Alberts Eglītis

lv
Report to editor

Works: Author (8); Person of reception (2)

NameAlberts Eglītis
Personal informationEglītis Alberts (dz. 1917.25.IV Novgorodā, Krievijā - 2007.9.III Fīrzenē, Vācijā) - dzejnieks, publicists. Arvīda Eglīša brālis.
Dz.lauksaimnieka ģim. Pēc 1. pas. kara bēgļu gaitām E. vecāki 1921 atgriezās savās mājās Jēkabpils apr. Elkšņu pag. Pārupos. Māc. Elkšņu pamatsk., 1936-40 un 1941-43 dzīv. Jelgavā, strād. par ierēdni dzelzceļa birojā un māc. Jelgavas vakara arodsk. (1937-40) un Jelgavas lidotāju skolā. 1940-41 dzīv. Elkšņu pag. Pārupos. Kopš 1943 vasaras strād. laikr. "Jēkabpils Vēstnesis" red., 1944 I iesaukts leģionā, iedalīts kara ziņotāju "Kurt Eggert" vienībā, pārgājis uz 19. divīziju. Ziemassvētku kaujās ievainots, 1945 I izvests uz Vāciju, amerikāņu gūstā Garmišā-Partenkirhenē un Dahavā līdz 1946 IX. Īsu laiku dzīv Saules nometnē Gēsthahtē. Strād. angļu Reinas armijā (1948-75). Žurn. "Treji Vārti" redaktors Rietumvācijā (1978-80). Latv. preses b-bas Rietumvācijā b. un kopš 1994 priekšnieks, org-jas "Daugavas Vanagi" biedrs.
Raksti public. laikr. "Zemgales Balss", "Jēkabpils Vēstnesis", "Tēvija", "Daugavas Vēstnesis", "Tēvzeme", "Laiks", "Londonas Avīze", "Latvija Amerikā" u.c., žurn. "Daugavas Vanagu Mēnešraksts", "Laikmets", "Treji Vārti". Sar. dzejoļu, atmiņu un lirisku piezīmju grām. "Nesaules laika dziesmas" (1983), "40 gadi pēc tam..." (1989), "Ceļā caur nesauli..." (1993, kopā ar A.Šiņķi), "Grenadieru grāmata" (1998), rom. "Matīsa Sēļa mūža jūdze" (2001). Manuskriptā pasaules ceļojumu apraksti "Citos ļaudīs, citās zemēs, ar latviešu valodu un bēgļa pasi". Public. arī ievadrakstus, impresijas, grāmatu apceres, rakstus vācu presē par Lju padomju okup. laikā. PBLA Kult. fonda K.Barona prēm. (1992) par īpašiem sasniegumiem, aprakstot presē notikumus okupētajā Ljā. - Ps.: Alberts Veselauks, -it.
L. Krūmiņš A. Sudraba ložu šāvēja 75 mūža gadi // Brīvā Lja, 1992, 13.IV.
A.Rožkalne
LinksArvīds Eglītis (1921–1999) - Brother
Occupationspoet
publicist
Birth time/place25.04.1917
Education
mācījies
māc. Elkšņu pamatsk.

mācījies
māc. Jelgavas lidotāju skolā

1937 – 1940
mācījies
māc. Jelgavas vakara arodsk.
Place/time of death09.03.2007
RewardsPBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par ilggadēju darbu žurnālistikā, aprakstot presē notikumus Latvijā.
1992

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.