Ernests Blese

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (48); Author of the comment (4); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(3)

NameErnests Blese
PseudonymE. B., B. E., B.
Personal informationBlese Ernests (1892. 27.XII Rīgā – 1964. 2.XII Germesheimā, Vācijā, turpat apbed.) – valodnieks, tulkotājs, filol. z.d. (1928).
Dz. dārznieka un mājsaimnieces ģim. No 1900 ģim. dzīv. Ezerē. Beidzis Liepājas reālsk. (1910), Pēterburgas univ. Vēst. un filol. fak. Ģermāņu nod. (1914). Strād. par skolotāju Petrogradas 2. ģimn. un māc. Petrogradas univ. doktorantūrā (1914-17). 1918 atgriezies Ljā. Strād. Ljas Izglītības b-bas ģimn. par skolotāju (1918), Ārlietu min-jā (1919), no LU dibināšanas (1919) – LU docents, no 1928 – ģermāņu filol. profesors. Lasījis arī ievadu valodniecībā, senslāvu val. u.c. kursus. 1919-30 mācījis latīņu val. Rīgas 3.ģimn., bijis žurn. „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” red. (1929-39), Ljas Filol. b-bas sekretārs un pr-ks (1929-39).
1944 devies trimdā uz Vāciju. Pasniedzējs Baltijas univ. Pinnebergā (1945-46), Latv. ģimn. direktors Hānavā (1945-49), baltu un slāvu val. prof. Maincas univ. (no 1946) un Germersheimas univ. (no 1947).
Pirmās publikācijas 1912 laikr. „Dzimtenes Vēstnesis” – „Mag. J.Endzelīna promovēšana par valodniecības doktoru” (7./20.III) un no latīņu val. tulk. K.V.Katula „Dziesmas par Lezbiju” (22.IX/5.X). B. bijis plašs valodniecisko interešu loks, interesējies arī par literatūru. B. grām. un brošūras: „Ievads valodniecībā” (1922), „Latīņu gramatika vidusskolām” (1, 1923), „Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas” (1, 1929), „Latviešu pareizrakstības rokas grāmata”, „Latviešu valodas propaideutiskais kurss” (abas 1933), „Valodnieka piezīmes par dažiem Latvijas vietu vārdiem” (1938), „Pareizrakstības vārdnīca” (1939), „Valoda un tautas gars” (1940), „Norādījumi latviešu pareizrakstībā” (1941), „Latviešu literatūras vēsture” (1947), „Mūsu valoda savu vēsturisko cīņu gaitās” (1955), „Izteiksmes līdzekļu jaunizveidojumi mūsu literārajā valodā vēsturiskā atskatā” (1964). Autobiogr. „Gaišās tāles” public. „Latvijas ev.-lut. Baznīcas kalendārā 1960. gadam” . B. gatavojis rakstus par valodniecību „Latviešu konversācijas vārdnīcā”. Tulk. atsevišķus Vecās Derības tekstus, rediģējis Jaunās Derības izdevumu. Kopā ar Š.Barē sar. latv. val. gramatiku fr. val. „Grammaire praktique de la langue latvienne” (1928). Citas grāmatas svešvalodās: „Die Kuren un ihre sprachliche Stellung im Kreise der baltischen Volksstamme” („Kurši un to valodas situācija baltu cilšu vidū”, 1930), „Sprache als Quelle zur Gerschichte der lettischen Volksstamme” („Valoda kā latviešu cilšu vēstures avots”, b.g.). Līdzautors 1976 ASV izd. ilustrētai latviešu-angļu-vācu val. vārdnīcai kopā ar gramatiku „Illustrated basic Latvian-Englisch-German dictionary and grammar”. – Ps.: E.B., B.E., B.
L. Senkeviča B. Darba rūķis // Daugavas Vanagu Mēnešr., 1965, 1; Līce A. Valodnieka piemiņai // Izglītība, 1992, 10.XII.
A.Vite
LinksGuntis Zariņš (1926–1965) - Godson
Occupationslinguist
translator
Birth time/place27.12.1892
Rīga
Rīga
EducationUnknown – 1910
mācījies
Liepājas reālsk.

Unknown – 1914
studējis
Pēterburgas univ. Vēst. un filol. fak. Ģermāņu nod.

1914 – 1917
mācījies doktorantūrā
Petrogradas univ.
Working place1929 – 1939
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
Bijis žurnāla "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" redaktors.

1945 – 1949 (Date is approximate)
Hānavas latviešu ģimnāzija
Hānava
Hanau, Hesse, Germany
Ģimnāzijas direktors.

1945 – 1949 (Date is approximate)
Hānavas Tautas augstskola
Hānava
Hanau, Hesse, Germany
Place/time of death02.12.1964
Buried
RewardsKrišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. I".
1930

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1932. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1932

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Latviešu pareizrakstības rokasgrāmata".
1934

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija par rakstu "Einige Beziehungen zwischen dem Weissrussischen und den baltischen Sprachen".
1936

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija par grāmatu "Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku".
1937

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par darbiem: "Storia della letteratura lettone", "Lettische Etymologien" un "Latviešu refleksīvo verbu kultūrvēsturiskie un kultūrpsiholoģiskie pamati".
1957

Map legend

Showing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
27.12.1892Birth time/placeCity
2Hānava
(Hanau, Hesse, Germany)
1945 - 1949Working placeCity
3Hānava
(Hanau, Hesse, Germany)
1945 - 1949Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.