Aija Priedīte

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (27); Compiler (1); Editor (1); Person of reception (1)

Audio/video: Narrator (1); Interviewer (3)

Photos: Person in photo(1)

NameAija Priedīte
Additional namesJanelsiņa-Priedīte
Name at birthJanelsiņa
Personal informationPRIEDĪTE Aija (dz. Janelsiņa; 1942.3.VII Rīgā) - literatūrzinātniece.
1944 kopā ar vecākiem emigrējusi uz Vāciju, 1946 pārcēlusies uz Zviedriju. Beigusi Dienvidstokholmas meiteņu ģimn. (1961) un Stokholmas univ. Humanitāro zin. fak. (1980), aizstāvējusi filoz. zin. doktora disertāciju (1987) par tēmu "Als die Baume sprechen konnten. Zur Funktion des Bildes in Kārlis Skalbes Marchen" ("Kad koki runāja. Par tēlu funkcijām Kārļa Skalbes pasakās", grām. 1987). Lasījusi dažādus speciālos kursus Stokholmas univ., kopā ar A. Ludenu sar. latv. val. intensīvkursa māc. grāmatu vācu studentiem "Lehrbuch der lettischen Sprache.." (1990). Vadījusi latv. val. intensīvkursa mācīšanu Minsteres univ. (no 1989). Strād. par latv. val. docētāju Hamburgas univ. (kopš 1990). Stokholmas univ. docente; Ljas valsts valodas apguves programmu vadītāja.
Pirmā publikācija - raksts "Par Skalbes valodu un stilu" izd. "Raiņa un Aspazijas gadagrāmata 1980. gadam" (1979). P. pētniecības virzieni: salīdzinošā literatūrzinātne, literatūrsocioloģija, folkloras un lit. mijiedarbe. Žurn. "Karogs", "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis" un gadagrām. "Zari" public. rakstus par K. Skalbes pasakām, I. Indrānes rom. "Zemesvēzi dzirdēt", R. Ezeras romāniem, salīdzinājusi M. Zīverta lugu "Vara" un Ž. P. Sartra lugu "Mušas" ("Zari" 1986), A. Deglava rom. "Rīga" un P. A. Fogelstrema romānu "Mana sapņu pilsēta" (turpat 1990). Publikācijas cittautu izd. "Baltisches Jahrbuch" (Vācija), "Horisont" (Zviedrija), "Journal of Baltic Studies" (ASV).
V. Hausmanis
Occupationsscientist
literary scholar
Birth time/place03.07.1942
EducationUnknown – 1961
mācījies
beidz Dienvidstokholmas reālģimnāziju

1976 – 1980
studējis
Stokholmas universitātē aizsākusi studēt medicīnu
Stokholmas universitātes Humanitāro zinību fakultātē

1987
mācījies doktorantūrā
doktora disertācija: "Als die Baume sprechen konnten. Zur Funktion des Bildes in Kārlis Skalbes Marchen" ("Kad koki runāja. Par tēlu funkcijām Kārļa Skalbes pasakās")
RewardsAnnas Ābeles fonda balva
Balva piešķirta par darbu vācu valodā "Verbi Kārļa Skalbes "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties".
1984

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.