Andris Vējāns

lv
Report to editor

Works: Author (122); Atdzejotājs (3); Compiler (3); Editor (7); Co-author (2); Author of the comment (25); Person of reception (36)

Photos: Person in photo(1)

NameAndris Vējāns
Additional namesDonats Kalnačs
PseudonymAndris Vējāns, Pēteris Tālums, Jānis Zars, Jorģis Greizacis, Jēkabs Smējējs, D. Nērzonīts
Personal informationDzimis zemnieka ģimenē.
Work

Literārā darbība

Dzejnieks, rakstnieks un publicits, darbojies arī literatūrkritikā, recenzējis grāmatas, kārtojis citu autoru darbus, rakstījis ievadus un pēcvārdus, portretējis rakstniekus. Jauns posms Andra Vējāna daiļradē iezzīmējas 20. gadsimta 80.-90. g. mijā, kad viņš padziļināti pievēršas dzimtās puses vēstures un cilvēku likteņgaitām. Ceļojumu iespaidi un atziņas atspoguļoti tēlojumu ciklā par Kubu "Zaļā ķirzaciņa" (1966), publicistikas krājumā "Vulkāns un asara" (1987).

1943: Pirmā publikācija — miniatūra "Gaišais brīdis" laikrakstā "Rēzeknes Ziņas", Nr. 26. 

Literārā līdzdalība citos projektos

1959: scenārija autors filmai "Dziesma pār ezeriem" (režisors Laimons Gaigals).
1960: teksta autors filmai "Pilsēta pie Daugavas" (režisors Laimons Gaigals).
Quotations
"Andra Vējāna dzejai raksturīgs romantiski emocionāls, aprakstoši gleznains stils, pantu izveidē lietotas klasiskas dzejas formas (soneti, trioleti, rondo u.c.). Daudz rakstījis par dzimto Latgali un pārējo Latviju salīdzinājumā ar citos kontinentos redzēto, dzejā ievijis dažādu zemju un tautu savstarpējās saprašanās motīvus, paudis humānisma idejas." (M. Ābola)

Ābola, M. Andris Vējāns. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, . lpp.

"Latgales motīvi dzejnieka daiļradē pastiprinājušies tieši pēdējos gados, varbūt intensīvāk jau pat ar dzejoļu krājumu “Stundenieks vestes kabatā” (1984), kas veltīts tēva piemiņai, kur vēstījumus par ārpasauli spēcīgi caurstrāvo silta atmiņu un emociju vienotība. Vispār A. Vējāna dzejai piemīt meditatīvi tēlojošs, gleznains stils. Viņa dzejai raksturīgā romantiski pacilātā tonalitāte strāvo arī vienā no viņa populārākajiem dzejoļiem, kas A. Žilinska komponēts, izgājis tautā. [..] A. Vējāna liriskās meditācijas norit ciešā saistībā ar ārpasauli, appasauli — ar dabu un citiem cilvēkiem, viņu likteņiem. Tos pārdzīvojot kā daļu no savas dzīves, rodas viņa dzejas humānais strāvojums un spēks — gan tajā dzejā, kas biedrojas ar dabu, gan arī tajā, kas ietiecas sadzīves norisēs. Daba un sadzīve ir trauki, kuros ietveras liriskā pašatklāsme. Iespaidīga ieprojicēšanās spēja appasaulē." (Vitolds Valeinis)

Valeinis, Vitolds. Andris Vējāns Latgaliešu lirikas vēsture. Rīga: Jumava, 1998, 165-167. lpp.
LinksBenedikts Kalnačs - Son
Dagnija Zigmonte - Bijusī sieva
Occupationspoet
newspaper editor
Birth time/place20.04.1927
Vorslova
Vorslova, Nirzas pagasts, Ludzas novads
Education1934–1937
Dubuļu pamatskola
Dubuļi
Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

1937–1941
Nirza 6-year Primary School
Nierza
Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads

1942–1944
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Ludza, Ludzas novads

1944
Ludza
Ludza, Ludzas novads
Beidzis skolotāju sagatavošanas kursus Ludzā.

1945–1947
Riga Teachers Institute
Liepājas iela, Rīga
Liepājas iela, Rīga

1947–1950 (Date is approximate)
Latvian State Pedagogical Institute
Rīga
Rīga

Latviešu valodas un literatūras fakultāte

Working place1945
Nierza
Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
Strādājis par skolotāju Nirzas nepilnajā vidusskolā.

1950–1967
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Līdzstrādnieks un nodaļas vadītājs

1967–1989
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Galvenais redaktors
Awards1997
Rīga
Rīga
Apbalvots ar Saeimas Goda medaļu. 
Participation in organisations1953–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs


1981–1991
Latvijas PSR Miera aizstāvēšanas komiteja
Rīga
Rīga
Priekšsēdētājs

1990–2005
Latvian Writers’ Union
Lāčplēša iela 48/50 – 12
Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011
Biedrs

1991
Latgales Pētniecības institūts
Daugavpils
Daugavpils, Daugavpils novads
Latgales pētniecības institūta biedrs.
Place/time of death08.12.2005
Rīga
Rīga
RewardsLatvijas PSR Valsts prēmija
Saule kāpj augstāk
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Saule kāpj augstāk".
Literatūrā
1957

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1965

Žaņa Grīvas prēmija
Stundinieks vestes kabatā
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Stundinieks vestes kabatā".
1985

Map legend

Showing 1-16 of 16 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Vorslova
(Vorslova, Nirzas pagasts, Ludzas novads)
20.04.1927Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
08.12.2005Place/time of deathCity
3Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1944EducationCity
4Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1942 - 1944EducationCity
5Dubuļi
(Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads)
1934 - 1937EducationVillage
6Nierza
(Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads)
1937 - 1941EducationVillage
7Liepājas iela, Rīga1945 - 1947EducationStreet
8Rīga
(Rīga)
1947 - 1950EducationCity
9Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1950 - 1967Working placeBuilding, house
10Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1967 - 1989Working placeBuilding, house
11Nierza
(Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads)
1945Working placeVillage
12Rīga
(Rīga)
1997AwardsCity
13Rīga
(Rīga)
1981 - 1991Participation in organisationsCity
14Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1953 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
15Daugavpils
(Daugavpils, Daugavpils novads)
1991Participation in organisationsCity
16Lāčplēša iela 48/50 – 12
(Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011)
1990 - 2005Participation in organisationsApartment

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.