Elza Knope

lv
Report to editor

Collections (3)

Works: Author (58); Compiler (6); Author of the comment (12); Person of reception (6)

Photos: Person in photo(14)

NameElza Knope
SummaryElza Knope (1925–1996) – literatūrzinātniece. Zinātnisko interešu lokā bijis latviešu literatūrkritikas vēstures marksistiskās kritikas atzars. Četru monogrāfiju autore, tās aptver Viļa Knoriņa (1970), Viļa Dermaņa (1976) un Jāņa Bērziņa (Ziemeļa) (1988) literatūrkritisko darbību. Par pamatu ņemot zinātņu kandidāta disertāciju, izstrādājusi pētījumu “Latviešu literatūras kritika 19. gs. otrajā pusē” (1962). Vērtējot literatūrkritiku un attīstības perspektīvas, aplūkojusi literatūru un kritiku kā vienotu procesu, akcentējot kopsakarības. Periodikā publicēti raksti par literatūras kritiķiem un zinātniekiem Jāni Asaru, Jani Jansonu (Braunu), Robertu Pelši, Ermani Pīpiņu (Vizuli), Ēvaldu Sokolu un citiem. Recenzējusi jauniznākušos prozas, literatūrkritikas un literatūrzinātniskos darbus. Sagatavojusi un komentējusi Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma 7. un 18. sējumu, sagatavojusi Raiņa “Runu un interviju” krājumu (kopā ar Birutu Kalnaču), pētījusi laikrakstā “Dienas Lapa” anonīmi publicētos Raiņa rakstus.

Personal information1925: 11. maijā dzimusi retnieka ģimenē.
Work1957: pirmā publikācija – raksts par Juri Alunānu "Demokrāts – apgaismotājs, latviešu nacionālās dzejas pamatlicējs" žurnālā "Karogs" (Nr. 5).
1960: 16. decembrī aizstāvējusi disertāciju "Latviešu progresīvā literatūras kritika XIX gadsimta II pusē" (zinātniskais vadītājs Arvīds Grigulis) un ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu.
1979: piedalījusies Raiņa Kopotu rakstu 7. sējuma tekstoloģiskā sagatavošanā un komentēšanā.
1983: sakārtojusi un komentējusi Raiņa Kopotu rakstu 18. sējumu.

Zinātniskās monogrāfijas

1962: Latviešu literatūras kritika XIX gs. otrajā pusē
1970: Vilis Knoriņš – literatūras kritiķis
1976: Vilis Dermanis – literatūras kritiķis
1988: Jānis Bērziņš (Ziemelis) – literatūras kritiķis
Quotations"Saka – nav neaizstājamu cilvēku. Ir – katrs ir kaut kādā mērā kaut kam neaizstājams. Tu, Elza, tāda paliec literatūras un kritikas vēsturei: nav institūtā otra cilvēka ar tik fenomenālu atmiņu un tik dziļu literatūras un kritikas mijiedarbes izpratu. Nav, kas ar tādu pamatīgumu tvertu mākslas un sabiedrības sacirtes jautājumus un tik goddevīgi pārbaudītu katru sīkāko aspektu arhīvu dokumentos, presē. Jā, tā bij Tava gudrība, ko liki pie sirds jaunajiem: literatūras process, dzīve meklējama avīzēs un nevis izdotās grāmatās vai svešinieku izstrādātās teorijās. "Teoriju izkristalizē konkrētās literatūras attīstība, kas katrreiz ir sava un īpatna," – Tu mēdzi teikt, kad atkal ar kādu fiksu ideju bij samulsuši sabiedrības prāti. Tava nesteidzība, skaidrā doma, literatūras – arī aktuālās – perfektā pārzināšana un principiālā opozicionāres stāja pret lielkrievu šovinismu, rusifikāciju bij bezdibenīgi un nedalāmi. Opozicionāres, nevis skandālistes. Un kopā tas kaldināja autoritāti kā 70. gadu jaunajos – niknajos, tā priekšnieku acīs. Pat – viņu; reizēm jau starp priekšniekiem atrodas pa kādam, kam ausis nav ar vasku aizlietas un sirds deg par tautu un latviešu zinātni, kultūru. Kā vienu tādu Tu aizvien minēji Ēvaldu Sokolu, Tavu pirmo institūta direktoru, bet zinātnē kā paraugus vienmēr sauci skolotāju profesoru Albertu Jansonu un disertācijas vadītāju Arvīdu Griguli."

Kubuliņa, Anda. Elza Knope. Karogs, 1996, Nr. 10, 250. lpp.
Occupationsscientist
literary scholar
Birth time/place11.05.1925
Bilska
Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads
Dzimusi Bilskas pagastā.
Education1934 – 1940 (Date is approximate)
Bilskas pamatskola
Bilskas pagasts
Bilskas pagasts, Smiltenes novads

1940 – 1944 (Date is approximate)
Smiltenes vidusskola
Smiltene
Smiltene, Smiltenes novads

1945 – 1950 (Date is approximate)
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Rīga

Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa


1950 – 1953
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Aspirantūra
Working place1954 – 1959
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Daugavpils
Daugavpils
Docējusi lekciju kursu latviešu literatūras vēsturē un folklorā.

1959 – 1992
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece
Place/time of death07.08.1996
Rīga
Rīga
Buried1996
Smiltenes pilsētas kapi
Smiltenes pilsētas kapsēta, Smiltene, Smiltenes novads, Latvija

Map legendShowing 1-9 of 9 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Bilska
(Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads)
11.05.1925Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
07.08.1996Place/time of deathCity
3Smiltenes pilsētas kapi
(Smiltenes pilsētas kapsēta, Smiltene, Smiltenes novads, Latvija)
1996BuriedCemetery
4Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1950 - 1953EducationBuilding, house
5Bilskas pagasts
(Bilskas pagasts, Smiltenes novads)
1934 - 1940EducationParish
6Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
1940 - 1944EducationCity
7Rīga
(Rīga)
1945 - 1950EducationCity
8Daugavpils
(Daugavpils)
1954 - 1959Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1959 - 1992Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.