Arvīds Borincs

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (4); Person of reception (2)

Photos: Person in photo(1)

NameArvīds Borincs
SummaryDzejnieks Arvīds Borincs (1909–1980) aktīvi darbojies literatūrā laikposmā no 1927. gada līdz 30. gadu vidum. Bijis literārās grupas “Trauksme” biedrs, publicējies žurnālos “Trauksme” un “Jauno Trauksme”, “Domas”, “Signāls”, laikrakstā “Sociāldemokrāts” un Latvijas reģionālajos preses izdevumos. Dzeja grāmatā nav izdota. Arvīda Borinca dzejai raksturīgs lirisms, melodiskums, romantisks pasaules tvērums, kas apvienojas ar kreisas ievirzes idejām, kurām piemīt kriticisms un utopija (ideālais cilvēks un ideālā pasaule ir meklējama Austrumos – Ķīnā, Persijā).
Personal information1909: dzimis laukstrādnieku ģimenē.
1925: pārceļas dzīvot uz Rīgu.
1932: apprecas ar ventspilnieci Helēnu Kronbergu.
Nacistiskās okupācijas laikā izsūtīts darbā uz Holandi, pēc Otrā pasaules kara atgriezies Latvijā.
Arvīda Borinca dzejas izpratne atklāta Ulža Ģērmaņa romānā "Pakāpies tornī!" galvenā varoņa Jura Bernarta pārdomās par dzejniekiem "autsaideriem jeb ārpusniekiem", respektīvi, otrā plāna dzejniekiem. (Ģērmanis, Uldis. Pakāpies tornī! Rīga–Stokholma: Memento, 1992, 340.–341. lpp.)
Work1927: pirmā publikācija – dzejolis "Pretstati" laikraksta "Sociāldemokrāts" pielikumā "Literatūra un dzīve" 31. jūlijā.
1927–1935: regulāri publicējies presē – žurnālos "Signāls", "Domas", "Jauno Trauksme", "Kino" un citos, laikrakstos "Sociāldemokrāts", "Dienas Lapa", "Malienas Ziņas", "Ventas Balss", "Latgales Vēstnesis", "Saldus Avīze", Jēkabpils Vēstnesis" un citos.
20. gadu beigās un 30. gadu sākumā: iesaistās literārajā grupā "Trauksme".
1930: Arvīda Borinca dzeja publicēta "Latvju modernās dzejas antoloģijā".
30. gadu vidū pārtraucis literāro darbību.
Pēckara gados rakstījis dzeju un prozu, taču publikāciju nav.
Quotations"Borinca dzejā līdzās cilvēka – meklētāja un jaunatklājēja romantiskajam cildenumam un elēģiskai dzīves un jaunības pagājības smeldzei dominē laikmeta sociālo pretrunu attēlojums. Dažkārt ir aforistiski akcenti."

Vecgrāvis, Viesturs. Arvīds Borincs. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 97. lpp.

"Šai grupai [dzejniekiem bez grāmatām] vēl pieskaitāms 1927. gadā iesākušais Arvīds Borics. Viņš gan raksta kanonizētus pantus, nemeklē saturam atbilstošas formas. Viņam bieži gadās, ka spēcīgā sabiedriskā doma, tagadnīga, aktuālā viela tradicionālajā kvartā izvēršas par romantiķa jūsmas muzikālu rotaļu. Šis apstāklis Borincu pa daļai ierindo tai kategorijā, kurus apzīmēju par “laimīga” gadījuma dziedoņiem."

[B. a.] Dzejnieki bez grāmatām. Domas, 1931, Nr. 12, 966. lpp.
Occupationspoet
Birth time/place10.07.1909
ResidenceOgre
Ogre, Ogres novads
Ogres rajona Melioratīvās celtniecība pārvalde, grāmatvedis.

1954 – 1980
Lielvārde
Lielvārde, Ogres novads

1954 – 1980
Lielvārde
Lielvārde, Ogres novads
Education1918 – 1919 (Date is approximate)
Čonkas [o]
Čonkas [o] , Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

Mācības sācis Čonku skolā.


1919 – 1922
Mežole

Mežoles pamatskola


1922 – 1923
Smiltene
Smiltene, Smiltenes novads

Smiltenes draudzes skola


1922 – 1923
Smiltenes draudzes skola
Smiltene
Smiltene, Smiltenes novads

1923 – 1924
Ēvele
Ēvele, Ēveles pagasts, Valmieras novads

Ēveles 2. pakāpes pamatskola


1925
Rīga
Rīga

Tautas augstskolas priekškursi


1927 – 1929 (Date is approximate)
Raiņa ģimnāzija
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050
Working placeLielvārde
Lielvārde, Ogres novads
Materiāli tehniskās apgādes pārvalde "Laukapgāde", grāmatvedis.

Unknown – 1980 (Date is approximate)
Ogre
Ogre, Ogres novads

Ogres 20. PMK (pārvietojamā mašīnu kolonna), grāmatvedis


1924 – 1924
Ilzene
Ilzene , Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

Pagasta valdes kanceleja, ierēdnis


1924 – 1925
Gaujiena
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads

Pagasta valdes ierēdnis


1929 – 1934 (Date is approximate)
Laikraksts "Sociāldemokrāts"
Rīga
Rīga

1939 – 1940 (Date is approximate)
Laubere
Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads
Lauberes pagasta sekretārs

1939 – 1940
Laubere
Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads
Pagasta sekretārs
Participation in organisations1928 – 1930
Trauksmes grupa
Rīga
Rīga
Place/time of death05.11.1980
Jēkabpils
Jēkabpils
Buried1980
Lielvārdes kapi
Meža iela 18, Lielvārde, Ogres novads, LV-5071

Map legend

Showing 1-20 of 20 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Lielvārde
(Lielvārde, Ogres novads)
1954 - 1980ResidenceCity
2Ogre
(Ogre, Ogres novads)
(Not set)ResidenceCity
3Lielvārde
(Lielvārde, Ogres novads)
1954 - 1980ResidenceCity
4Jēkabpils
(Jēkabpils)
05.11.1980Place/time of deathCity
5Lielvārdes kapi
(Meža iela 18, Lielvārde, Ogres novads, LV-5071)
1980BuriedCemetery
6Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
1922 - 1923EducationCity
7Ēvele
(Ēvele, Ēveles pagasts, Valmieras novads)
1923 - 1924EducationVillage
8Rīga
(Rīga)
1925EducationCity
9Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1927 - 1929EducationBuilding, house
10Mežole1919 - 1922EducationVillage
11Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
1922 - 1923EducationCity
12Čonkas [o]
(Čonkas [o] , Ilzenes pagasts, Alūksnes novads)
1918 - 1919EducationVillage
13Lielvārde
(Lielvārde, Ogres novads)
(Not set)Working placeCity
14Ogre
(Ogre, Ogres novads)
1980Working placeCity
15Laubere
(Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads)
1939 - 1940Working placeVillage
16Rīga
(Rīga)
1929 - 1934Working placeCity
17Ilzene
(Ilzene , Ilzenes pagasts, Alūksnes novads)
1924 - 1924Working placeVillage
18Gaujiena
(Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads)
1924 - 1925Working placeVillage
19Laubere
(Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads)
1939 - 1940Working placeVillage
20Rīga
(Rīga)
1928 - 1930Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.