Andris Caune

lv
Report to editor

Works: Author of the comment (1)

NameAndris Caune
Personal informationDr. h. hist. (1993). LZA īst. loc. (1995), Eiropas Zin. un mākslu akad. loc. (1999). Beidzis LLA hidrotehn. Fak. (1961) un LVU Vēstures un filoz. Fak. (1969).
Work1959-1969 LPSR Kult. Min-jas Zinātniskās restaur. projektēšanas biroja speciālists. No 1969 Ljas ZA Vēstures inst. Arheol. nodaļas zin. līdzstrādnieks. No 1970 vadījis arheol. izrakumus Rīgā. Aktīvi līdzdarbojies Latvijas Kultūras fondā un Rīgas 800 gadu organizēšanas pasākumos. Pētījis un popularizējis Rīgas vēsturi, pilsētas pirmsākumu izpēti, priekšpilsētu vēsturi (Pārdaugava, Ziemeļu priekšpilsēta). Lasījis speckursus LMA un LU. Kopš 1993 LU Ljas vēstures inst. prof., 1996-2002 direktors. LR Valsts prezid. vēst. komisijas vadītājs (1998-2009). Baltijas vēstures komis. (Getingenē) korespondētājloceklis (2000). Eiropas zinātņu un mākslas akadēmijas īstenais loceklis (1999). Valsts emeritētais zinātnieks (2002). Sar. 9 grām. par Rīgas arheol. un Ljas viduslaiku pilīm. Pētījumi public. arī ārzemēs. “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” galv. redaktors (1998-2007), Vēstures komisijas rakstu izdevējs un galv. redaktors (25 sēj.). Sagatavojis sēriju “Senā Rīga”, “Latvijas vācu piļu enciklopēdiju” (2004), “Latvijas viduslaiku mūra baznīcas” (2010), kopā ar I. Osi, u. tml. Apbalvots ar TZO (IV šķ., 1997), LZA Lielo medaļu (2001), Baltijas asamblejas balvu zinātnē (1994). Rīgas balvu (2003), Spīdolas balvu (2004)
D.: Rīgas 12.-14. gs. dzīvojamās ēkas. R., 1984.; Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem: Pārdaugavas iedzīvotāji 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma atklātnēs. R., 1998; Latvijas 12. gs. beigu – 17. gs. vācu piļu leksikons” R., 2004 (līdzaut.)
Par: Civitas et castrum ad Maris Baltici (2002, 630 lpp.); Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 7. sēj. veltīts A. Caunem (2012, 534 lpp.)
Occupationsarcheologist
historian
Birth time/place27.06.1937
Rīga
Rīga
RewardsAleksandra Čaka balva
Balva piešķirta par grāmatu "Rīga laikmetu griežos. 1901–1918".
2019

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
27.06.1937Birth time/placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.