Ēvalds Vilks

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (72); Author of the comment (1); Person of reception (60)

Photos: Person in photo(3)

NameĒvalds Vilks
Additional namesĒvalds Lācis
PseudonymĒvalds Vilks, Ž. Skreja
SummaryĒvalds Vilks (īstajā vārdā Ēvalds Lācis) – rakstnieks, sešu stāstu krājumu autors. Lielāko mūža daļu strādājis periodiskajos izdevumos – laikrakstā "Padomju Jaunatne", žurnālā "Zvaigzne", laikrakstā "Literatūra un Māksla".
Ēvalda Vilka radošā darbība attīstās pēc staļiniskās diktatūras nosodījuma 20. gadsimta 50. gados. Daudzu Ēvalda Vilka stāstu pirmpublicējumi kļuva par notikumu latviešu literatūrā, izraisot asas diskusijas un polemiku presē. Sevišķi plašu Latvijas Komunistiskās partijas vadības un oficiālās kritikas nosodījumu saņēma Ēvalda Vilka stāsts "Divpadsmit kilometri", kas 1963. gadā nodrukāts mēnešrakstā "Karogs" un trimdas laikrakstā "Laiks". Stāstā pirmoreiz latviešu padomju literatūrā negatīvi attēloti padomju nomenklatūras darbinieki, mēģināts izprast personības kulta atstāto ietekmi sabiedrībā.
Personal informationĪstajā vārdā Ēvalds Lācis.
Dzimis daudzbērnu ģimenē. Tēvs – galdnieks.
Meita – literāte un žurnāliste Aija Lāce.
Work1945: pirmais publicētais stāsts – "Vecā Pasternaka dēls" laikrakstā "Literatūra un Māksla" 1945.9.IV.
1949: pirmā grāmata – "Cilvēki ar vienu patiesību".

Vilka stāsti sakopoti grāmatās "Cilvēki ar vienu patiesību" (1949), "Rudens dienās" (1955), "Zaļais koks" (1960), "Piecas minūtes par vēlu" (1961), "Lāga zēni" (1966), "Mežonis" (1968), izlasēs "Stāsti" (1963),"Labs paziņa" (1973) un "Izlase" (1979). Izdoti "Kopoti raksti" 5 sējumos (1982–1986), to 3. sējumā (1983) apkopoti tikai periodikā publicētie un dzīves laikā nepublicētie stāsti.

Literārā procesa veidošanā nozīmīgi ir Ēvalda Vilka raksti par aktuālajām prozas problēmām, tie apkopoti grāmatā "No dzīves – par dzīvi" (1980) un "Kopotu rakstu" 4. sējumā (1983).
Quotations"1941. gadā kaŗā aizgāja zaļš jauneklis, 1944. gadā Latvijā atgriezās cilvēks ar smagu dzīves pieredzes nastu, un tomēr, gribas domāt, cilvēks, kas ticēja jaunās varas spējai celt, atjaunot Latviju. Cilvēks, kas bija iekšā toreizējā oficiālajā žurnālistikā, tātad arī mazāk vai vairāk spēja pildīt tai izvirzītās prasības.
Lai kā baiļu eskalācija būtu aizvērusi cilvēkiem mutes, tautā ejot, Vilks nevarēja patiesību nedzirdēt un neredzēt. Agrāk vai vēlāk viņam vajadzēja ieraudzīt pretrunu starp viņa partijas sludinātajām skaistajām cilvēkmīlestības tēzēm un cilvēku beztiesīgo, nožēlojamo stāvokli īstenībā. Lai arī kā viņš ticēja (centās vai gribēja ticēt?) ikreizējiem partijas plēnumiem un saprātīgākas politikas solījumiem, agrāk vai vēlāk Vilkam ar viņa aso jūtīgumu pret cilvēka sāpi, pazemojumu, netaisnību bija jānokļūst zināmā opozīcijā valdošajai ideoloģijai [..]."

Kronta, Ildze. Portretskice politizētā laikā. Jaunā Gaita, Nr. 175, 1989.
LinksInta Čaklā (1941–2016) - Wife
Vizma Lāce (1926–2007) - Ex-wife
Aija Lāce (1947) - Daughter
Occupationsauthor
Birth time/place08.02.1923
Education1930 – 29.05.1937
Valkas pamatskola

Valkas pilsētas Ādama Tērauda pamatskola


1937 – 1940
Valkas valsts arodskola

Galdniecības nodaļa


00.02.1944 (Date is approximate)
1944. gada februārī sācis mācīties partijas un padomju darbinieku kursos Kirovā.

1951 – 01.10.1953 (Date is approximate)
Rīgas Republikāniskā neklātienes vidusskola

1953. gadā beidzis Rīgas Republikānisko neklātienes vidusskolu.

Working place
Strādājis par instruktoru komjaunatnes komitejā.

00.03.1940
Laikraksts "Jaunais Komunārs"
No 1940. gada marta laikraksta "Jaunais Komunārs" līdzstrādnieks.

1942 (Date is approximate)
Pēc demobilizācijas strādājis Kormilovkas rajona kolhozā "Nākotne".

00.03.1944 – 00.10.1944 (Date is approximate)
Latvijas Ļeņina Komunistiskās jaunatnes savienības Centrālā Komiteja

Pēc partijas un padomju darbinieku kursu beigšanas bija Latvijas Ļeņina Komunistiskās jaunatnes savienības (LĻKJS) instruktors Maskavā.


00.10.1944 – 1955 (Date is approximate)
Laikraksts "Padomju Jaunatne"

1955 – 1967
Žurnāls "Zvaigzne"
Rīga
Rīga

1967 – 1976
Literature and Art
Participation in organisations1945 – 1976
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

28.11.1945. uzņemts par biedra kandidātu.


1949 – 1976
Latvijas Komunistiskā partija

1960 – 1976
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Rīga
Rīga
ServiceUnknown – 00.02.1942
Otrajam pasaules karam sākoties, brīvprātīgi iestājās iznīcinātāju bataljonā, kaujās Igaunijā tika ievainots rokā, ārstējās Ļeņingradas un Omskas hospitāļos.
1942. gada februārī demobilizēts kā trešās grupas invalīds.
Place/time of death16.09.1976
Rīga
Rīga
Buried19.09.1976
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
RewardsLatvijas PSR Valsts prēmija
Rudens dienās
Prēmija piešķirta par stāstu krājumu "Rudens dienās".
Literatūra
1957

Eduarda Veidenbauma literārā prēmija
Prēmija piešķirta par garstāstu "Pusnakts stundā".
1970

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1970

Darba Sarkanā Karoga ordenis
Rakstnieka 50 gadu jubilejā
1973

Map legendShowing 1-5 of 5 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
16.09.1976Place/time of deathCity
2Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
19.09.1976BuriedCemetery
3Rīga
(Rīga)
1955 - 1967Working placeCity
4Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1945 - 1976Participation in organisationsBuilding, house
5Rīga
(Rīga)
1960 - 1976Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.