Alfons Vilsons

lv
Report to editor

Works: Author (50); Compiler (3); Editor (7); Co-author (2); Author of the comment (4); Person of reception (6)

Photos: Person in photo(1)

NameAlfons Vilsons
PseudonymA. Avots
Personal informationVILSONS Alfons (1917.13.X Petrogradā - 1993.4.XII Rīgā, apbed. I Meža kapos) - literatūrzinātnieks, filol. z.k. (1949).
Dz. strādnieka ģim. Beidzis Cēsu 2. psk. (1931) un Cēsu vsk. (1936), LVU Filol. fak. (1947). Strād. laikr. "Cīņa" (1944-48), ZA val. un lit. inst. par zin. līdzstr. (1946-79). RS b. (1964).
Pirmais V. pētnieciskais darbs - 1943 izstrādātais maģistra darbs "Meklējumi un atziņas literatūras metodoloģijā". Pētījis gk. latv. lit. mantojumu no jaunlatviešiem līdz 1920. Sar. grām.: "Revolucionārais dzejnieks un domātājs Ed. Veidenbaums" (1955), "Tautas rakstnieks E. Birznieks-Upītis", "Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis" (abas 1956), "J. Jansona-Brauna dzīve" (1957), "J. Jansons-Brauns par internacionālismu un estētiku" (1977, abas kopā ar V. Šteinbergu) u.c. Līdzaut. izd. "Latviešu literatūras vēsture" (1-6, 1956-63), krāj. "Tautas rakstnieka Andreja Upīša 85 gadi" (1962), "Šekspīrs un latviešu teātris" (1964), grām. "Latviešu literatūra PSRS tautu saimē" (1967), "Latviešu un Rietumeiropas literatūra" (1971). Piedalījies vairāku latv. lit. mācību grām. sarakstīšanā. Public. rakstus par latv. folkl., valodu, t-ra kritikas vēst., arī ceļojuma aprakstus. No 60. gadu vidus rakstījis gk. par latv. literāri estētiskās domas vēsturi. Sast. E. Veidenbauma Kopotus rakstus (1-2, 1961, arī biogr. apc. aut.) un vairākas izlases. Mūža pēdējos gados strād. fizisku darbu, iespēju robežās turpinājis rakstīt un publicēties. - Ps.: A. Avots.
L. Hiršs H. Briedums //Lit. un Māksla, 1967, 14.X; Pēdējā saruna [ar A. V.] / Pierakst. J. Čākurs // Turpat, 1993, 10.XII.
M. Ābola
LinksTamāra Vilsone (1921–2000) - Wife
Occupationsliterary scholar
philologist
Birth time/place13.10.1917
Tolaik – Petrograda.
EducationUnknown – 1931
mācījies
Cēsu 2. pamatskolā

Unknown – 1936
mācījies
Cēsu vakarskolā

Unknown – 1947
studējis
Latvijas universitātes Filoloģijas fakultātē
Place/time of death04.12.1993
Rīga
Rīga
Buried

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
04.12.1993Place/time of deathCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.