Austra Balka

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (11); Person of reception (11)

Photos: Person in photo(1)

NameAustra Balka
Name at birthPāvelkopa
SummaryAustra Balka (1921–1997) – rakstniece. Rakstniecībai pievērsās, dzīvojot trimdā. Pirmās literārās publikācijas kopš 1960. gada. Dzejai raksturīga apcerīga un pārdomu pilna noskaņa. Tā apkopota vairākos dzejas krājumos "Uz dzintara spārniem" (1968), "Varavīksnēm skanot" (1974), "Ilgu trauksme" (1993) un garīgu dzejoļu krājumā "Mūžības jausma" (1994). Sarakstījusi lugas, kas apkopotas krājumā jaunatnei "Tālie stari" (1972), dziesmuspēli latviešu un angļu valodā "Jāņu nakts" ("Latvian midsummer night", 1987). Literārās pasakas apkopotas krājumā "Burvību sakta" (1986). Rakstījusi arī reliģiskas apceres un apskatus par latviešu mūziku. Dziedājusi korī un solo, komponējusi dziesmas. 1979. gadā izveidojusi latviešu mūzikas programmu tīklu 20 universitāšu un koledžu raidstacijās ASV un Kanādā.
Personal informationDzimusi Kurzemes bēgļu Jēkaba Pāvelkopas un Ilzes Pāvelkopas (dzimusi Erdman) ģimenē Maskavā. Tēva nodarbošanās tēraudvirpotājs.
1922: ģimene atgriezusies Latvijā un apmetusies uz dzīvi Liepājā.
1944: izceļoja uz Vāciju, strādāja par operāciju asistenti un tulku Sarkanā Krusta slimnīcā netālu no Holandes robežas.

1951: izceļoja uz ASV, dzīvoja Kalamazū.
1955: 7. jūnijā Kalamazū apprecējās ar Jāni Balku, kurš publicējās ar pseidonīmu Kaldejs Arums.
1965: decembrī ieguvis ASV pavalstniecību.

1993: pavasarī ciemojās Latvijā.
Work

Literārā darbība

Mūziku un literatūru iemīļojusi jau jaunībā, rakstīt sākusi 12 gadu vecumā, tomēr tālāk savas nodarbes vēl nespēja attīstīt, jo "draudīgais kara un tautas ciešanu laiks atņem dzejas jūsmu".
1946: 17. oktobrī Grēvenes latviešu bēgļu nometnē piedalījās pirmajā literātu sarīkojumā kopā ar Jāni Jaunsudrabiņu, Kārli Zvejnieku, Anniju Bergu, Annu Rieksti, Irmu Vīksniņu, Mariju Andžāni.
1957: Kalamazū latviešu skolēni iestudēja un izrādīja Austras Balkas sarakstīto Ziemassvētku ludziņu.
1959: Kalamazū Sv. Jāņa draudzes bērni izrādīja lugu "Debesu atslēga".
1960: bērnu ludziņa "Pazudusī zvaigzne".

1960: pirmā dzejas publikācija dzejolis "Mūzai" žurnāla "Skatuve un Dzīve" 5. numurā.

Literārie darbi
1968: dzejoļu krājums "Uz dzintara spārniem".
1974: dzejoļu krājums "Varavīksnēm skanot".
1993: dzejoļu krājums "Ilgu trauksme".
1994: garīgu dzejoļu krājums "Mūžības jausma".

1972
: lugu krājums jaunatnei "Tālie stari".
1986: pasaku krājums "Burvību sakta".
1987: dziesmuspēle latviešu un angļu valodā "Jāņu nakts" ("Latvian midsummer night").

Vairākas grāmatas ilustrējis Kaldejs Arums (kā mākslinieks parakstījās ar īsto vārdu Jānis Balks).
Rakstījusi arī reliģiskas apceres un latviešu mūzikas apskatus.
Dziedājusi korī un solo, komponējusi dziesmas.
1979: izveidojusi un 17 gadus vadīja latviešu mūzikas programmu tīklu "Sound of Latvian Music", kas regulāri pārraidīja latviešu mūziku vairākās ASV un Kanādas radiostacijās.
Quotations

Par dzejas krājumu "Uz dzintara spārniem" (autorizdevums, 1968)

"Austra Balka ir sapņaina romantiķe ar jūsmīgu pieķeršanos dabai, tuviem cilvēkiem. Viņa reibst radības brīnumā dažādos tās izpausmes veidos. [..] Katrs jauns dvēseles pulsējums atveras kā brīnums, un prieka reibumā visa pasaule nāk pretī smaidos. Autore, tātad, skatās sevī, dabā un tajos, kurus mīl kā brīnumā, redz visu gaišās krāsās, sapņos un ilgās tītus. Tā kā autores pasaules galvenā
daļa ir sapņainība, tad tuvu viņai teiku un pasaku pasaule. Reizē ar to arī bērnu pasaule. [..] Pirmā autores grāmata parāda spējas, bet arī ceļu uz nopietnu darbu. Jāņa Balka zīmējumi vākam un apvākam ir gaumīgi un pieskaņoti."
Rozentāle, Magdalēna. Radības brīnumu reibumā. Latvija Amerikā, 1969, 8. martā.

Par dzejas krājumu "Varvīksnēm skanot" (Kalamazū: Dzilna, 1974)

"Austra Balka ir romantiķe un lieto tipisko romantiskās dzejas izteiksmes līdzekļu arsenālu. [..] Austra Balka kopj daiļa vārda dzeju un
izgrezno savas rindas gleznām, kur dominē zilā, baltā un zelta krāsa. Taču pārliecīga gleznainība ir viena no romantiskās dzejas
klizmām, un arī Austrai Balkai ieteicams no tās vairīties. [..] Daudz labāki ir tie dzejoļi, kur romantiķu grezno drēbju vietā dzeja tērpta vienkāršībā (Atraisīšanās, Mīlestība, Ticība, Par savu tautu). Dzejas spēks neslēpjas greznībā, daiļā vārdā un izšķērdīgā gleznainībā, bet patiesīgumā un pārdzīvojumā."
Andrups, Jānis. Romantiska dzeja. Ceļa Zīmes, Nr. 58, 1976.
LinksKaldejs Arums (1916–2012) - Husband
Occupationspoet
Birth time/place24.10.1921
Maskava
Moscow, Russia
EducationLiepāja
Liepāja

Mācījusies pulksteņtaisītāja amatu.


1928 – 1935
Saulieša pamatskola
Republikas iela 12, Liepāja
12, Republikas iela, Vecliepāja, Liepāja, Kurzeme, LV-3401, Latvija

1935 – 1943
Liepāja State 1st Gymnasium
Liepāja
Liepāja

1936: mācības pārtraukusi materiālu apstākļu dēļ. 1940. gadā atgriezusies ģimnāzijas pēdējā klasē, taču mācības atkal pārtraukusi. 1943. gadā atsākusi un pabeigusi mācības Liepājas ģimnāzijā.


1937 – 1940
Adventes misijas seminārs
Rīga
Rīga

Mācības nebeidz, jo skola tiek slēgta.


1946 – 1947
University of Münster
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany

Studējusi medicīnu, vēlā filozofiju, psiholoģiju un valodas.


1948
Lībekas Latviešu ģimnāzija
Lībeka
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
1948: vasarā kā eksterne ieguva I šķiras apliecību.

1952
Pensilvānija
Pennsylvania, USA

Sāka studēt Pensilvānijas universitātē.


1966
Western Michigan University
Michigan Avenue, Kalamazoo
Michigan Avenue, Kalamazoo, Michigan, United States

Ieguvusi maģistra grādu psihoterapijā.

Working placeLiepāja
Liepāja
Strādāja pilsētas pašpārvaldē par tulku.

Vācija
Germany
Operāciju asistente un tulce Sarkanā Krusta slimnīcā netālu no Holandes robežas.
Participation in organisationsDaugavas Vanagi
Darbojās Daugavas vanadzēs.

Latvijas Preses biedrība

Akadēmiskā organizācija "Ramave"
Place/time of death15.01.1997
Kalamazū
Kalamazoo, Michigan, United States
Buried

Map legendShowing 1-12 of 12 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Maskava
(Moscow, Russia)
24.10.1921Birth time/placeCity
2Kalamazū
(Kalamazoo, Michigan, United States)
15.01.1997Place/time of deathCity
3Republikas iela 12, Liepāja
(12, Republikas iela, Vecliepāja, Liepāja, Kurzeme, LV-3401, Latvija)
1928 - 1935EducationStreet
4Liepāja
(Liepāja)
1935 - 1943EducationCity
5Rīga
(Rīga)
1937 - 1940EducationCity
6Liepāja
(Liepāja)
(Not set)EducationCity
7Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
1946 - 1947EducationCity
8Pensilvānija
(Pennsylvania, USA)
1952EducationRegion
9Michigan Avenue, Kalamazoo
(Michigan Avenue, Kalamazoo, Michigan, United States)
1966EducationStreet
10Lībeka
(Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany)
1948EducationCity
11Liepāja
(Liepāja)
(Not set)Working placeCity
12Vācija
(Germany)
(Not set)Working placeCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.