Ernsts Gliks

lv
Report to editor

Works: Author (4); Translator (2); Atdzejotājs (2); Person of reception (17)

NameErnsts Gliks
Personal informationGLIKS (Gluck) Ernsts (1652.10.XI Vetinā, Saksijā - 1705.5.V Maskavā, apbed. vācu kapos pie "Marijas birzs") - vācu tautības latviešu literāts, tulkotājs.
Dz. mācītāja Kristiāna Glika ģim. Māc. mājās, no 1665 Altenburgas latīņu skolā. Stud. teoloģiju Vitenbergas un Leipcigas univ., iepazinis piētisma mācību, apguvis senās valodas. Vidzemē ieradies 1673 reizē ar J. Fišeru, kopā ar to īstenojis Zviedrijas valdības aizsāktos jauninājumus Vidzemes zemnieku izglītošanā. Gatavojoties tulkot Bībeli, Hamburgā papildinājis zināšanas grieķu un senebreju valodā. No 1680 luterāņu mācītājs Daugavgrīvas cietoksnī, 1683-1702 Alūksnē, no 1687 Kokneses iecirkņa prāvests. Sākot ar 1683, G. dib. pirmās latv. sk. Vidzemē - Alūksnē, Zeltiņos un Apukalnā. Alūksnes draudzes skolā sagatavojis ap 25 latv. skolotājus Kokneses iecirknim.
G. tulkojis latv. valodā J. Fišera izstrādāto katehisma 2. d. (1680 vai 1682), sagatavojis Vidzemes dziesmu grām. (1686), tulk. un pārstrād. dziesmas. Pastāv uzskats, ka G. sast. latv. ābeci (pirmais zināmais J. G. Vilkena spiestuves izd. ap 1683). Izmantojot G. Manceļa, K. Fīrekera u.c. aut. tulkojumus, kopā ar palīgiem G. sagatavojis Bībeles 1. izd. latv. valodā "Tā svēta grāmata" (1685-91). G. Bībele bija pirmais pilnīgais Vecās un Jaunās Derības tulk. latv. valodā. Bībele nostiprināja lit. valodas normas, spēcīgi iespaidoja latv. literatūras izveides procesus, sekmēja pasaules literāro sižetu, tēlu un motīvu ieplūšanu latv. literatūrā.
Jau Alūksnē G. apguvis kr. val., sekmējis kr. skolu dibināšanu, tulkojis Bībeli kr. valodā. Ziemeļu kara laikā sagūstīts, G. 1702 kopā ar ģimeni (arī audžumeitu Martu Skavronsku, vēlāk Pētera I sievu, Krievijas carieni Katrīnu I) tika aizvests uz Krieviju. Maskavā G. dib. un vadījis ģimn. tipa augstāku mācību iestādi (no 1703), daudz tulk. ped. literatūru, sast. Krievijas un Vācijas ģeogr. atlantu (rokrakstā 1703), piedalījies vārdnīcu veidošanā, tulk. garīgo lit. un sacerējis dzejoļus.
G. kapa vieta nav zināma. Pie Alūksnes bazn. izveidots G. garīgās lit. muzejs.
L. Hillners G. Ernsts Gliks, latviešu bībeles tulks, miera darbos un kara briesmās. R., 1918; Bērziņš L. Ernsts Gliks. R., 1935; Dunsdorfs E. Pirmās latviešu bībeles vēsture. Mineapolisa, 1979; Strods H. Ernsta Glika literārais darbs Maskavā // Karogs, 1985, 1.
Z. Frīde
Occupationstranslator
litterateur
author
Birth time/place10.11.1652
Education
citi izglītības veidi
gatavojoties tulkot Bībeli, Hamburgā papildinājis zināšanas grieķu un senebreju valodā

studējis
Iepazinis piētisma mācību, apguvis senās valodas.
studē teoloģiju Vitenbergas un Leipcigas universitātē

studējis
studē teoloģiju Vitenbergas un Leipcigas universitātē

1665
mācījies
mācījies mājās, no 1665 Altenburgas latīņu skolā
Vācija ?
Place/time of death05.05.1705
Maskava
Moscow, Russia
Buried
Apbedīts vācu kapos pie "Marijas birzs".

Map legend

Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Maskava
(Moscow, Russia)
05.05.1705Place/time of deathCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.