Aleksandrs Arvīds Zariņš

lv
Report to editor

Works: Author (32); Editor (1); Author of the comment (1); Person of reception (14)

Photos: Person in photo(3)

NameAleksandrs Arvīds Zariņš
PseudonymAleks Dunajs
SummaryŽurnālists un literāts Aleksandrs Zariņš (1918–1994) dzimis Alsviķu pagastā. Beidzis Rīgas Valsts tehnikumu, strādājis ķīmijas laboratorijās. Pirmie literārie mēģinājumi skolas gados žurnālā "Saturns". 1944. gada rudenī bēgļu gaitās nonācis Vācijā, kur vairāk pievērsies žurnālistikai. Kopš 1949. gada dzīvoja Austrālijā, kur mūžu nodzīvoja Sidnejas tuvumā Engadīnā. Kaut arī Latvijā un Vācijā apguvis eksaktās zinības un ikdienā strādājis dažādās laboratorijās, sirds piederēja latviešu sabiedriskās un kultūras dzīves organizēšanai. Ilgus gadus Sidnejā vadīja Latviešu Preses biedrības Austrālijas kopas grāmatu apgādu, galvenokārt izdodot Austrālijas latviešu darbus (kopumā 22). Nozīmīgākais devums Mārtiņa Zīvertu 30 lugu burtnīcu izdošana. Latviešu trimdas literāro procesu izpētē noderīga ir par Austrālijas dienasgrāmatu nodēvētā grāmata "Bites un bumerangs", kas atklāj Austrālijas latviešu sabiedriskās un kultūras dzīves aspektu, kā arī dažādas personības. "Latviešu literatūras darbinieki Rietumu pasaulē. Jaunākais posms" (1991) redaktors (kopā ar Valiju Ruņģi un Birutu Abuls).
Personal informationDzimis Gailīšos amatnieka Jēkaba Zariņa un Alvīnes Zariņas (dzim. Gavare) ģimenē.
1928: kopā ar vecāko brāli kļuva par grāmatu izsniedzēju Alsviķu jaunizveidotajā bibliotēkā.

Sieva – Olita Zariņa (dzim. Lejiete).
Bērni – meitas Dagnija Zariņa (prec. Greste; 1942–2009) – gleznotāja un Gundega Zariņa, dēls Kristaps Zariņš.
Work

Pirmā publikācija

Skolas gados kopā ar vēlāko arhitektu Iltneru rediģējis skolas žurnālu "Saturns", kurā pirmajos rakstos vingrinājušies tādi latviešu avīžnieki kā Helmars Rudzītis, Valdemārs Kārkliņš, E. Pranks, Maksis Čulītis.

1947: reportāža par nometņu dzīvi laikrakstā "Tēvzeme".
Publikācijas latviešu trimdas laikrakstos "Laiks", "Latvija", "Londonas Avīze", "Latvija Amerikā", bijis šo periodisko izdevumu līdzstrādnieks, arī laikraksta "Austrālijas Latvietis" Sidnejas nodaļas redaktors, publicējis rakstus un aprakstus par latviešiem pasaulē, par latviešu sabiedrisko un kultūras dzīvi Austrālijā; sagatavojis un publicējis virkni interviju ar Austrālijas latviešiem.
Publicējis arī ceļojumu reportāžas par latviešiem Jaunzēlandē, Tasmānijā, ASV.
Mēnešrakstā "Treji Vārti" turpinājumos publicējis apskatus par Sidnejas Latviešu teātra vēsturi.

Literārā līdzdalība citos projektos

LPB Austrālijas kopas apgāda vadītājs; apgādā izdotas 22 grāmatas, tostarp Mārtiņa Zīverta 30 lugas.
Sakārtojis grāmatu "Mārtiņš Zīverts Austrālijā un sarakste, izdodot lugas" (1993).

Bagāts, kultūrvēsturiski nozīmīgs materiāls par latviešu sabiedrības dzīvi Austrālijā apkopots grāmatā "Bites un bumerangs" (1989).

Sabiedriskā darbība

Rotenburgas DP nometnes kultūras daļas vadītājs.
Viens no Latviešu Preses biedrības Austrālijā iniciatoriem (dibināta 1951).
Bijis PBLA Kultūras fonda valdes loceklis un Preses nozares vadītājs.
Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) Literatūras nozares vadītājs.
Kultūras fonda sekretārs.
Sidnejas baltiešu komitejas
loceklis.
Sidnejas latviešu nama padomes loceklis.
Quotations

Aleksandrs Zariņš par sevi

"Kā žurnālists allaž uzmanīgi esmu sekojis latviešu trimdas literatūras dzīvīgumam. Apmeklējot vai visas Austrālijas latviešu Rakstnieku dienas un trīs LaRAs rīkotās Rakstnieku nedēļās un vadot LPB Austrālijas kopas apgādu, kas izdevis 22 grāmatas, it labi varu vērtēt kā mūsu rakstnieku potenciālu, tā lasītāju strāvojumus. Austrālijas Latvieša redaktora darbs nevien atļāva, bet pat mudināja intervēt ciemiņus, kā arī sagatavot reportāžas par mūsu autoru cīniņiem. Tam pievienojās grāmatu apraksti, teātŗu izrāžu piezīmes, atmiņu raksti. Intervijās un reportāžās cenšos atturēties no sava vērtējuma, bet ļauju runāt autoriem, viņu darbu citējumiem, citu kollēgu piebildumiem. Secinājumus atstāju lasītājam."

Zariņš, Aleksandrs. Kā mani piejaucēja literatūrai. Latviešu literatūras darbinieki Rietumu pasaulē, 1991, 373. lpp.

Par Aleksandru Zariņu

"Kad pirms gada biju Austrālijā, mani Sidnejas lidostā sagaidīja vidēja auguma, ļoti vitāls, izdarīgs un neparasti sirsnīgs cilvēks, kura runas veidā varēja sajust vieglu malēnisku piesitienu. Tas bija Aleksandrs Zariņš: daudzu kultūras pasākumu iniciators un dvēsele, rakstnieks, žurnālists, kas darbojās laikrakstā Austrālijas Latvietis gandrīz kopš tā iznākšanas, būdams Sidnejas redaktors."

Hausmanis, Viktors. Aleksandrs Zariņš. Literatūra un Māksla, 1994, 1. jūl.

"Es augsti vērtēju viņa sajūsmas pilno interesi par latviešu kulturāliem pasākumiem, viņa vienkāršo biedriskumu, apzinīgo cenšanos uzturēt pašcieņu trimdas latviešos, un lielo interesi par latviešu jaunatnes izglītību., un pēdējā laika dzimtenes nacionālās kultūras uzplaukumu. Par visu to rakstīt, lai iepazīstinātu trimdas sabiedrību, viņš uzskatīja par savu pienākumu. Rakstīšana viņam bija sirds
lieta, viņš to mīlēja."

Zaļums, E. Pienākums un mīlestība: atmiņas par Aleksandru A. Zariņu. Ritums, Nr. 496, 1994.


"Bites un bumerangs" (1989)


"Zariņš, savam žurnālista aicinājumam sekodams, daudz grozījies latviešos, ir varbūt viens no vislabāk informētajiem cilvēkiem Austrālijā par latviešiem, to priekiem, bēdām, pūlēm un panākumiem. Tāpēc viņa rakstu kopojumu vedas nodēvēt par sava
veida Austrālijas latviešu dienasgrāmatu. Viņš lasītāju izvadā pa ieceļotāju drūmajām pagaidu apmetnēm, stāsta par jaunaustrāliešu, latviešu, cenšanos cik iespējams drīz no tām rauties prom, par vēlēšanos kāpt pa panākumu kāpnēm, nodrošināt sev un pēcnācējiem ērtu dzīvi. [..]

Ruņģe, Valija. Austrālijas latviešu dienasgrāmata. Karogs, 1990, Nr. 11.

"Lielā grāmata ir lieliska dokumentācija par latviešu dzīvi piektajā kontinentā 40 gadu laikā. kuma gadu grūtā darbā pavadītā dzīve latviešiem tagad ir pārvērtusies par tīkamu, ērtu, bieži pārtikušu dzīvošanu. Cīņa ar izolētās zemes nežēlību, cietsirdību, tās ļaužu kādreizējo nenovīdību ir pārvarēta. Latvietis šai nevienādajā divkaujā parādās kā uzvarētājs. Katrs lasītājs šai Zariņa rakstu sakopojumā atradīs kaut ko tādu, kas viņu saistīs."

Bērziņa, Lūcija. Aleksandrs Zariņš. Bites un bumerangs. Brīvā Latvija, 1990, 5. janv.

Occupationsjournalist
publicist
writer
Birth time/place18.11.1918
Alsviķu pagasts
Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

Residence
Rotenburga
Rotenburg, Lower Saxony, Germany

1918 – 1934
Alsviķi
Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

1918 – 1934
Alsviķi
Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

1934 – 1944
Rīga
Rīga

1944 – 1949
Vācija
Germany

Dzīvojis Zēdorfas un Rotenburgas latviešu DP nometnēs.


1949
Greta
Greta, New South Wales, Australia
Ieceļotāju nometne.

1951 – 1994
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

Dzīvoja Sidnejas tuvumā Engadīnas Dunājos.

EducationUnknown – 1939
Rīgas Valsts tehnikums
Rīga
Rīga
Working place
Vācija
Germany
Ķīmiķis I. G. Farbenindrustrie pētniecības laboratorijās.


Zēdorfa
Seedorf, Lower Saxony, Germany
Ķīmijas skolotājs latviešu DP skolā.


Rotenburga
Rotenburg, Lower Saxony, Germany
Ķīmijas skolotājs Andreja Pumpura latviešu bēgļu ģimnāzijā.

1938 – 1940 (Date is approximate)
Rīga
Rīga
Laborants Rīgas valsts komercskolā un medikamentu fabrikā.

1954 – 1985 (Date is approximate)
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

No 1954 strādā laikraksta "Austrālijas Latvietis" Sidnejas nodaļas redakcijā.


1959 – 1983
Austrālija
Australia

Atomenerģijas komisijas laboratorijā Lūkasa augstumos pie Sidnejas. Reaktora ķīmiskās kontroles laboratorijas vadītājs

Awards1983
Kultūras fonda balva par darbību žurnālistikā. 

1994
Krišjāņa Barona prēmija teātra nozarē par latviešu teātra un tā vēstures popularizēšanu.
Participation in organisations
Latviešu preses biedrība

Austrālijas kopas biedrs; bijis valdes loceklis un arī kopas vadītājs.Latviešu Rakstnieku apvienība
Emigrated00.10.1944
Vācija
Germany

1949
Austrālija
Australia
Travelled
Kanāda
Canada
Četras reizes apceļojis Kanādas latviešus.


Tasmānija
Tasmania, Australia

1967
Jaunzēlande
New Zealand
Place/time of death09.06.1994
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

Buried04.06.1996
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads

Pelnu urna apbedīta Alūksnes kapos.

RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par ieguldījumu žurnālistikā.
1983

Spodra Klauverta fonda balva
1989

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par latviešu teātra un tā vēstures popularizēšanu.
1994

Map legend

Showing 1-22 of 22 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Alsviķu pagasts
(Alsviķu pagasts, Alūksnes novads)
18.11.1918Birth time/placeParish
2Alsviķi
(Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads)
1918 - 1934ResidenceVillage
3Rīga
(Rīga)
1934 - 1944ResidenceCity
4Alsviķi
(Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads)
1918 - 1934ResidenceVillage
5Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1951 - 1994ResidenceCity
6Rotenburga
(Rotenburg, Lower Saxony, Germany)
(Not set)ResidenceCity
7Greta
(Greta, New South Wales, Australia)
1949ResidenceCity
8Vācija
(Germany)
1944 - 1949ResidenceCountry
9Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
09.06.1994Place/time of deathCity
10Vācija
(Germany)
01.10.1944EmigratedCountry
11Austrālija
(Australia)
1949EmigratedCountry
12Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
04.06.1996BuriedCity
13Rīga
(Rīga)
- 1939EducationCity
14Rīga
(Rīga)
1938 - 1940Working placeCity
15Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1954 - 1985Working placeCity
16Vācija
(Germany)
(Not set)Working placeCountry
17Austrālija
(Australia)
1959 - 1983Working placeCountry
18Zēdorfa
(Seedorf, Lower Saxony, Germany)
(Not set)Working placeCity
19Rotenburga
(Rotenburg, Lower Saxony, Germany)
(Not set)Working placeCity
20Kanāda
(Canada)
(Not set)TravelledCountry
21Jaunzēlande
(New Zealand)
1967TravelledCountry
22Tasmānija
(Tasmania, Australia)
(Not set)TravelledIsland

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.