Ernests Blanks

lv
Report to editor

Works: Author (2)

Photos: Person in photo(1)

NameErnests Blanks
PseudonymE. Silzemnieks
Personal informationBLANKS Ernests (1894.13.IX Braslavas pag. Karītēs - 1972.31.I Palmā, Maljorkas salā, Spānijā) - žurnālists un literatūrvēsturnieks.
Dz. strādnieka ģim. 19. gs.90. gadu beigās B. vecāki ar 5 bērniem pārcēlušies uz Rīgu. Māte strād. džutas f-kā, tēvs turpat - naktssargs. Beidzis Rīgas Pētera-Pāvila sk., stud. A. Šaņavska Maskavas Tautas universitātē vēsturi un filoz. 1915-19 strād. laikr. "Dzimtenes Atbalss", "Brīvā Latvija", "Baltijas Vēstnesis", vēlāk laikr. "Latvijas Sargs" un "Brīvā Zeme". Bijis laikr. "Latvijas Vēstnesis" (1922), "Jaunatnes Dzīve Sētā un Skolā" (1923), "Zemgales Balss" (1924-28, ar pārtraukumiem), "Brīvā Tēvija" (1926), "Kurzemes Vārds" (1927), "Rīgas Telegrammas" (1933-34), žurn. "Svari" (1928-29) u.c. redaktors. Publicist. rakstos no 1917 popularizējis Ljas neatkarības ideju, bija Ljas Tautas padomes loc. No 1920 intensīvi pievērsies latv. nac. atmodas perioda izpētei, rakstījis par K. Valdemāru, K. Baronu, J. Alunānu, Ausekli, A. Pumpuru, F. Brīvzemnieku, A. Spāģi, J. Māteru, R. Tomsonu, B. Dīriķi, A. Vēberu, A. Stērsti. Tautas atmodas lit. un sab. doma kā latv. nac. ideoloģijas sākotne kultūrvēst. aspektā un saistībā ar neatkarīgās Ljas nac. centieniem analizēta grām. "Latviešu tautiskā kustība" (1921), šīs grām. papildināti izdevumi - "Latvju nacionālā doma sadzīves cīņu ugunīs" (1923) un "Latviešu tautas atmoda" (1927). Ljas valsts tapšanai veltītas grām. "Republikas priekšvakarā" (1922), "Latvijas valsts pirmie gadi" (1923), "Latvijas atdzimšana" (1928). Periodikā raksti par V. Eglīša, H. Eldgasta, J. Janševska, I. Kaijas, R. Klaustiņa, J. Poruka, T. Zeiferta lit. darbību. B. tulk. izdoti divi G. de Mopasāna noveļu krāj. (1929). Polit. brošūrā "Hitlers, žīdi un Latvija" (1933) vērsies pret hitlerismu un nacionālsociālismu, brošūrā "Vadonis un vadonība" (1935) - slavinājis Ulmaņa režīmu pēc 1934.15.V. 1944 emigrējis uz Vāciju, dzīv. Flensburgā, Reitlingenē, Lūdvigsburgā. Aizejot pensijā, pārcēlies uz Palmu Maljorkas salā, Spānijā. 1952-53 rediģējis žurn. "Junda". Trimdas latv. periodikā public. dažāda satura rakstus laikr. "Latvija" (Vācijā), "Latvija Amerikā" (Kanādā), rakstu sēr. "Pa Latvijas neatkarības pēdām" public. "Daugavas Vanagu Mēnešrakstā" (1968); sar. grām. "Latvju tautas ceļš uz neatkarīgu valsti" (1970). - Ps.: Jaunzems, E. Silzemnieks.
L. Treijs R. Publicists//Labrīt, 1994., 13.sept.
B. Gudriķe
Occupationsjournalist
literary scholar
historian
literary historian
Birth time/place13.09.1894
Education
mācījies
mācījies Rīgas Pētera-Pāvila skolā

studējis
studē vēsturi un filozofiju A.Šaņavska Maskavas Tautas universitātē
Place/time of death31.01.1972

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.