Broņislavs Tabūns

lv
Report to editor

Works: Author (164); Compiler (21); Editor (5); Author of the comment (9); Person of reception (34)

Photos: Person in photo(1)

NameBroņislavs Tabūns
SummaryBroņislavs Tabūns (1928–2004) – literatūras zinātnieks, kritiķis, profesors un pasniedzējs. Piecu monogrāfiju un trīs mācību līdzekļu autors. Piedalījies vairāku latviešu literatūras vēstures izdevumu sagatavošanā, kā arī daudzu literatūrkritisku un teorētisku rakstu autors. Viņa pētījumus raksturo rūpīga iedziļināšanās izpētes objektā, vispusīgs problēmas izgaismojums un pārdomāts izteiksmes veids.
Work

Darbība literatūrzinātnē un kritikā

1956: disertācija "Komunista tēls latviešu padomju romānā" filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai (zinātniskais vadītājs Kārlis Krauliņš).
1957: pirmā publikācija "Daži komunista tēla izveides jautājumi latviešu padomju romānā" žurnālā "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis".
1958: pirmā publikācija – recenzija "Tautas dzīvības vārdā" laikrakstā "Literatūra un Māksla".
1975–1988, 1991: "Kritikas gadagrāmata" sastādītājs (kopā ar Intu Čaklo un Ildzi Krontu).
1980: disertācija "Raksturs latviešu prozā" filoloģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
1999: valsts emeritētais zinātnieks.

Literatūrvēsturē pētījis gan procesu, gan atsevišķu rakstnieku daiļradi. Literatūras teorijā aplūkojis prozas kategorijas, tēlainību, daiļdarbu struktūrelementus, jaunrades procesu, ekspresionismu, konstruktīvismu, sirreālismu un eksistenciālismu. Publicējis rakstus par Regīnu Ezeru, Zentu Mauriņu, Visvaldi Lāmu, Zigmundu Skujiņu, Jāni Kalniņu, Jāni Einfeldu, Jāni Klīdzēju, Gunti Zariņu, Gunāru Janovski. Literatūrkritikā rakstījis par prozas attīstības un kritikas metodoloģijas jautājumiem.

Zinātniski pedagoģiskā darbība

Augstskolās bakalaura un maģistra studiju programmās lasījis lekciju kursus: literatūras teorija, jaunākā latviešu literatūra, ievads latviešu literatūrpētniecības vēsturē, literārās jaunrades process, virzieni un žanri latviešu literatūrā, prozas teksta analīze, modernisms un postmodernisms latviešu literatūrā.
1954: pirmā publikācija "Trūkumi vidusskolu absolventu zināšanās literatūrā" laikrakstā "Skolotāju Avīze".
Quotations"Profesoram Tabūnam piemita ne tikai cītīga darba darītāja īpašības. Viņš bija no tiem cilvēkiem, kuru patiesi interesēja ne tikai savs, bet arī citu paveiktais. Broņislava Tabūna grāmata tapa rūpīgā, neatlaidīgā darbā, un tās veidojās, allaž rūpīgi iedziļinoties jaunākajās pētniecības tendencēs. Arī tāpēc sarakstītās grāmatas ir liecība ne tikai par viena cilvēka darbu, bet arī par laiku, kurā viņš dzīvojis."

Kalnačs, Benedikts. Broņislavu Tabūnu (1928–2004) pieminot. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, 2005, Nr. 7, 124. lpp.

"Ja varētu vienā vārdā izteikt B. Tabūna darbības dominanti, gribētos izmantot mazliet novecojušo, bet trāpīgo apzīmējumu "censonis". Šo vārdu es lietoju vispozitīvākajā nozīmē, jo tas vislabāk atbilst B. Tabūna aktīvajai un nerimtīgajai būtībai. Visu savā dzīvē viņš ir sasniedzis, pateicoties tikai sev, savam neatlaidīgajam un mērķtiecīgajam darbam, savai pašaizliedzīgajai atdevei izraudzītajam dzīves aicinājumam. [..]
B. Tabūna pētījumi atrodami gandrīz visos institūta kopdarbos. Tos raksturo rūpīga iedziļināšanās izpētes objektā, vispusīgs problēmas izgaismojums un pārdomāts izteiksmes veids."

Vāvere, Vera. Broņislavam Tabūnam – 70. Letonica, 1998, Nr. 2, 196. lpp.
Occupationsprofessor
literary scholar
literary critic
philologist
lecturer
Birth time/place19.12.1928
Bieržgaļs (-lis)
Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads
"Motori".

EducationUnknown – 1948
Daugavpils Teacher's Training Institute
Daugavpils
Daugavpils

Unknown – 02.07.1951
Latvian State Pedagogical Institute
Rīga
Rīga

Filoloģijas fakultāte. Specialitāte – filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs.


1951 – 1956
Latvian State Pedagogical Institute
Rīga
Rīga

Aspirantūra latviešu literatūras specialitātē.


1982
The Maxim Gorky Literature Institute
Povarskaya 25А, Maskava
Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069

Filoloģijas zinātņu doktors.
Doktora disertācija "Raksturs latviešu prozā" (grāmatā 1978. gadā).


1992
Rīga
Rīga
Habilitētais filoloģijas doktors.
Working place1948 – 1949
Bērzpils vidusskola
Dārza iela 12, Bērzpils
Dārza iela 12, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576
Skolotājs.

1952 – 1953
Rēzeknes Valsts Pedagoģiskais institūts
Rēzekne
Rēzekne
Pasniedzējs.

01.01.1957 – 29.09.1964 (Date is approximate)
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks.


29.09.1964 – 10.11.1970
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Vecākā zinātniskā līdzstrādnieka vietnieks.

10.11.1970 – 23.07.1982
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.

23.07.1982 – 06.09.1989
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Filoloģijas zinātņu doktors. No 1986. gada 1. jūlija – vadošais zinātniskais līdzstrādnieks.

06.09.1989 – 13.05.1993
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Literatūras vēstures daļas vadītājs.

1993 – 2000
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Filoloģijas fakultātes profesors.


1993 – 2004
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesors.

13.05.1993 – 01.07.1999
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Profesors.

2001 – 2004
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Specializētās promocijas un habilitācijas padomes loceklis ar eksperta tiesībām literatūrzinātnē.

Participation in organisations1976 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs.

1990 – 2004
Latvian Writers’ Union
Lāčplēša iela 48/50 – 12
Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011
Biedrs.

1990 – 2004
Latvijas Zinātnieku savienība
Rīga
Rīga
Biedrs.

1992 – 2004
Latvian Academy of Sciences
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Korespondētājloceklis.
Place/time of death21.10.2004
Rīga
Rīga
RewardsAndreja Upīša prēmija (ZA)
Prēmija piešķirta par pētījumu "Raksturs latviešu prozā: Iecere un izveide".
1979

Map legendShowing 1-22 of 22 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Bieržgaļs (-lis)
(Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads)
19.12.1928Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
21.10.2004Place/time of deathCity
3Rīga
(Rīga)
1951 - 1956EducationCity
4Povarskaya 25А, Maskava
(Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069)
1982EducationBuilding, house
5Daugavpils
(Daugavpils)
1948EducationCity
6Rīga
(Rīga)
02.07.1951EducationCity
7Rīga
(Rīga)
1992EducationCity
8Dārza iela 12, Bērzpils
(Dārza iela 12, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576)
1948 - 1949Working placeBuilding, house
9Rēzekne
(Rēzekne)
1952 - 1953Working placeCity
10Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
01.01.1957 - 29.09.1964Working placeBuilding, house
11Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1993 - 2004Working placeBuilding, house
12Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1993 - 2000Working placeBuilding, house
13Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2001 - 2004Working placeBuilding, house
14Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
29.09.1964 - 10.11.1970Working placeBuilding, house
15Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
10.11.1970 - 23.07.1982Working placeBuilding, house
16Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
23.07.1982 - 06.09.1989Working placeBuilding, house
17Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
06.09.1989 - 13.05.1993Working placeBuilding, house
18Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
13.05.1993 - 01.07.1999Working placeBuilding, house
19Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1992 - 2004Participation in organisationsBuilding, house
20Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1976 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
21Lāčplēša iela 48/50 – 12
(Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011)
1990 - 2004Participation in organisationsApartment
22Rīga
(Rīga)
1990 - 2004Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.