Arturs Kroders

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (4); Co-author (1); Author of the comment (2); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(1)

NameArturs Kroders
SummaryArturs Kroders (1892–1973) – publicists. Pēc 1905. gada revolūcijas emigrējis uz ārzemēm, kur uzturējies Vīnē, Berlīnē, Leipcigā, Stokholmā. 1915. gadā atgriezies Latvijā, pēc tam dzīvojis Harkovā. 1917. gadā bijis viens no Latvju kareivju nacionālās savienības dibinātājiem, kopā ar A. Plensneru nodibinājis un vadījis laikrakstu "Laika Vēstis" (1917), pēc tam kopā ar K. Skalbi – žurnālu "Jaunā Latvija" (1918). Kroders sekoja Latvijas valdībai uz Liepāju, kur kopā ar brāli nodibināja laikrakstu "Tēvijas Sargs", tā redaktors (1919–1920). 20.–30. gados bijis vairāk nekā desmit preses izdevumu redaktors vai redakcijas loceklis, tostarp strādājis laikrakstā "Pirmdiena", "Tēvijas Sargs", "Tēvija", žurnālā "Vārds". 1945. gadā emigrējis uz Zviedriju; rakstu krājuma "Laikmeta domas un dokumenti" (1947–1952) redaktors. Sarakstījis autobiogrāfiskas ievirzes romānu "Degošās dienas" (1946) un grāmatu "Atmiņas" (1968).
Personal informationRoberta Krodera brālis.
Precējies ar tulkotāju Zelmu Kroderi.
WorkSarakstījis grāmatas par nacionālās politikas, kultūras un tiesību jautājumiem "Prūšu un baronu sazvērestība pret Latvijas valsti" (1919), "Nācija un šķira", "Latvija, vācieši un lielinieki" (abas 1920), "Cilvēka mērķi", "Domas par latvju kultūru" (abas 1921), "Niedra un niedrisms", "Par minoritātu autonomiju" (abas 1924), "Piecpadsmitais maijs" (1936) u.c., sakopojis atmiņu krājumu "Ģenerālis Jānis Balodis" (1931).
Tulkojis G. Lebona grāmatu "Pūļa psiholoģija" (1937, atkārtots izdevums 1998).
LinksValdemārs Kroders (1923) - Son
Jānis Bankavs (1886 - 1951) - Darbabiedrs
Zelma Krodere (1897 - 1981) - Wife
Roberts Kroders (1892 - 1956) - Brother
Oļģerts Kroders (1921 - 2012) - Nephew
Herta Krodere (1891 - 1942) - Svaine
Milda Krodere (1886 - 1970) - Sister
Occupationspublicist
cultural historian
newspaper editor
Birth time/place09.04.1892
Taurupe
Taurupe, Taurupes pagasts, Ogres novads
Dzimis Aderkašu, vēlākajā Taurupes pagastā.
Residence1915 – 1916 (Date is approximate)
Rīga
Rīga

1916 – 1917 (Date is approximate)
Harkova
Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine
EducationUniversity of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Studijas LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē.

Working placeŽurnāls "Vārds"
Rīga
Rīga

1917
Laikraksts "Laika Vēstis"

Kopā ar Aleksandru Plensneru nodibinājis un vadījis Latvju kareivju nacionālās savienības laikrakstu "Laika Vēstis".


1918
Laikraksts "Jaunākās Ziņas"
Rīga
Rīga
Informācijas redaktors

1918 – 1919
Latvijas Pagaidu valdība
Liepāja
Liepāja

00.01.1919 – 00.03.1920
Laikraksts "Latvijas Sargs"
Pasta iela 1, Liepāja
Pasta iela 1, Liepāja, LV-3401

Laikraksta izveidotājs un vadītājs (redaktors)


1920
Laikraksts "Republikas Sargs"
Rīga
Rīga
Rediģējis laikrakstu "Republikas Sargs".

1930
Laikraksts "Pirmdiena"

Rediģējis laikrakstu "Pirmdiena".


1930
Žurnāls "Lāčplēsis"
Rediģējis žurnālu "Lāčplēsis".

1934
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija
Rīga
Rīga

Strādājis Propagandas pārvaldē.


1934 – 1937
Laikraksts "Tēvijas Sargs" (1934–1940)
Rīga
Rīga

Rediģējis laikrakstu "Tēvijas Sargs".

Emigrated1905 – 1915 (Date is approximate)
Vīne
Vienna, Austria

1905 – 1915
Berlīne
Berlin, Germany

1905 – 1915
Leipciga
Leipzig, Germany

1905 – 1915
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

1945
Zviedrija
Sweden
Place/time of death25.08.1973
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
BuriedStokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Apglabāts Meža kapos.

RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1928. gada 14. novembra lēmumu.
IV šķira
1928

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par rakstu krājumu "Pa jaunās ideoloģijas ceļiem".
Literatūra
1938

Map legendShowing 1-18 of 18 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Taurupe
(Taurupe, Taurupes pagasts, Ogres novads)
09.04.1892Birth time/placeVillage
2Harkova
(Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine)
1916 - 1917ResidenceCity
3Rīga
(Rīga)
1915 - 1916ResidenceCity
4Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
25.08.1973Place/time of deathCity
5Vīne
(Vienna, Austria)
1905 - 1915EmigratedCity
6Berlīne
(Berlin, Germany)
1905 - 1915EmigratedCity
7Leipciga
(Leipzig, Germany)
1905 - 1915EmigratedCity
8Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
1905 - 1915EmigratedCity
9Zviedrija
(Sweden)
1945EmigratedCountry
10Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(not set)BuriedCity
11Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
(not set)EducationBuilding, house
12Liepāja
(Liepāja)
1918 - 1919Working placeCity
13Rīga
(Rīga)
1934Working placeCity
14Pasta iela 1, Liepāja
(Pasta iela 1, Liepāja, LV-3401)
01.01.1919 - 01.03.1920Working placeBuilding, house
15Rīga
(Rīga)
1934 - 1937Working placeCity
16Rīga
(Rīga)
(not set)Working placeCity
17Rīga
(Rīga)
1920Working placeCity
18Rīga
(Rīga)
1918Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.