Eduards Patvaldnieks

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (7); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(2)

NameEduards Patvaldnieks
Name at birthEduards Andrejs Hagenfelds
SummaryEduards Patvaldnieks (1901–1988) – dzejnieks. Dzejoļu krājumiem "Mirkļu melodijas" (1928), "Trauslā lokā" (1930) un izlasei "Gadu atspulgos" (1976) raksturīga romantiska un sentimentāla dzīves un skaistuma poetizēšana, elēģisks apcerīgums un skumjas par zaudēto dzimteni.
Personal informationDzimis amatnieka ģimenē. Tēvs Johans Andrejs Hagenfelds, māte Līze Hagenfelde (dzimusi Janson).

1915
: sakarā ar vācu karaspēka Liepājas okupāciju, pārtrauca mācības.
1917: strādāja par kantoristu Liepājas kara ostas darbnīcās.
1918–1921: bija Liepājas karas ostas darbnīcās sekretārs.

1929: ieguvis doktora grādu Briselē.

1944: rudenī devās bēgļu gaitās uz Vāciju.
1950: izceļoja uz ASV, dzīvoja Kalifornijā, vēlāk Kalamazū.

1978: salaulājās ar dziedātāju Emmu Saulīti-Reinvaldi.
Work1924: pirmā publikācija – dzejolis "Jaunā invalīda stāsts" laikrakstā "Talsu Dzīve" 11. novembrī.
Dzejot sācis kopš 1924. gada, publicējoties "Jauno Līra", "Latvijas Vēstnesis", "Trauksme", "Piesaule" un citviet.

Literārie darbi
1928: dzejas krājums "Mirkļu melodijas"
1930: dzejas krājums "Trauslā lokā"
1976: dzeja izlase "Gadu atspulgos"

1949. gadā sakārtots, bet nepublicēts dzejoļu krājums "Bārā gaita".

15 gadu bija Latvijas pilsētu savienības sekretārs un juriskonsults.
Sešus gadus darbojies
Rīgā advokatūrā.
1937–1940:
mēnešraksta "Pašvaldības Balss" redaktors.
Sastādījis pilsētu pašval
dību darbinieku rokas grāmatu.
Rak
stīja par juridiskiem un pašvaldības jautājumiem "Jurists" un "Pašvaldības Balsī" un ārzemju komunālā periodikā.
1927–1940: Baltijas valstu
pilsētu pašvaldību starpkomitejas pastāvīgais sekretārs.

Dzīvojot Kalifornijā, spēlēja vijoli San Josē simfoniskajā orķestrī.
1951: rudenī Palo Alto sāka darboties vīru koris "Dziesmu Draugs" Eduarda Patvaldnieka vadībā.

Quotations

Par dzejas izlasi "Gadu atspulgos" (1976)

"Eduarda Patvaldnieka dzejā neskan un nesāp tikai viņa paša balss, mīlestība, sāpes, bet gan mūsu visu. [..] Vairumam Eduarda Patvaldnieka dzejoļu ir personiska, intima pārdzīvojuma, prieka vai sāpju raksturs. Bet izteiksme un doma, dzejas kopbalss to paceļ
vispārcilvēcīgā un visas tautas pārdzīvojuma līmenī. Lasītājs ar to var identificēties bez atlikuma. Jāpiemin arī tas, ka viņa dzejā ir domāšanas kultūra. [..] Patīkami lasīt dzeju, kam ir tīra un skanīga forma. [..] Savā dzejā Eduards Patvaldnieks dod liecinājumu ne vien par pārdzīvoto un izjusto gadu desmitos, bet arī par savu personību. Viņš ir nepārtraukti mācījies, bijis atvērts jaunām idejām un atziņām. Viņa sirmums ir radoši jauneklīgs. Viņā ir morāliskā drosme un tā ir jaunāka par cinisko vecīgumu daudzajos šodienas jauniešos."
Klīdzējs, Jānis. Gadu atspulgos. Latvija Amerikā, 1977, 30. apr.
Occupationspoet
lawyer
Birth time/place26.09.1901
Liepāja
Liepāja
Education1921 – 1922
1. Liepājas Valsts tehnikums
Liepāja
Liepāja

1922 – 1923
Liepāja State 1st Gymnasium
Ausekļa iela 9, Liepāja
Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401

1923 – 1929
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Beidzis studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: tieslietas; ieguvis tiesību zinātņu kandidāta grādu.

Working placeRīga
Rīga

15 gadus darbvedis, sekretārs un juriskonsuls Latvijas pilsētu savienībā.


1934 – 1940
Rīga
Rīga

Darbojies advokatūrā kā privātadvokāts un zvērināta advokāta palīgs.


1937 – 1940
Mēnešraksta "Pašvaldības Balss" redaktors.

00.09.1940
Rīga
Rīga
Iecelts Komunālās Saimniecības Tautas komisariātā par saimnieciskās pārvaldes padomnieku.
Participation in organisationsStudentu biedrība "Zemgalija"

LU Lejaskurzemes studentu biedrība "Vilnis"
Place/time of death16.09.1988
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States
BuriedKalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States

Map legendShowing 1-9 of 9 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Liepāja
(Liepāja)
26.09.1901Birth time/placeCity
2Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
16.09.1988Place/time of deathCity
3Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
(Not set)BuriedCity
4Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1923 - 1929EducationBuilding, house
5Ausekļa iela 9, Liepāja
(Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401)
1922 - 1923EducationBuilding, house
6Liepāja
(Liepāja)
1921 - 1922EducationCity
7Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity
8Rīga
(Rīga)
1934 - 1940Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
01.09.1940Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.