Eduards Ādamsons

lv
Report to editor

 Collections (1)

Items: Collector (7); Submitter (6)

Works: Author (4)

NameEduards Ādamsons
Personal informationĀdamsons Eduards (1906.11.IX Limbažu pag. Sleikās - 1996) - literāts.
Stud. filozofiju LU (1926-30), iegūstot filoz. kandidāta grādu (1930), un baltu filol. LU, iegūstot maģistra grādu (1934). Strād. par skolotāju Kuldīgas (1930-32), Liepājas (1934-44) ģimnāzijās, Limbažu 1. vsk. un psk. (1944-61), Limbažu vakarsk. (1950-60). Jau 30. gados iekļāvies Filologu b-bas darbā. Pētījis Rietumvidzemes lībiskās izloksnes, vācis folkl. materiālus. Pēc aiziešanas pensijā kā ārštata korespondents strād. ZA Val. un literatūras inst. un LVU Filol. fakultātē.
Public. rakstus par valodniecības, filoz. un lit. jautājumiem: "Frīdrihs Nīče" ("Studentu dzīve", 1930, 30.X), "Kr. Barona stāsti" ("Ceļi", 1935, 6), "Neredzīgais Gaujas muzikants un dziesminieks" - par P.Oliņu ("Jaunākās ziņas", 1935,29.VI) u.c. Rakstījis dzeju. Pirmā dzejas publikācija - "Svešinieks pie jūras" žurn. "Ceļi" 1935 (5.nr.). Manuskriptā dzejoļu un aforismu krāj. "Dzejas ielejā un domu kalnā" un rom. "Tālie krasti". 2000 izd. "Vainižu izloksnes vārdnīca" 2 grām. (kopā ar E.Kagaini).
A.Rožkalne
Occupationslitterateur
Birth time/place11.09.1906
Education1926
Limbažu Valsts ģimnāzija
Rīgas iela 30, Limbaži
Rīgas iela 30, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Beidzis mācības.

1926–1934
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Pabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: filozofija; iegūts maģistra baltu filoloģijā grāds.

Place/time of death1996

Map legendShowing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1926 - 1934EducationBuilding, house
2Rīgas iela 30, Limbaži
(Rīgas iela 30, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001)
1926EducationBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.