Ernests Birznieks-Upītis

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (103); Translator (1); Person of reception (87)

Photos: Person in photo(5)

NameErnests Birznieks-Upītis
PseudonymK. Sirmais
Name at birthBirznieks
SummaryErnests Birznieks-Upītis (īstajā vārdā Ernests Upītis, 1871 – 1960) – rakstnieks un grāmatizdevējs. Ieguvis skolotāja tiesības un strādājis ģimenēs par mājskolotāju. 1893. gadā ar sava darba devēja mežziņa Jēgermaņa ģimeni pārcēlies uz Azerbaidžānu, kur dzīvojis līdz 1921. gadam. Strādājis Dagestānā, Ahtu aulā par skolotāju (1895–1898), līdz 1914. gadam dzīvojis Balahanos, kur strādājis par bibliotekāru un izveidojis bagātīgu bibliotēku, bijis arī naftas uzņēmuma ierēdnis). No 1914. gada dzīvojis Zijhā, netālu no Baku. 1908. gadā nodibinājis apgādu “Dzirciemnieki” (tā tehniskais vadītājs bija Jēkabs Iniņbergs), līdz 1915. gadam apgāds izdeva 63 grāmatas – latviešu oriģinālliteratūru (Raiņa, Aspazijas, Jāņa Jaunsudrabiņa, Jāņa Akuratera, Sudraba Edžus, Linarda Laicena u. c. rakstnieku darbus), kā arī tulkojumus. Ernests Birznieks-Upītis uzlūkojams par daudzu latviešu rakstnieku mecenātu, jo izdevniecība darbojās ar zaudējumiem.

Kā rakstnieks Birznieks-Upītis kļuva pazīstams 1895. gadā, kad žurnālā "Austrums" publicēts stāsts "Vecais Gatviņš" – reālistisks latviešu zemnieka traģikas tēlojums. 1897. gadā ar stāstu "Pelēkais akmenis" aizsākās stilistiski vienots cikls, kurā rakstnieka atturīgais tēlojums trāpīgi atsedz būtisko lauku cilvēku likteņos un izraisa emocionālu
līdzpārdzīvojumu. Reālistiskā tēlojuma konkrētība, izteiksmes lakonisms ietver spēcīgu māksliniecisku vispārinājumu. Periodikā publicētie stāsti apkopoti grāmatās "Upīša stāsti" (1900), "No rīta" (1912), "Pret vakaru" (1913), "Pelēkā akmeņa stāsti" (1914).

1921. gadā Ernests Birznieks-Upītis atgriežas Latvijā, aktīvi sadarbojās ar Andreja Jesena vadītajiem žurnāliem jaunatnei "Jaunības Tekas" un "Mazās Jaunības Tekas" – abos žurnālos publicēti Birznieka-Upīša oriģināldarbi un tulkojumi. Andrejs Jesens izdeva Birznieka-Upīša Pastariņa triloģiju – "Pastariņa dienasgrāmata" (1922), "Pastariņš skolā" un "Pastariņš dzīvē" (abi 1924), kas pieder pie autobiogrāfijas žanra. Grāmatās izdots arī rakstnieka Kaukāza stāstu cikls – "Kaukāza kalnos" (1924), "Kaukāza stāsti" (1–2, 1927) un stāsti bērniem "Nīnas pasaciņas" (1–2, 1922-24), "Bucis un Ulla" (1924).

Nodibinoties padomju okupācijas režīmam, galvenokārt nodarbojās ar tulkošanu. Pēc Otrā pasaules kara tulkoja bērnu literatūru, publicēja atmiņas par Raini, Andreju Upīti, Leonu Paegli, Sudrabu Edžu u. c., sarakstīja grāmatas bērniem "Pasakas un stāsti", "Mūsu sēta" (abi 1946), "Mazmeita Dace" (1949), "Kustīgais Jānītis" (1957, abu pēdējo faktiskais autors Antons Birkerts).

Personal informationDz. rentes saimnieka ģim. 1874 B.-U. zaudējis tēvu.
Work1941. 15. aprīlī: piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka nosaukums.
1947: piešķirts Latvijas PSRS Tautas rakstnieka goda nosaukums.


Stāstu krājumi

1900: Upīša stāsti
1912: No rīta
1913: Pret vakaru
1914: Pelēkā akmens stāsti
1924: Kaukāza kalnos
1927: Kaukāza stāsti (1–2)

Autobiogrāfiskā proza

1922: Pastariņa dienasgrāmata
1924: Pastariņš skolā
1924: Pastariņš dzīvē

Stāsti bērniem

1922–1924: Nīnas pasaciņas (1–2)
1924: Bucis un Ulla
1946: Pasakas un stāsti
1946: Mūsu sēta
1949: Mazmeita Dace (faktiskais autors Antons Birkerts)
1957: Kustīgais Jānītis (faktiskais autors Antons Birkerts)

Kopoti raksti

1922–1923: Kopoti raksti 2 sējumos (nepabeigts izdevums)
1932–1937: Kopoti raksti 6 sējumos (nepabeigts izdevums)
1946–1950: Kopoti raksti 6 sējumos
1960–1963: Kopoti raksti 7 sējumos
LinksBirznieku Latiņa (1864–1951) - Relative
Birznieku Sofija (1876–1956) - Relative
Occupationsauthor
publisher
Birth time/place06.04.1871
Bisnieki
"Bisnieki", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3123
Residence1893 – 1895
Goytapa, Azerbaijan

Bijusī Prišiba


1895 – 1898
Akhti, Dagestan


1898 – 1912
Balakhani, Azerbaijan

Dzīvo naftas rūpniecības centrā Balahanos, Azerbaidžānā.

1914 – 1921
Azerbaidžāna
Azerbaijan
Zijhas pilsēta pie Baku

1922 – 1924
Avotu iela 16a, Rīga


1924 – 1926
Kalnciema iela 19, Rīga
Kalnciema iela 19, Rīga, LV-1046

1926 – 1931
Eduarda Smiļģa iela 10, Rīga
Eduarda Smiļģa iela 10, Rīga, LV-1002
Bijusī Dārtas iela

1932 – 1934
Krišjāņa Barona iela 49, Rīga
Krišjāņa Barona iela 49, Rīga, LV-1001

Dzīvojis 31. dzīvoklī


1934 – 1941
Lāčplēša iela 26, Rīga
Lāčplēša iela 26, Rīga, LV-1011
Dzīvojis 3. dzīvoklī.

1941 – 1942 (Date is approximate)
Ernesta Birznieka-Upīša iela 15, Jūrmala
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Jūrmala
Otrā pasaules kara gados uzturējies Kāpu prospektā 15 (tagad Ernesta Birznieka-Upīša iela) pie Antona Birkerta.

1945 – 1957
Ernesta Birznieka-Upīša iela 15, Jūrmala
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Jūrmala

1957 – 1960
Bulduru prospekts 105, Jūrmala
Bulduru prospekts 105, Jūrmala, LV-2010
Education1880 – 1886
Dzirciema pagastskola
Dzirciems
Dzirciems , Zentenes pagasts, Tukuma novads

1882 – 1883
Ķesteri
"Ķesteri", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3123
No 1882. līdz 1883. gadam mācījies t. s. "Ķesteru" skolā Dzirciema pagastā.


1887 – 1889
Tukuma apriņķa skola
Tukums
Tukums, Tukuma novads

1890 (Date is approximate)

Nolicis skolotāja eksāmenus.

Working place1891 – 1893
Dzirciems
Dzirciems , Zentenes pagasts, Tukuma novads
Strādā Dzirciema muižas arendatora Šmita ģimenē par mājskolotāju.

1893
Dzirciems
Dzirciems , Zentenes pagasts, Tukuma novads
Mājskolotājs mežziņa Jēgermaņa ģimenē.

1893 – 1895
Goytapa, Azerbaijan

Mājskolotājs mežziņa Jēgermaņa ģimenē Prišibā (tagadējā Goytapa), Azerbaidžanā.

1895 – 1898
Akhti, Dagestan

Tautskolotājs Ahtu aulā, Dagestānā.

1898 – 1914
Balakhani, Azerbaijan

Strādā Benkendorfa skolā par pārzini un bibliotekāru, tad lir ielas bibliotēkas vadītājs, un atbildīgs naftas firmas ierēdnis.


1908 – 1915
Dzirciemnieki
Rīga
Rīga

Apgāda dibinātājs un vadītājs, praktisko darbus Rīgā veica Jēkabs Iniņbergs (Bangaitis).

“Dzirciemnieku” apgādā laistas klajā 63 grāmatas, to skaitā 42 oriģinālliteratūras izdevumi. Literātu un lasītāju aprindās iecienīts bija Andreja Upīša sastādītais rakstu krājums “Vārds” (1.–2.sēj. 1912–1913). Sestdaļa no apgāda grāmatu kopapjoma bija Raiņa un Aspazijas darbu izdevumi, to skaitā Raiņa Kopoti raksti (1–2, 1913–1914). Tulkošanai tika izraudzīti mākslinieciski vērtīgi darbi un pasaules klasika (Ļevs Tolstojs, Vladimirs Koroļenko, Nikolajs Gogolis, Antons Čehovs, Gijs Mopasāns, Frīdrihs Šillers).


1922 – 1934
Jaunības Tekas
Rīga
Rīga
Publicējas Andreja Jesena vadītajā žurnālā.

1922 – 1934
Mazās Jaunības Tekas
Rīga
Rīga
Publicējas Andreja Jesena vadītajā žurnālā.

1927 – 1934
Rīgas pilsētas Bibliotēku centrāle
Rīga
Rīga
Rīgas pilsētas Bibliotēku centrāles vadītājs
Place/time of death30.12.1960
Rīga
Rīga
BuriedLielupes kapi
Paula Stradiņa iela 9, Jūrmala, LV-2010
Museums1967
Pastariņa muzejs
Bisnieki
"Bisnieki", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3123

Dzimtajās mājās "Bisniekos" atklāts Ernesta Birznieka-Upīša memoriālais muzejs. Mūsdienās tur darbojas Pastariņa muzejs.

RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1927. gada 28. aprīļa lēmumu.
IV šķira
1927

LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks
1941

LPSR Tautas rakstnieks
1947

Map legendShowing 1-28 of 28 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Bisnieki
("Bisnieki", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3123)
06.04.1871Birth time/placeFarmstead
2Goytapa, Azerbaijan1893 - 1895ResidenceCity
3Akhti, Dagestan1895 - 1898ResidenceVillage
4Balakhani, Azerbaijan1898 - 1912ResidenceCity
5Azerbaidžāna
(Azerbaijan)
1914 - 1921ResidenceCountry
6Avotu iela 16a, Rīga1922 - 1924ResidenceBuilding, house
7Kalnciema iela 19, Rīga
(Kalnciema iela 19, Rīga, LV-1046)
1924 - 1926ResidenceBuilding, house
8Eduarda Smiļģa iela 10, Rīga
(Eduarda Smiļģa iela 10, Rīga, LV-1002)
1926 - 1931ResidenceBuilding, house
9Krišjāņa Barona iela 49, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 49, Rīga, LV-1001)
1932 - 1934ResidenceBuilding, house
10Lāčplēša iela 26, Rīga
(Lāčplēša iela 26, Rīga, LV-1011)
1934 - 1941ResidenceBuilding, house
11Ernesta Birznieka-Upīša iela 15, Jūrmala
(Ernesta Birznieka-Upīša iela, Jūrmala)
1941 - 1942ResidenceBuilding, house
12Ernesta Birznieka-Upīša iela 15, Jūrmala
(Ernesta Birznieka-Upīša iela, Jūrmala)
1945 - 1957ResidenceBuilding, house
13Bulduru prospekts 105, Jūrmala
(Bulduru prospekts 105, Jūrmala, LV-2010)
1957 - 1960ResidenceBuilding, house
14Rīga
(Rīga)
30.12.1960Place/time of deathCity
15Lielupes kapi
(Paula Stradiņa iela 9, Jūrmala, LV-2010)
(Not set)BuriedCemetery
16Dzirciems
(Dzirciems , Zentenes pagasts, Tukuma novads)
1880 - 1886EducationVillage
17Tukums
(Tukums, Tukuma novads)
1887 - 1889EducationCity
18Ķesteri
("Ķesteri", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3123)
1882 - 1883EducationFarmstead
19Rīga
(Rīga)
1927 - 1934Working placeCity
20Dzirciems
(Dzirciems , Zentenes pagasts, Tukuma novads)
1891 - 1893Working placeVillage
21Dzirciems
(Dzirciems , Zentenes pagasts, Tukuma novads)
1893Working placeVillage
22Goytapa, Azerbaijan1893 - 1895Working placeCity
23Akhti, Dagestan1895 - 1898Working placeVillage
24Balakhani, Azerbaijan1898 - 1914Working placeCity
25Rīga
(Rīga)
1922 - 1934Working placeCity
26Rīga
(Rīga)
1922 - 1934Working placeCity
27Rīga
(Rīga)
1908 - 1915Working placeCity
28Bisnieki
("Bisnieki", Zentenes pagasts, Tukuma novads, LV-3123)
1967MuseumsFarmstead

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.