Anna Brigadere

lv
Report to editor

Collections (4)

Items: Narrator (4)

Works: Author (192); Person of reception (115)

Photos: Person in photo(21)

NameAnna Brigadere
PseudonymMežmeita, Tezejs, Niekalbis, Ēvelētājs, Ziņotājs no Olimpa, Ziņotājs no Hadesa
SummaryRakstniece, dramaturģe un dzejniece Anna Brigadere (1861–1933), autobiogrāfiskās triloģijas "Dievs, daba, darbs" (1926), "Skarbos vējos" (1930), "Akmeņu sprostā" (1933) autore. Darbā psiholoģiski niansēti parādīta kalpu meitenes Anneles rakstura tapšana un apkārtējās pasaules izzināšana. Rakstījusi prozu, dzeju un dramaturģiju. Pasaku lugu "Sprīdītis", "Maija un Paija" u.c. autore. Rakstnieces literārās darbības ievirze un ētisko vērtību skatījums atspoguļo pārliecību, ka cilvēks var pārtapt sāpēs un ciešanās un ka darbs ir dzīves un paša cilvēka vērtības pamats. Brigaderes lugās īpaša misija piešķirta sievietei kā tautas morālā spēka sargātājai.
Personal informationDzimusi kalpa ģimenē.
1874: zaudējusi tēvu.
1881: dzemdībās mirst māsa Līziņa.
1887: mātes nāve.
1896: vasarā ceļo.
1897: vasarā ceļo.
1898. gada oktobris – 1899. gada marts: ārzemju ceļojums un dzīve Davosā. lepazīšanās ar Dr. A. Langmeseru.
1899: iepazinusies ar Luīzi Strumbergu.

Work1893: uzrakstījusi pirmo stāstiņu "Slimnīcā".
1896: vasarā ceļo. Ceļojot uzrakstījusi stāstu "Lūcija Dunkere".
1896: pirmais stāsts "Slimnīcā" (sacerēts ap 1893) publicēts laikraksta "Baltijas Vēstnesis" pielikumā (Nr. 290).
No 1897: nodevās galvenokārt literāram darbam.
Darbi publicēti "Berga bazāra kalendārā", "Austrumā" (no 1899. gada), žurnālā" Vērotājs", "Baltijas Vēstnesī" (no 1905. gada), žurnālā "Stari", laikrakstā "Latvija" un citos izdevumos.
1897: publicēta pirmā grāmata – stāsts "Vecā Karlīne".
1903. gada novembrī: pēc Rīgas Latviešu teātra direktora Jēkaba Dubura lūguma pārtulkot kādu bērnu lugu pēc pašas izvēles, nevarēdama atrast piemērotu lugu, īsā laikā saraksta savu pirmo pasaku lugu "Sprīdītis" (teātrī 1903. gadā, grāmatā 1904. gadā, ekranizēta 1985. gadā).
1915: bēgļu gaitās Maskavā sarakstījusi poēmu "Spēka dēls".
1916–1933: rediģē literārisko kalendāru "Daugavas Gada Grāmata".

Dzeja

Dzejas (1913)
Paisums (1922)
Spēka dēls (1927)
Kalngali (1934)


Proza

Vizbuļi (1906)
Agrā rasā (1911)
Dzelzs dūre (1917.–1918. gadu piezīmes) (1921)
Drebošas sirdis (1925)
Kvēlošā lokā (1928)
Dievs, Daba, Darbs (1927)
Skar
bos vējos (1931)
Akmens sprostā (1933)
Klusie varoņi (1933)

Dramaturģija

Atkalredzēšanās (1901)
Ausmā (1907)
Ceļa jūtīs (1907)
Čaukstenes (1907)
Pie latviešu miljonāra (1909)
Zvanīgs zvārgulīts (1909)
Raudupiete (1914)
Ilga (1920)
Aiz līdzcietības (1921)
Mazā māja (1921)

Hetēras mantojums (1923)
Sievu kari ar Belcebulu, Lielais loms (1925)
Dievišķā seja (1926)
Sniegputenī (1927)
Izredzētais (1928)
Kad sievas spēkojas (1929)
Šuvējas sapnis (1930)
Pastari (1931)
Karaliene Jāna (1932)


Pasaku lugas

Sprīdītis (1904)
Princese Gundega un karalis Brusubārda (1912)
Maija un Paija (1922)
Lolitas brīnumputns (1926)

Tulkojumi no vācu valodas

Ansītis un Grietiņa. Pasaka trīs tēlojumos (Valters un Rapa, 1913).
Quotations

"Annas Brigaderes lirika iezīmējas ar vienkāršu formas uzbūvi un individuāliem pārdzīvojumiem, kas, jaunas atziņas meklējot, izplaukst gaišas ticības mirdzumā. Jūtu impulsus ierobežo asais prāts.
Annas Brigaderes proza sīki izstrādāta, galvenā kārtā uzsverot psiholoģisko momentu, valodā bagāta, skaidra un viegla, un tēlojumā uzskatāma. Tā vietām līdzinās Blaumaņa noskaņotam, reālistiskam stāstījumam, sevišķi stāstos un novelēs. (..) Plaša viņas tēloto varoņu galerija. Rakstniecei būtiski vistuvākās ideālās sievietes. Cīņā pēc skaidrības un mūžīgas mīlestības tās nepazīst atkāpšanās, izlīgšanas; lepnas un varonīgas, gatavas atsacīties un pat upurēties, visu ziedot un ciest, tikumiski skaidras un tomēr maigas, tās paceļas pāri sieviešu vairākumam. Pašas cildenas, tās arī vīrietī meklē cildeno, veido to. (..) Šīm ideālistēm pretim stādītas vieglas dzīves meklētājas, kas aiz ārējā pieglaudības slēpj garīgu tukšību vai naivitāti. Vīriešus A. Brigadere iedalījusi divās galvēnās grupās. Vieni ir godkārīgi, lepni, droši, bet bez dziļāk garīga pamata. Apbalvoti ar labu gribu, reizēm arī ar spējām, viņi tomēr nodomāto nespēj vest līdz galam: tos nomāc viņu kaislības un vājības. Otrā grupā ietverti vīrieši, kas lēnīgumā slēpj apzinīgumu, cildenumu, drošsirdību. Sevī nesdami dvēseles maigumu, tie ari sievietē meklē un saprot to un plaukst sāpju dziļuma. Visiem Brigaderes izredzētiem varoņiem raksturīgas divas īpašības — darba griba un skaidrības ilgas. Arī mazi darbi ir vērtīgi un nozīmīgi, sevišķi ikdienas dzīvē: tie audzina raksturu, gaišu dara prātu.
Anna Brigadere vispārākā tomēr kā dramatiska rakstniece. Ar drošu roku viņa zīmējusi latviskus tēlus, dzīves konfliktus. Viņas lugām visur vijas cauri ilgas pēc skaidrības, zemes spēks, ticība nākotnei. Viņas varoņi ir apgaroti cīnītāji. Brigaderes skatuves darbiem raksturīgs sīki izstrādāts dialogs, nepārtraukts darbības plūdums un straujš drāmatiskais kāpinājums."

Jānis Ķelpe. Sieviete latvju rakstniecībā. R.: 1936, 17.–20. lpp.
LinksJānis Rapa (1885–1941) - Cousin
Jānis Brigaders (1856–1936) - Brother
Maija Brigadere (1857–1940) - Sister-in-law
Jānis Rapa (1938–2005) - Relative
Occupationsauthor
political activist
Birth time/place01.10.1861
Vecbaļļas
"Vecbaļļas", Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
Dzimusi agrākā Kalnamuižas pagasta "Vecbaļļās".

Residence1874 – 1876
Jelgava
Jelgava

Pēc tēva nāves kopā ar māti pārcēlusies uz Jelgavu pie māsas Līzes, palīdzējusi māsai šuvējas darbā un turpinājusi izglītību pašmācības ceļā.


1877 – 1879
Ventspils
Ventspils

Kopā ar māsu un tās vīru pārceļas uz Ventspili. Ventspilī rodas izdevība iepazīties ar kādu plašāku privātu bibliotēku – Gētes, Šillera, Lesinga un citu klasiķu darbiem.


1879 – 1882
Rīga
Rīga
Dzīvojusi Rīgā pie brāļa. Strādājusi šuvējas darbu.

1882 – 1883 (Date is approximate)
Maskava
Moscow, Russia

Audzinātāja fabrikanta Vēbera un skolotāja Vindta ģimenē Maskavā. Saslimusi ar tīfu.


1883 – 1884 (Date is approximate)
Jaroslavļa
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia
Mājskolotāja Jaroslavļā.

1884 – 1915
Rīga
Rīga

1915 – 1917
Maskava
Moscow, Russia

1917 – 1933
Rīga
Rīga

1920 – 1933
Brīvības iela 58, Rīga
Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011

1922 – 1933
Sprīdīši
"Sprīdīši", Tērvete, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
Pavadījusi vasaras "Sprīdīšos".
Education1871 – 1872
Kalnamuižas pagastskola
Tērvete
Tērvete, Tērvetes pagasts, Dobeles novads

1872 – 1875
Auces pagastskola
Auce
Auce, Dobeles novads

1875
Jelgava
Jelgava

Turpinājusi izglītību pašmācības ceļā.


1885
Reinšes augstākā meiteņu skola
Rīga
Rīga

Beigusi viengadīgos pedagoģiskos kursus, iegūstot mājskolotājas tiesības.

Working place1874
Jelgava
Jelgava

Palīdzējusi māsai Līzei šuvējas darbā.


1880 – 1882
Rīga
Rīga

Strādājusi šuvējas darbu. Strādājusi brāļa Jāņa veikalā par pārdevēju.


1882 – 1883
Maskava
Moscow, Russia

Audzinātāja vācu fabrikanta ģimenē.


1883 – 1884
Jaroslavļa
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia

Mājskolotāja.


1886 – 1895 (Date is approximate)
Rīga
Rīga

Mājskolotāja Gēlinku namā.


1895 – 1897
Mājskolotāja Oellriha ģimenē.

1905
Laikraksts "Baltijas Vēstnesis" (1868–1906, 1917–1920)
Rīga
Rīga
Teātra kritiķe.

1906 – 1907
E. Šubes sieviešu proģimnāzija
Rīga
Rīga

Latviešu valodas skolotāja.


1908 – 1910
Laikraksts "Latvija" (1906–1915)
Rīga
Rīga

Vadījusi laikraksta "Latvija" literāro daļu un satīras pielikumu "Skaidiena".

Participation in organisationsStudent Sorority "Varavīksne"
Goda filistre

Student Sorority "Daugaviete"
Goda filistre

Student Sorority "Imeria"
Goda filistre

1920
Bezpartejisko pilsoņu kandidātu saraksts
Deputāta kandidāte Satversmes sapulces vēlēšanās
Emigrated1915 – 1917
Maskava
Moscow, Russia
Travelled1898 – 1899
Vācija
Germany

1898. gada nogalē līdz 1899. gada sākumam apceļo Vāciju, Šveici, Itāliju.


1898 – 1899
Šveice
Switzerland

1898. gada nogalē līdz 1899. gada sākumam apceļo Vāciju, Šveici, Itāliju.


1898 – 1899
Itālija
Italy
1898. gada nogalē līdz 1899. gada sākumam apceļo Vāciju, Šveici, Itāliju.

1924
Somija
Finland

1927
Karlovi Vari
Karlovy Vary, Czechia
Place/time of death25.06.1933
Tērvete
Tērvete, Tērvetes pagasts, Dobeles novads
Buried28.06.1933
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
Museums1933
Anna Brigadere Museum "Sprīdīši"
Sprīdīši
"Sprīdīši", Tērvete, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
RewardsRīgas Latviešu biedrības prēmija
1913

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandiere ar Domes 1926. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1926

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par lugu "Lolitas brīnumputns".
Literatūra
1927

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par autobiogrāfiskās triloģijas otru daļu "Skarbos vējos".
Literatūra
1932

Map legendShowing 1-32 of 32 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Vecbaļļas
("Vecbaļļas", Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730)
01.10.1861Birth time/placeFarmstead
2Jelgava
(Jelgava)
1874 - 1876ResidenceCity
3Rīga
(Rīga)
1879 - 1882ResidenceCity
4Maskava
(Moscow, Russia)
1882 - 1883ResidenceCity
5Jaroslavļa
(Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia)
1883 - 1884ResidenceCity
6Rīga
(Rīga)
1884 - 1915ResidenceCity
7Maskava
(Moscow, Russia)
1915 - 1917ResidenceCity
8Rīga
(Rīga)
1917 - 1933ResidenceCity
9Sprīdīši
("Sprīdīši", Tērvete, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730)
1922 - 1933ResidenceFarmstead
10Ventspils
(Ventspils)
1877 - 1879ResidenceCity
11Brīvības iela 58, Rīga
(Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011)
1920 - 1933ResidenceBuilding, house
12Tērvete
(Tērvete, Tērvetes pagasts, Dobeles novads)
25.06.1933Place/time of deathVillage
13Maskava
(Moscow, Russia)
1915 - 1917EmigratedCity
14Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
28.06.1933BuriedCemetery
15Tērvete
(Tērvete, Tērvetes pagasts, Dobeles novads)
1871 - 1872EducationVillage
16Auce
(Auce, Dobeles novads)
1872 - 1875EducationCity
17Jelgava
(Jelgava)
1875EducationCity
18Rīga
(Rīga)
1885EducationCity
19Rīga
(Rīga)
1880 - 1882Working placeCity
20Jelgava
(Jelgava)
1874Working placeCity
21Maskava
(Moscow, Russia)
1882 - 1883Working placeCity
22Jaroslavļa
(Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia)
1883 - 1884Working placeCity
23Rīga
(Rīga)
1886 - 1895Working placeCity
24Rīga
(Rīga)
1906 - 1907Working placeCity
25Rīga
(Rīga)
1908 - 1910Working placeCity
26Rīga
(Rīga)
1905Working placeCity
27Vācija
(Germany)
1898 - 1899TravelledCountry
28Šveice
(Switzerland)
1898 - 1899TravelledCountry
29Itālija
(Italy)
1898 - 1899TravelledCountry
30Somija
(Finland)
1924TravelledCountry
31Karlovi Vari
(Karlovy Vary, Czechia)
1927TravelledCity
32Sprīdīši
("Sprīdīši", Tērvete, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730)
1933MuseumsFarmstead

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.