Edvards Treimanis-Zvārgulis

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (59); Translator (4); Publisher (2); Compiler (8); Editor (3); Localizer (1); Co-author (1); Author of the comment (1); Person of reception (24)

Photos: Person in photo(9)

NameEdvards Treimanis-Zvārgulis
Additional namesEdvards Treimanis-Zvārgulis, Treumans
PseudonymZvārgulis, Zvārguļu Edvards, Jukums, Zobgals
SummaryEdvards Treimanis-Zvārgulis (1866–1950) – dzejnieks, aktieris. Viens no vispopulārākajiem satīriskās un humoristiskās dzejas autoriem 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Rakstījis arī lugas un sacerējumus prozā. 1907. gadā bijis Krievijas impērijas Otrās Valsts domes deputāts, īsajā laikā līdz Domes atlaišanai vairākkārt ziņojis par nežēlīgo 1905. gada revolūcijas apspiešanu Latvijā. Bijis pirmais dzejnieka Eduarda Veidenbauma kopotu rakstu (1907–1907) sastādītājs un pirmās biogrāfiskās apceres autors, izdevis arī Veidenbauma ekonomiski politisko sacerējumu "Gabals iz tautsaimniecības" (1908), par ko izcietis cietumsodu. Sabiedrībā zināms bija dzejnieka izdotais satīriskais periodiskais izdevums "Zvārguļa Zobgala kalendārs" (1901–1913). Vairākas Edvarda Treimaņa-Zvārguļa dziesmas komponētas 80. gados, to vidū pazīstamākās ir Ērika Ķiģeļa dziesma "Zīlīte" un Jāņa Lūsēna "Taisnība". Dzejnieka tekstus komponējis arī Juris Kulakovs un Haralds Sīmanis.
Personal informationDzimis krodzinieka ģimenē, vēlāk viņa tēvs Jānis Treimanis kļuva par Zvārģu māju saimnieku.

1905. gada 25. novembrī apprecējies ar Mariju Elizabeti Kēzi (1881–1973). Laulībā divi bērni, Nora (1907–1983) un Normunds (1918–1987).
Work

Pirmā literārā publikācija

1890: pirmais publicētais dzejolis "Tikai zāles, smildziņas..." laikraksta "Baltijas Vēstnesis" pielikumā 7./19. jūlijā.

Dzeja

Īpaši pievērsies satīriskajai un humoristiskajai dzejai, bet darbojies arī citos literatūras žanros, rakstījis lugas un sacerējumus prozā. Treimanis sastādījis "Zvārguļa Zobgala kalendāru" (1901–1913), piesaistīja tam talantīgus latviešu rakstniekus, un kalendārs ieguva lielu popularitāti.
1896: "Sāpēs un smaidos" I (Rīga, autora izdevumā)
1897: "Sāpēs un smaidos" II (Rīga, Pūcīšu Ģederta apgāds)
1899: "Grēcinieka sirds" (Cēsis, J. Ozola apgāds; otrs papildināts izd. 1905)
1900: deklamācija "Jaunais gadu simtenis" (Pēterburga, autora izdevums)
1903: "Ardievas jaunībai" (Skrīveri, M. Freibergs)
1904: "Uz karstiem ķieģeļiem" (Rīga, D. Zeltiņš)
1905: "Vientulība" (Cēsis, J. Ozols)
1906: "Epigramas" (Rīga, D. Zeltiņš)
1906: izlase "Sirdsbērni" (Pēterburga, A. Gulbis)
1906: "Akoti" (Cēsis, J. Ozols)
1908: "Pēcskaņas" (Rīga, D. Zeltiņš)
1909: "Gaujmalas smildziņas" (Rīga, A. Golts)
1911: "Cietuma rozes" (Cēsis, K. Priedītis)
1920: "Svešumā" (Cēsis; Valmiera, K. Dūnis)
1930–1931: vēsturiskām personībām veltīts odu un poēmu krājums "Raksturu galerija" (autora izdevums)

Vēlāk izdotās izlases un krājumi

1959: izlase "Dziesminieka sirds" (Rīga, Latvijas Valsts izdevniecība)
1978: izlase "Kur Gauja ar Raunu tiekas" (Rīga, Liesma)
2016: "150 epitafu jeb kapuzrakstu") (Rīga, LU LFMI)
2021: "Sarkanā paradīzē" (Rīga, LU LFMI)

Dramaturģija

1905: luga "Svešinieki" (Rīga, D. Zeltiņš)
1909: dramatisks dzejojums "Milda" (Cēsis, autora izdevums)

Kopoti raksti

1924–1925: "Kopoti raksti" 5 sējumos (Cēsis; Rīga, O. Jēpes izdevniecība)

Sastādītie izdevumi

1897: antoloģija "Dzejas pūrs" (Cēsis, J. Ozola apgāds)
1901: almanahs "Burtnieks" (P. Bērziņa apgādībā Rīgā)
1907–1909: Eduarda Veidenbauma "Kopoti raksti" 5 sējumos
1909: antoloģija "Jūtu pasaule" (Rīga, E. Zirģeļa apg.)
1931: Lettische Poesie (vācu val., autora izdevums)

Cittautu rakstnieku darbu tulkojumi

1900: Henriks Ibsens, luga "Nora"
1900: Augusts fon Kocebū "Nemierīga māja" (brīvā attēlojumā no E. Treimaņa)
1902: Rudžero Leonkavallo "Pajaci"
1905: M. L. Gerbanovskis "Pirmā prāva"
1908: Gerhards Hauptmans, luga "Vientuļi cilvēki"
1910: Beatrise Haredena, romāns "Kuģi, kas satiekas naktī"
1911: Ludvigs Tomā, luga "Morāle"

Atdzejojis galvenokārt no vācu valodas. Tulkoto autoru vidū Heinrihs Heine, Šillers, ungāru dzejnieks Šāndors Petēfi u. c.
Quotations"Kā dzejnieks ir Treumans viens no naturālistiskā virziena galvenajiem priekšstāvjiem mūsu lirikā. Kā skarba disonanse skan viņa dzeja tautisko epigoņu salkanajā orķestrī. Tā nav izaugusi no 70. gadu romantiski tautiskajiem sapņiem, bet no patiesās reālās dzīves. Šai cīņā Treumaņa dzeja stāv tuvāk pirmā ievērojamākā latviešu dziesminieka Līventāla, nekā tautisko romantiķu un epigoņu dzejai. Līdzīgi Līventālam, Treumanis dzied par dzīves pabērniem un grūtdieņiem, par apspiestiem un cietējiem. Bet kamēr Līventāla dziesmās rit bezspēcīgas asaras, Treumaņa dzejoļos vāras žults un asinis."
Vilis Plūdons. Edvards Treumanis. Latvju rakstnieki. Daiļliteratūras hrestomātija skolām un pašizglītībai. Rīga: A. Golta apgādība, 1911, 310. lpp.

''Treumanis smej skarbus smieklus, bet šajos smieklos ir daudz, daudz sāpīga rūgtuma un daudz nopietnas ironijas. [..] Treumaņa dzeja arvien ir bijusi cīņas dzeja.''
Jānis Tormanis
LinksKārlis Veidenbaums (1865–1901) - Friend
Kārlis Veidenbaums (1865–1901) - Schoolmate
Eduards Veidenbaums (1867–1892) - Friend
Eduards Veidenbaums (1867–1892) - Schoolmate
Pērsietis (1862–1901) - Like-minded
Andrejs Mezītis (1869–1918) - Friend
Andrejs Mezītis (1869–1918) - Schoolmate
Oskars Treimanis - Greatgrandson
Occupationspoet
politician
actor
publisher
clerk
Birth time/place02.10.1866
"Rauguļi"
"Rauguļi", Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4128
Dzimis Priekuļu novada Rauguļos.

Residence1890 – 1900 (Date is approximate)
Rīga
Rīga

1900 – 1950
Leukādijas
Leukādijas, Priekuļu pagasts, Cēsu novads

1900. gadā Treimanis kopā ar Kārli Veidenbaumu pie Raunas ietekas Gaujā uzcēla māju "Leukādija" ("Villa Leukadia"). Šeit Treimanis-Zvārgulis pavadījis mūža lielāko daļu, nododamies literāram darbam.

Education
Cēsu draudzes skola
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads


Cēsu apriņķa skola
Lielā Skolas iela 6, Cēsis
Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

1920
Rīgas apgabaltiesa
1920. gada sākumā Rīgas apgabaltiesā nolicis privātadvokāta eksāmenu.
Working place
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Ierēdnis (norakstītājs) dažādās iestādēs


Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Aktieris un kupletists Labdarības biedrības teātrī


Rīga
Rīga
Aktieris un kupletists

1890 (Date is approximate)
Rīgas apgabaltiesa
Rīga
Rīga

Arhivāra palīgs Rīgas apgabaltiesā


1902 – 1903
Laikraksts "Pēterburgas Avīzes"
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Laikraksta "Pēterburgas Avīžu" satīras nodaļas "Purva malā" vadītājs


1909 (Date is approximate)
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
1909. gadā Treimanis atvēris grāmatu veikalu Cēsīs, bet neveiksmīgās tirdzniecības dēļ to drīz pārdevis.
Participation in organisations06.02.1907 – 03.06.1907
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Krievijas impērijas Otrās Valsts domes deputāts

No maija līdz Valsts Domes atlaišanai jūnijā Treimanis strādāja Konstitucionāli demokrātiskās frakcijas autonomistu grupas latviešu kopā, komisijā par personas neaizskaramības jautājumiem. Treimanim izdevās vairākkārt ziņot par nežēlīgo 1905. gada revolūcijas apspiešanu Latvijā, uzstājoties debatēs par lauku kara tiesām un palīdzību bezdarbniekiem.


1941
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Latvijas Padomju Rakstnieku savienības biedrs

Emigrated1915 – 1917 (Date is approximate)
Kaukāzs
Caucasus

Pirmā pasaules kara gados uzturējies Krievijā Saratovā un Kaukāzā. Latvijā atgriezies 1917. gada jūnijā.


1915 – 1917
Saratova
Saratov, Saratov Oblast, Russia
Pirmā pasaules kara gados uzturējies Krievijā Saratovā un Kaukāzā. Latvijā atgriezies 1917. gada jūnijā.
Travelled1900
Vācija
Germany
1900. gadā apceļo Vāciju, Franciju, Šveici un Itāliju.

1900
Francija
France
1900. gadā apceļo Vāciju, Franciju, Šveici un Itāliju.

1900
Šveice
Switzerland
1900. gadā apceļo Vāciju, Franciju, Šveici un Itāliju.

1900
Itālija
Italy
1900. gadā apceļo Vāciju, Franciju, Šveici un Itāliju.
Detention00.10.1910 – 00.04.1911 (Date is approximate)

Par Eduarda Veidenbauma ekonomiski politiskā sacerējuma "Gabals iz tautsaimniecības" publicēšanu (1908) Treimanim tika piespriests sešu mēnešu cietumsods, ko viņš izcieta no 1910. gada oktobra līdz 1911. gada aprīlim; šajā laikā top arī liriskā dienasgrāmata “Cietuma rozes” (1911).

Place/time of death08.04.1950
Leukādijas
Leukādijas, Priekuļu pagasts, Cēsu novads
Buried
Leukādijas
Leukādijas, Priekuļu pagasts, Cēsu novads
RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1927. gada 28. aprīļa lēmumu.
III šķira
1927

Map legendShowing 1-21 of 21 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1"Rauguļi"
("Rauguļi", Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4128)
02.10.1866Birth time/placeFarmstead
2Leukādijas
(Leukādijas, Priekuļu pagasts, Cēsu novads)
1900 - 1950ResidenceVillage
3Rīga
(Rīga)
1890 - 1900ResidenceCity
4Leukādijas
(Leukādijas, Priekuļu pagasts, Cēsu novads)
08.04.1950Place/time of deathVillage
5Kaukāzs
(Caucasus)
1915 - 1917EmigratedRegion, area
6Saratova
(Saratov, Saratov Oblast, Russia)
1915 - 1917EmigratedCity
7Leukādijas
(Leukādijas, Priekuļu pagasts, Cēsu novads)
(Not set)BuriedVillage
8Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
(Not set)EducationCity
9Lielā Skolas iela 6, Cēsis
(Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
(Not set)EducationBuilding, house
10Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
(Not set)Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1890Working placeCity
12Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
1909Working placeCity
13Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1902 - 1903Working placeCity
14Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
(Not set)Working placeCity
15Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity
16Vācija
(Germany)
1900TravelledCountry
17Francija
(France)
1900TravelledCountry
18Šveice
(Switzerland)
1900TravelledCountry
19Itālija
(Italy)
1900TravelledCountry
20Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1941Participation in organisationsBuilding, house
21Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
06.02.1907 - 03.06.1907Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.