Elza Mīla Ābele

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (10); Artist (1); Person of reception (8)

Photos: Person in photo(2)

NameElza Mīla Ābele
Additional namesSkrastiņa
PseudonymSmaida
SummaryElza Ābele (1904–2002) – valodniece un rakstniece. Izglītību ieguvusi Rīgā, Tērbatā un Valmierā, beigusi Latvijas Universitātē Baltu filoloģijas nodaļu. Pirmā literārā publikācija 1922. gadā. No 1930.–1940. gadam bijusi "Latviešu konversācijas vārdnīcas" redaktore. 1944. gada rudenī ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur strādāja par skolotāju latviešu bēgļu skolās, Kopš 1949. gada dzīvoja Adelaidē, Austrālijā. Līdzās pedagoģes darba austrāliešu skolās no jauna pievērsusies literārajai jaunradei. izdoti romāni "Ar saknēm izrautie" (1968) un "Mīlestība" (1984), kuros autobiogrāfiskas iezīmes un vērojumi, tēlojot gan laiku Latvijā, gan latviešu inteliģences dzīvi Austrālijā,
Personal informationDzimusi lauku tirgotāja Dāvida un Betijas (dzim. Purgailes) Skrastiņu ģimenē. Pirmā pasaules kara apstākļu dēļ, apmeklējusi dažādās ģimnāzijas Valmierā, Tērbatā un Rīgā.

1928
: apprecējusies ar dabas zinātnieku un dzejnieku Kārli Ābeli (1896–1961), dēls – dzejnieks un ģeologs Kārlis Ābele (dzimis 1937), meita Zaiga (precējusies Sudrabs), meita Maija (precējusies Seglinieks).
Work

Literārā darbība

Pirmā publikācija
1922: tēlojums "Sveiciens augstskolai" laikrakstā "Students" 28. septembrī (ar pseidonīmu Smaida).

Literārie darbi

1968: romāns "Ar saknēm izrautie".
1984: romāns "Mīlestība".

Prozas darbi un dzejoļi iespiesti žurnālā "Daugava", "Ceļa Zīmes" un laikrakstos "Tēvija", "Vircburgas Latviešu Vēstis", "Austrālijas Latvietis"; piedalījusies Austrālijas latviešu literāros sarīkojumos.

Redaktores darbs

No 1930. līdz 1940. gadam "Latviešu konversācijas vārdnīcas" redaktore.

Dalība organizācijās

Korporācija "Gundega". Daudz laika korporācijas veidošanai – izstrādājot noteikumus, sarakstot dziesmas, piedaloties debatēs, lasot referātus un uzņemoties audzinātājas pienākumus.
Quotations

"Ar saknēm izrautie" (1968)

"Tajā jūtam literāro talantu, bet darbam ir vairāk dokumentāra, mazāk literāra nozīme. [..] Liekas, romānā lekausēta laba tiesa autobiogrāfisku elementu, un starp personām var manīt portretējumus, kam modeļi bijuši Austrālijas latviešu sabiedrībā pazīstamas personas. [..] Kā dokumentārs romāns Elzas Ābeles darbs Ir ar nenoliedzamu nozīmi un var saistīt lasītāju interesi. Tajā izsekojam latviešu gaitām no ierašanās Austrālijā līdz laikam, kad viņi tur sāk iejusties, iedzīvoties. Šai gadījumā gan nav runa par „caurmēra latviešiem", bet tikai par inteliģences pārstāvjiem. Taču tas varbūt jo svarīgāk, jo viņiem pārslēgšanās mums vissvešākā kontinenta apstākļiem un dzīves veidu nezvai nebija visgrūtākā. No daudziem, kas tēlojuši latviešu trimdinieku likteņus svešās zemēs, svešos apstākļos, vairāk vai mazāk pasvītrādami disonances, Elza Abele atšķiras ar vēlēšanos šīs disonances atrisināt, lai nokļūtu līdz ausij pieņemamam akorda kaut ari tas tomēr skanētu minora.


Rudzītis, Jānis Romāns par dzīvi Austrālijā. Latvija, 1969, 4. janv.
LinksKārlis Ābele (1896–1961) - Husband
Kārlis Ābele (1937) - Son
Occupationslinguist
author
Birth time/place01.02.1904
Ēvele
Ēvele, Ēveles pagasts, Valmieras novads

Residence1944 – 1949
Vācija
Germany
Dzīvojusi latviešu bēgļu nometnēs Ašerslēbenā, Mērbekā un Pinebergā.

1949 – 2004
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia
EducationRīgas Lomonosova sieviešu ģimnāzija
Raiņa bulvāris 29, Rīga
Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija, LV-1050

Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia

Mācījusies Puškina meiteņu ģimnāzijā Tērbatā.


Valmiera
Valmiera

Mācījusies latviešu ģimnāzijā Valmierā.


1922
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010

1922: beigusi mācības.


1922 – 1930
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Studējusi Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija, beigusi ar maģistra grādu.


1926
Rīgas Tautas konservatorija
Rīga
Rīga

Beigusi teorētisko mūzikas priekšmetu klasi ar tiesībām mācīt mūziku vidusskolās.


1958
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia
Ieguvusi skolotājas tiesības (Teachers Certificate).
Working placeAdelaida
Adelaide, South Australia, Australia
Skolotāja austrāliešu skolās.

1945 – 1949 (Date is approximate)
Mērbeka
Meerbeck, Lower Saxony, Germany

Latviešu valodas skolotāja Latviešu ģimnāzijā Mērbekā.


1945 – 1949 (Date is approximate)
Pineberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany

Latviešu valodas skolotāja Pinebergas latviešu vidusskolā.

Participation in organisationsLatviešu Rakstnieku apvienība

Studenšu korporācija "Gundega"
Emigrated1944
Vācija
Germany

Rudenī ar ģimeni devusies bēgļu gaitās.


1949
Austrālija
Australia
Travelled1930
Itālija
Italy

1963
Bangkoka
Bangkok, Central Thailand, Thailand
Devās apciemot dēlu Kārli Ābeli.
Place/time of death29.06.2002
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia

Map legendShowing 1-18 of 18 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Ēvele
(Ēvele, Ēveles pagasts, Valmieras novads)
01.02.1904Birth time/placeVillage
2Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
1949 - 2004ResidenceCity
3Vācija
(Germany)
1944 - 1949ResidenceCountry
4Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
29.06.2002Place/time of deathCity
5Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
6Austrālija
(Australia)
1949EmigratedCountry
7Raiņa bulvāris 29, Rīga
(Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija, LV-1050)
(Not set)EducationBuilding, house
8Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
(Not set)EducationCity
9Valmiera
(Valmiera)
(Not set)EducationCity
10Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010)
1922EducationBuilding, house
11Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1922 - 1930EducationBuilding, house
12Rīga
(Rīga)
1926EducationCity
13Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
1958EducationCity
14Mērbeka
(Meerbeck, Lower Saxony, Germany)
1945 - 1949Working placeCity
15Pineberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany)
1945 - 1949Working placeCity
16Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
(Not set)Working placeCity
17Itālija
(Italy)
1930TravelledCountry
18Bangkoka
(Bangkok, Central Thailand, Thailand)
1963TravelledCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.