Auseklis Zaļinskis

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (3); Compiler (2); Author of the comment (1)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(1)

NameAuseklis Zaļinskis
Personal informationTēvs – skolotājs Teodors Zaļinskis. Māte – Lizete Zaļinska.
Dzīvesbiedre Ilze Šīmane.
WorkDarbojies žurnālistikā, vēlāk ASV – arī skolu sistēmā. Trimdā publicējis rakstus par sabiedriskiem un literāriem jautājumiem trimdas preses izdevumos – laikrakstos "Laiks", "Latvija Vācijā", "Latvija Amerikā", "Austrālijas Latvietis", žurnālos "Jaunā Gaita", "Treji Vārti", "Daugavas Vanagu Mēnešraksts".

Mākslinieciskā darbība

Cēdelgemas gūstekņu nometnē Beļģijā izveidojis varietē grupu "Gājputni", darbojies tajā un sacerējis tekstus vairākām dziesmām, to vidū "Tur Cēdelgemā, draugs".
Vienas no iemīļotākajām bijušo leģionāru dziesmām – "Kad tev reiz pēc gadiem atkal labi ies, / Mēnešus aiz drātīm smaidot atceries!" vārdu autors.
1. tenors. Dziedājis jauktajā korī "Dziesmu vairogs", Kalamazū vīru korī un Kalamazū Daugavas Vanagu dziedoņu ansamblī "Piltenes prāģeri".


Sastādītās grāmatas un tulkojumi

1955: tulkojis igauņu autora Roberta Raida romānu par Baigo gadu Igaunijā "Kad krievi nāk".

1991, 2005: sastādījis latviešu leģionāru, karagūstekņu atmiņu, dienasgrāmatu, mutvārdu liecību krājumu 2 daļās "Bez ienaida un bailēm" (1. daļa 1991, 2. daļa 2005).
Sastādījis Kalamazū DVA jubilejas izdevumus tās desmit gadu, 25 gadu un 45 gadu darbības atcerēm.

Atzinības

1997: par darbošanos DV organizācijā saņēmis DV ASV valdes Godarakstu
LinksIlze Liepiņa (1929–) - Wife
Ilze Liepiņa Šīmane (1928) - Dzīvesbiedre
Occupationsjournalist
publicist
litterateur
newspaper editor
Birth time/place12.01.1918
Šobrīd – Malnavas pagasta teritorija

Residence1920

Agrā bērnībā pārcēlies uz Jelgavu


1946
Dzīvojis Mērbekas bēgļu nometnē

1950 (Date is approximate)
Piecdesmito gadu sākumā ar ģimeni pārcēlies uz Augustdorfas bēgļu nometni pie Detmoldas.

1957

Pārcēlies uz ASV

Education1936
Jelgavas ģimnāzija
Akadēmijas iela 10, Jelgava
Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

Beidzis mācības.


1936 – 1942
University of Latvia

Nepabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: tieslietas.


1947 – 1948
Baltijas Universitāte
Pinneberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421

1954 – 1956
"Daugavas Vanagu Mēnešraksts"

Redaktors.

Working place
Pēc gūsta strādājis par Mērbekas latviešu teātra administratoru

"Daugavas Vanagu Mēnešraksts", redaktors

1936 – 1939 (Date is approximate)
Students

Žurnālists, strādājis žurnāla "Students" redakcijā


1957 – 1984

Pēc pārcelšanās uz ASV strādājis Kalamazū skolu sistēmā līdz pat aiziešanai pensijā.


1959
Piedalījies latviešu bērnu žurnāla "Mazputniņš" veidošanā, bijis tā atbildīgais redaktors
Participation in organisations
Studentu organizācijas "Austrums" biedrs

Kalamazū LB biedrs

Latviešu preses biedrības biedrs

Kalamazū latviešu evaņģēliski luteriskās Apvienotās draudzes loceklis

Daugavas Vanagi

Viens no DV dibinātājiem, biedrs.

1953: darbojies Augustdorfas DV nodaļas vadībā.

1956: bijis Rietumvācijas DV zemes valdes loceklis.

20. gs. 80. gadi: septiņus gadus bijis DV ASV valdes kultūras nozares referents

Par savu darbību organizācijas labā saņēmis DV zelta nozīmi.


1953 – 1957
Latviešu Centrālās komitejas Vācijā referents

1980 – 1989 (Date is approximate)
20. gs. 80. gados bijis PBLA un ASV Kultūras fonda preses nozares referents
Service29.02.1940

Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulks


00.04.1944

Mobilizēts latviešu leģionā, 15. divīzijā.

Otrā pasaules kara beigas piedzīvo Dānijā.

Detention

Pēc Otrā pasaules kara nokļuvis Cēdelgemas gūstekņu nometnē.

Place/time of death07.01.2004
Buried2007 (Date is approximate)
Pārpelnots, 2007. gadā apbedīts Vērpju kapos.
RewardsPBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par ilggadēju un veiksmīgu darbu, publicējot rakstus par sabiedriskiem un literāriem tematiem trimdas izdevumos.
Preses nozare
1996

Map legendShowing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Akadēmijas iela 10, Jelgava
(Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001)
1936EducationBuilding, house
2Pinneberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421)
1947 - 1948EducationCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.