 (Date is approximate)
Vecauce Parish 6-year Primary School
Vecauce
Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads

Vecauces pagastskola


1904 – 1906 (Date is approximate)
Vecauce
Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads

Vecauces draudzes skola


1906 – 1909
Valmieras skolotāju seminārs
Leona Paegles iela 40, Valmiera
Leona Paegles iela 40, Valmiera
Working place1909 – 1911
Liepāja
Liepāja
Liepājas pirmmācības skola, skolotājs.

1909 – 1911
Laikraksts "Dzīve"
Liepāja
Liepāja

1915 – 1917 (Date is approximate)
Mansurova
Мансурово, сельское поселение Деревня Варваровка, Медынский район, Калужская область, Центральный федеральный округ, Россия
Latviešu kolonijas skola, skolotājs

1917 – 1926
Vecauces pagasts
Vecauces pagasts, Auces novads
Strādājis tēva mājās lauku darbus
Service1914 – 1915 (Date is approximate)
Cariskās Krievijas armija
Detention1925

Par laikraksta "Darba Zemnieks" izdošanu piesprieda četru mēnešu cietumsodu.

Place/time of death29.01.1926
Vecauce
Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads
Buried1926
Albrekšu kapi, Auce
Brīvības iela 4, Auce, Auces novads, LV-3708

Apglabāts kapu ārpusē, aiz vaļņa.

Map legendShowing 1-10 of 10 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Vecauce
(Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads)
01.03.1890Birth time/placeVillage
2Vecauce
(Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads)
29.01.1926Place/time of deathVillage
3Albrekšu kapi, Auce
(Brīvības iela 4, Auce, Auces novads, LV-3708)
1926BuriedCemetery
4Vecauce
(Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads)
1900 - 1904EducationVillage
5Vecauce
(Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads)
1904 - 1906EducationVillage
6Leona Paegles iela 40, Valmiera1906 - 1909EducationBuilding, house
7Liepāja
(Liepāja)
1909 - 1911Working placeCity
8Liepāja
(Liepāja)
1909 - 1911Working placeCity
9Mansurova
(Мансурово, сельское поселение Деревня Варваровка, Медынский район, Калужская область, Центральный федеральный округ, Россия)
1915 - 1917Working placeVillage
10Vecauces pagasts
(Vecauces pagasts, Auces novads)
1917 - 1926Working placeParish

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.