Anita Rožkalne

lv
Report to editor

Collections (1)

Items: Author (1)

Works: Author (88); Compiler (24); Editor (11); Author of the comment (22); Photographer (1); Person of reception (14)

Photos: Person in photo(2)

NameAnita Rožkalne
Personal informationROŽKALNE Anita (dz. 1956.28.IV Rīgā) - literatūrzinātniece, filol. z.k. (1984), filol. dokt. (1992).
Māte - medicīnas feldšere, tēvs - autoatslēdznieks. Beigusi Rīgas 55. vsk. (1974), LVU Filol. fakultātes Latv. val. un lit. nod. (1979). Strād. Rīgas 20. vsk. (1979-82), no 1982 ZA Val. un lit. inst. (tag. LU Lit., folkl. un mākslas inst.), kopš 1992 vadošā pētniece. Projekta "Datu bāze "Liyerāti"" vad. Ljas Akadēmiskajā b-kā (1993-2002). Kopš 1995 LU Filol. fak. pasniedzēja; stažējoties Karaliskajā akadēmijā Londonā (1994) un Londonas univ. (1996), sagatavojusi kursu "Salīdzinošā literatūrzinātne". Kopš 1999 apgāda "Pētergailis" direktora vietniece. Ljas Grāmatizdevēju asociācijas prezidente (2000-02). RS b. (1998).
Pirmā publikācija - recenz. par J. Plotnieka dzejoļu krāj. "Siena laiks" laikr. "Literatūra un Māksla" 1975.22.III. Ap 300 rakstu un recenziju autore, uzmanības centrā paturot jaunākās latv. prozas attīstības tendences un rakstnieku biogrāfiju izpēti. Plašāks rom. žanra pētījums ir R. zin. kand. disertācija "Analītiski psiholoģiskā romāna attīstība latviešu literatūrā". Piedalījusies grām. "Latviešu romānu rādītājs" (1997) sastādīšanā. R. intervijas ar latv. rakstniekiem apkopotas krāj. "Zvaigznes šūpolēs" (1999). Vairākkārt pievērsusies G.Repšes daiļrades izpētei, sar. darbu "Fantāzija par Neizzināmo Gundegas Repšes prozā" (public. grām. "Poētiskā anatomija", 1999, kopā ar G.Repši). Public. vairākus rakstus par K.Zariņa dzīvi un daiļradi, arī pētījumu "Hypotese uber eine Seelendrama oder Der ungeschriebene Roman" ("Hipotēze par kādu dvēseles drāmu jeb Neuzrakstītais romāns", 1993). Sar. literatūrvēsturisku piezīmju grām. par latv. trimdu "Palma vējā" (1998), par ko saņēmusi pirmo RS piešķirto "Kritiķa kausu" (1999). Sar. komentārus I.Ziedoņa Rakstiem (1-11, 1995-2001, arī apcere 11. sēj.). Sast. LU Lit., folkloras un mākslas inst. krājumus "Materiāli par..." (gk. par latv. lit. un kultūru, 1991-2002), rakstu krāj. "Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē" (2001), E.Salnas dzejoļu izlasi "Paisuma pali" (1996, arī R. pēcv.), K.Zāles dzejoļu krāj. "Atspulgi nes" (2000), Rīgai veltītu dzejoļu krāj. "Ko dziedāja Rīgas gaiļi" (2001, kopā ar citiem) u.c.
L. Jūtīgā, ar buldoga kampienu: [Saruna ar A.R.] / Pierakst. G.Repše // Labrīt, 1995, 23.II
B.Dombrovska
Work1975: 22. martā laikrakstā "Literatūra un Māksla" publicēta pirmā recenzija par Jāān Plotnieka dzejoļu krājumu "Siena laiks".

Monogrāfijas un citi izdevumi

1993: Hypothese über ein Seelendrama, oder, Der ungeschriebene Roman ("Hipotēze par kādu dvēseles drāmu jeb Neuzrakstītais romāns")
1997: Latviešu romānu rādītājs (kopā ar Raimondu Briedi, Hariju Hiršu)
1998: Palma vējā
1999: Poētiskā anatomija (kopā ar Gundegu Repši)
1999: Zvaigznes šūpolēs
2012: Lauva: dzejniece Astrīde Ivaska
2014: Latviešu romānu rādītājs, 1873–2013 (kopā ar Raimondu Briedi)
2016: Kārļa Zariņa burvju aplis
Occupationsliterary scholar
literary critic
Birth time/place28.04.1956
Rīga
Rīga
Education1962–1974
Rīgas 55. vidusskola
Vietalvas iela 15, Rīga
Vietalvas iela 15, Rīga, LV-1035

1974–1979
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1994
studējis
stažējusies Karaliskajā akadēmijā Londonā

1996
studējis
stažējusies Londonas univ.
Working place1979–1982
Rīgas 20. vidusskola
Rīga
Rīga
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

1982–1991
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Zinātniskā līdzstrādniece

1991–2006
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Vadošā pētniece


1993
Visvalža iela 4, Rīga
Visvalža iela 4, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultāte, pasniedzēja, lasījusi kursu "Salīdzinošā literatūrzinātne"

1993–2002
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Rūpniecības iela 10, Rīga
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-1010
Projekta "Datubāze "Literāti"" vadītāja

1999
Izdevniecība "Pētergailis"
Rīga
Rīga
Direktora vietniece

2000–2002
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija
Rīga
Rīga
Prezidente

2006 yet
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Rīga
Rīga

Vadošā pētniece

Participation in organisations1998
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
RewardsLZA Viļa Plūdoņa balva
Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska
Balva piešķirta par monogrāfiju "Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska".
Latviešu literatūrzinātne
2017

Annual Latvian Literary Award
Kārļa Zariņa burvju aplis
Balva par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā piešķirta par monogrāfiju "Kārļa Zariņa dzīves aplis".
Speciālbalva
2017

Map legend

Showing 1-11 of 11 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
28.04.1956Birth time/placeCity
2Vietalvas iela 15, Rīga
(Vietalvas iela 15, Rīga, LV-1035)
1962 - 1974EducationBuilding, house
3Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1974 - 1979EducationBuilding, house
4Rīga
(Rīga)
1979 - 1982Working placeCity
5Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1982 - 1991Working placeBuilding, house
6Rīga
(Rīga)
2006Working placeCity
7Rūpniecības iela 10, Rīga
(Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-1010)
1993 - 2002Working placeBuilding, house
8Visvalža iela 4, Rīga
(Visvalža iela 4, Rīga, LV-1050)
1993Working placeBuilding, house
9Rīga
(Rīga)
1999Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
2000 - 2002Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1998Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.