Bernhards Vilhelms Bīnemanis

lv
Report to editor

Works: Author (5); Atdzejotājs (3); Person of reception (1)

NameBernhards Vilhelms Bīnemanis
Personal informationBĪNEMANIS (Bienemann) Bernhards Vilhelms (? - 1732.10.II) - vācu tautības latviešu garīgās dzejas autors.
Māc. licejā Rīgā. No 1711 luterāņu mācītājs Zemītē, no 1716 - Spārē. Viens no ievēr. Kurzemes garīgās dzejas autoriem. Sacerējis un gk. tulk. ap 100 dziesmu. Apkopojot savas un J. Višmaņa sillaboton. pantmērā atdzejotās dziesmas, sast. pirmo ritmizēto latv. dziesmu grām., t.s. "Grenzhofsche und Kuckernsche Gesangbuch" (1714). Šīs grāmatas vienīgais eksemplārs (ar latv. titullapu "Mežmuižas Kukuru draudžu dziesmu grāmatiņa..") atrodas Kopenhāgenas univ. b-kā. B. dziesmas izjustas, mākslin. spēcīgas, atspoguļo sava laikmeta pārdzīvojumus, īpaši Ziemeļu kara un mēra laika dziesmas: "Kristus, sava laika sargs..", "Šī sērga mēdz kā avis kaut..", "Tu gribi, mīļais Kungs un Dievs.." u.c. Vēlākajās 18.gs. dziesmu grām. pārpublic. ap 90. B. dziesmu, daļēji tās saglabājušās arī turpmākajos izdevumos. - Kript.: B.W.B., B.W.B.P.
Z.Frīde
Occupationspoet
Education
mācījies
mācījies licejā Rīgā
Place/time of death10.02.1732

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.