Astra

lv
Report to editor

Works: Author (18); Person of reception (11)

Photos: Person in photo(1)

NameAstra
Additional namesDīriķe
PseudonymMākonīts, A.
Name at birthLūcija Mačiņa
SummaryAstra (īstajā vārdā Lūcija Dīriķe) (1890–1985), dzejniece. Piedalījusies 1905. gada revolūcijā. Kopš 1908. gada LSD biedre, segvārds Astra kļuvis arī par pseidonīmu. 1915. gadā devusies bēgļu gaitās uz Krieviju. Astras dzejā dominē revolucionāra romantika. No 1920. gadu vidus ar literāro jaunradi nav nodarbojusies. 1950. gadu beigās, dzīvodama Maskavā, rakstījusi atmiņas un atjaunojusi sakarus ar Latviju. Dzejnieka Šalkoņa sieva.
Personal informationDzimusi zemnieku ģimenē.
1905: piedalījusies 1905. gada revolūcijā.
1908: LSD biedre. Segvārds Astra kļuva arī par pseidonīmu.
1912: iepazinusies ar Kristapu Dīriķi (Šalkoni).
1913: apprecējusies ar Šalkoni.
1914: piedzimst dēls Arvīds (1914–1943).
1915: devusies bēgļu gaitās uz Vitebsku, Krievijā.
1918–1925: dzīvojusi Orlā, Krievijā.
1941: sākoties karam, evakuējusies uz Taškentu.
Work1910: pirmā publikācija – dzejolis "Cietumā" ievietots laikraksta "Jaunā Dienas Lapa" literārajā pielikumā (25. septembris / 8. oktobris).
No 1913: darbojusies rakstnieku biedrībā "Ideja" Rīgā.
1918–25: Orlā lasījusi literāri politiskus referātus, publicēja dzejoļus un rakstus Krievijas latviešu presē, rakstījusi dramatiskus sacerējumus latviešu teātra vajadzībām ("Uz robežas", 1922, u.c.).
Darbojusies arī literatūrkritikā.
No 1920. gadu vidus: ar literāro jaunradi nav nodarbojusies.

1950. gadu beigās: atsākusi literāro darbību, rakstījusi atmiņas.

Izlase

1970: "Kad cīņa dun"

1988: nodibināta Astras prēmija (Bauskas rajona kolhozs "Bārbele", laikraksta "Komunisma Ceļš" redakcija, LPSR Žurnālistu savienība), kuru piešķīra reizi divos gados par labākajiem periodikā publicētajiem darbiem, kas veltīti jaunatnei.
Quotations

Astra par sevi

"Sāku rakstīt jau skolas gados. Pirmie dzejo|i bija notikumu apraksti vai arī manu jūtu izteikumi. Nopietnāk un dedzīgāk rakstīt mani sajūsmināja 1905. gada revolūcija, kas arī mani aicināja izteikt savas jūtas un domas. Es rakstīju par revolucionāriem: "Lai slava jums, nemiera dvēseles, kas tvīkstat labākas pasaules". Ganos iedama, izlasīju daudzas grāmatas. Mani īpaši sajūsmināja Veidenbauma "Mosties, mosties reiz, svabadais gars", Raiņa "Pats", "Tā nepaliks", Skalbes "Mēs nākam saulei vārtus cirst", Akuratera "Ar kaujas saucieniem uz lūpām", Zvārguļa "Mosties, mosties, mana tauta" un daudzas citas revolucionāras vārsmas. Mani sajūsmināja ari Aspazijas, Poruka, Blaumaņa un citu dzejnieku dzeja. Pat tagad aiz politiskiem motīviem aizmirstā dzejnieka A. Niedras "Dažu skaistu ziedu", "Verdzenes dziesma", "Kā pa tumsu, kā pa ēnu", "Vienas dziesmas gribētos", "Pa krēslā slīkušo mežu" atceros. Pati rakstīju, necenšoties kādu atdarināt Drukāt savas dzejas nedomāju. Man likās, ka, ar tādu mazu izglītību rakstot, nevar drukāties Bet 1910. gadā māsas vīrs Zaurs paņēma no manis divas dzejas un aizveda uz Rīgu, kur viena no tām ("Cietumā") tika iespiesta "Jaunajā Dienas Lapā". Pēc tam es sāku drukāties strādnieku avīzēs "Laika Balss", "Darba Balss", "Jaunajā Avīzē", "Jaunajā Dienas Lapā" un dažādos krājumos. 1913. gadā aizbraucu uz Rīgu Biju progresīvo rakstnieku savienības "Ideja" biedre. Man uzdeva nolasīt referātu par Aspaziju, manām jaunajām biedrenēm tas patika (..)"

Astra. Mani literāriskie gadi. "Karogs" Nr. 9, 1980.

"Laikā no 1910. gada līdz 1922. gadam Astra publicējusi ap simt dzejoļu. Tematiskā ziņā dzejoļi stipri vienveidīgi, mākslinieciski augstvērtīgākie tie, kuros autore spējusi pacelties pāri deklarācijai vai empīriskajam vērojumam (..) Astras proza – reālistiskie tēlojumi un stāstiņi – nozīmīgi galvenokārt kā sava laika ilustratīvi dokumenti."

Reinis Ādmīdiņš, Kārlis Preiss. "Kāda laime gaismas karotājam būt!" Astra. Kad cīņa dun. Liesma, 1970, 15. lpp.
LinksŠalkonis - Husband
Occupationspoet
Birth time/place21.09.1890
Bārbeles pagasts
Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads
Dzimusi Bārbeles pagasta Mačiņos.

Residence1890–1913
Bārbeles pagasts
Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads

1913–1915
Rīga
Rīga

Pēs apprecēšanās ar Šalkoni dzīvo Rīgā – vispirms Avotu ielā, pēc tam pārcēlusies uz Matīsa un Marijas ielas stūra nama sesto stāvu.


1915–1918
Vitebska
Viciebsk, Belarus

1918–1926
Orla
Oryol, Oryol Oblast, Russia

1926
Maskava
Moscow, Russia
Education1903–1905
Bārbeles pagastskola
Bārbele
Bārbele, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads

1940 (Date is approximate)
Maskava
Moscow, Russia

A. Lunačarska Teātra mākslas institūts
Studē neklātienē

Working place1926–1931 (Date is approximate)
Simferopole
Simferopol, Crimea, Ukraine

Strādājusi Galvenās literatūras pārvaldes sistēmā.


1926–1931 (Date is approximate)
Ivanova
Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia

Strādājusi Galvenās literatūras pārvaldes sistēmā.


1931
Maskava
Moscow, Russia
Strādājusi Galvenās literatūras pārvaldes sistēmā.

1940
Maskava
Moscow, Russia
Teātra biedrības direktore.
Participation in organisations1908
Latvijas Sociāldemokrātija (LSD)
Emigrated1915
Vitebska
Viciebsk, Belarus

1941 (Date is approximate)
Taškenta
Tashkent, Uzbekistan
Place/time of death20.12.1985
Maskava
Moscow, Russia

Map legend

Showing 1-15 of 15 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Bārbeles pagasts
(Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads)
21.09.1890Birth time/placeParish
2Orla
(Oryol, Oryol Oblast, Russia)
1918 - 1926ResidenceCity
3Vitebska
(Viciebsk, Belarus)
1915 - 1918ResidenceCity
4Maskava
(Moscow, Russia)
1926ResidenceCity
5Rīga
(Rīga)
1913 - 1915ResidenceCity
6Bārbeles pagasts
(Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads)
1890 - 1913ResidenceParish
7Maskava
(Moscow, Russia)
20.12.1985Place/time of deathCity
8Vitebska
(Viciebsk, Belarus)
1915EmigratedCity
9Taškenta
(Tashkent, Uzbekistan)
1941EmigratedCity
10Bārbele
(Bārbele, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads)
1903 - 1905EducationVillage
11Maskava
(Moscow, Russia)
1940EducationCity
12Simferopole
(Simferopol, Crimea, Ukraine)
1926 - 1931Working placeCity
13Ivanova
(Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia)
1926 - 1931Working placeCity
14Maskava
(Moscow, Russia)
1931Working placeCity
15Maskava
(Moscow, Russia)
1940Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.