Arnolds Būmanis

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (119); Compiler (9); Author of the comment (5); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(2)

NameArnolds Būmanis
SummaryArnolds Būmanis (1931–1982) – literatūrvēsturnieks, kritiķis. Beidzis Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti (1955). Publicējis aptuveni simts rakstus par literatūru – recenzijas par jauniznākušajām grāmatām, apceres par prozas, īpaši īsprozas, jautājumiem, kā arī par literatūras vēsturē nozīmīgām personībām. Monogrāfijas “Kārlis Štrāls” (1981) autors, sastādījis un komentējis Aleksandra Čaka Rakstu 5 sējumus (1–5, 1971–1976), 5. sējumā ievietots arī Arnolda Būmaņa pētījums par dzejnieka dzīvi un daiļradi “Ar sirdi Rīgas torņos”.
Work1955: 9. jūnijā laikrakstā "Skolotāju Avīze" pirmā publikācija – raksts par Leonu Paegli "Cīnītājs literatūrā un dzīvē".

Zinātniskā darbība

Monogrāfija
1981: Kārlis Štrāls

Sakārtotie raksti
1971–1976: Čaks, A. Raksti, 1.–5. sēj. (arī komentāru autors, 5. sējumā publicēta Arnolda Būmaņa monogrāfija par Aleksandru Čaku "Ar sirdi Rīgas torņos")

Citi sakārtotie izdevumi
1964: Tautas dzejnieks Jānis Sudrabkalns
1969: Jāņa Sudrabkalna dzīves un darba vietas
1970: Redzu un dzirdu Aleksandru Čaku (atmiņu krājums par dzejnieku)
1984: Štrāls, K. Vālodzes balss (arī dzejas izlases priekšvārda autors)
Quotations"Sabiedrībai paliek Arnolda Būmaņa padarītie darbi. Visvairāk viņš popularizējis Aleksandru Čaku – sastādījis un komentējis piecus Rakstu sējumus (1971–1976), sarakstījis monogrāfiju, kas iespiesta piektajā sējumā, sastādījis atmiņu krājumu "Redzu un dzirdu Aleksandru Čaku" (1970), devis daudzus rakstus presei. Tajos daudz jaunu materiālu un atziņu, tāpat kā viņa grāmatā "Kārlis Štrāls" (1981). A. Būmanis sastādījis grāmatas "Tautas dzejnieks Jānis Sudrabkalns. Dzīve un darbs attēlos" (1964) un "Jāņa Sudrabkalna dzīves un darba vietas" (1969). No dzejniekiem viņam tuvi bija vēl Sergejs Jeseņins un Aleksandrs Bloks, kurus atdzejojis. Vairāk nekā trīsdesmit gadus A. Būmanis strādāja literatūras kritikā. "Karogā" vien publicēts ap astoņdesmit rakstu – daudz recenziju, vairākas apceres (īsais stāsts, dzeja, Visvaldis Lāms u. c). Tajos paudusies filologa rūpe par dziļu un mākslinieciski augstvērtīgu dzīves atsegsmi literatūrā."

Bērsons, Ilgonis. Arnolda Būmaņa piemiņai. Karogs, 1982, Nr. 10.
LinksInese Treimane (1952) - Relative
Kārlis Štrāls (1880–1970) - Father-in-law
Occupationshistorian
literary historian
Birth time/place25.01.1931
Jaunzariņi, Jaunpiebalga
"Jaunzariņi", Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125
Education1937 – 1941
Jaunpiebalgas Jāņa skola
Jaunpiebalga
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads

1941 – 1945
Jaunpiebalga Primary School
Jaunpiebalga
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads

1945 – 1949
Rīgas 1. vidusskola
Rīga
Rīga

1949 – 1955
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)

Vēstures un filoloģijas fakultāte

Working place1955 – 1963
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Rīga
Rīga
Zinātniskais līdzstrādnieks

1967 – 1971
Žurnāls "Karogs"
Rīga
Rīga
Strādājis ar pārtraukumiem
Place/time of death21.07.1982
Jaunpiebalga
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads
BuriedJaunpiebalgas kapsēta
Miera iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Map legendShowing 1-8 of 8 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Jaunzariņi, Jaunpiebalga
("Jaunzariņi", Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125)
25.01.1931Birth time/placeBuilding, house
2Jaunpiebalga
(Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
21.07.1982Place/time of deathVillage
3Jaunpiebalgas kapsēta
(Miera iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125)
(Not set)BuriedCemetery
4Jaunpiebalga
(Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
1937 - 1941EducationVillage
5Jaunpiebalga
(Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
1941 - 1945EducationVillage
6Rīga
(Rīga)
1945 - 1949EducationCity
7Rīga
(Rīga)
1955 - 1963Working placeCity
8Rīga
(Rīga)
1967 - 1971Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.