Fallijs

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (47); Person of reception (19)

Photos: Person in photo(2)

NameFallijs
PseudonymTirtejs, Fēlikss
Name at birthKonrāds Bullāns
SummaryFallijs (1877–1915) – dzejnieks, rakstnieks. Literatūrzinātnē tradicionāli pieskaitīts pie dekadentiem. Kļuvis populārs ar satīru dzejā par jaunākajām parādībām latviešu kultūrā – "Ziedoņa sapnis" (1901). Dzeja izdota krājumos "Daile un spēks un milzums", "Dziesmu leja un kalna gals" (abi 1904. gadā), "Dziesmu svētki", "Prometejs un Dionīss" (abi 1906. gadā). Izlasēs "Dzejdarbu izlase" (1942) un "Man dziesminieka gaita" (2009) līdzās dzejai iekļauti arī Fallija prozas darbi, bet 1942. gada izlasē – drāmas.
Personal informationDzimis saimnieka ģimenē.
1905: pārcietis garīgu slimību.
No 1908: uzturējies galvenokārt Rietumeiropas kultūras centros – Parīzē, Minhenē, Venēcijā, Florencē, Romā un citur, gan izglītodamies, gan nodarbodamies ar literatūru, kā arī cenšoties uzlabot savu veselību.
1909: salaulājies ar studenti, vēlāk pazīstamo filozofi Mildu Paleviču.
1911: studēdams un strādādams pie saviem dzejoļiem, atkal pārpūlās un saslimst.
WorkViens no Fallija iecienītākajiem autoriem – Heinrihs Heine. Literatūras vēsturē Fallijs tradicionāli pieskaitīts pie dekadentiem un agrīnajiem modernistiem. Fallija darbi publicēti tādos periodiskajos izdevumos kā "Mājas Viesis" (t.s. literārajā pielikumā un mēnešrakstā), "Saimnieču un zelteņu kalendārs", "Dienas Lapa", "Zalktis" u.c.
Fallija darbi iekļauti tādos koprājumos un antoloģijās kā "Lettische Lyrik" (1924), "Runča vezums" (1953), "Paradīzes meklētāji" (1964), "Latviešu dzejas antoloģija" (1972, 3. sējums), "Lotyšská literatura" (2000), "Nakts rotaļas" (2004), "Rainim. Simts dzejnieku simts dzejoļi" (2013), "Latviešu mīlas stāsti 20. gadsimta ieskaņā" (2015).

Pirmā publikācija

1900: dzejolis "Kas vaiga sviedros sausu maizi lauž?" laikrakstā "Sociāldemokrāts" (Nr. 1, Londonā)

Liroepika

1906: Dēmons
1907: Tanheizers
1907: Tristans un Izolde
1908: Lisabona
1911: Dižlatvieši

Dzeja

1904: Daile un spēks un milzums
1904: Dziesmu leja un kalna gals
1906: Dziesmu svētki
1906: Prometejs un Dionīss [1972. gadā – izdevums trimdā]

Drāma

1904: Asaru Jūlīte
1905: Herakless
1905: Arnolds Nolle
1905: Selgā

Izlases

1942: Dzejdarbu izlase [dzeja, proza, drāma]
2009: Man dziesminieka gaita [dzeja un proza]

Proza

1904: Krēslā

Dzeja bērniem

1993: Meža balodīts
Quotations

Andrejs Johansons par Fallija dzejnieka karjeras sākumu

"Atklātībā viņš bija parādījies jau dažus gadus iepriekš – vispirms latviešu sociālistu nelegālajos izdevumos ārzemēs (pirmais dzejolis ar Tirteja pseudonimu, bet tipiski "šķirisko" virsrakstu "Kas sviedriem vaigā sausu maizi lauž" iespiests 1900. g.). Tomēr šķiru māksla Fallijam bija tikai gluži epizodiska aizraušanās, un jau 1901. g. publicētajā satirā Ziedoņa sapnis, kas padarīja jauno autoru populāru un reizē sagādāja tam daudz ienaidnieku, viņš izdalīja dzēlīgus "kodienus" gan pa kreisi, gan labi. Šai spilgti subjektīvajā darbā tiesāta visa toreizējā latviešu kultūra, atzinīgi novērtējot vienīgi Raini un komponistu J. Vītolu; tur netrūkst pārspīlējumu un neveiklību, taču vaļīgajos pantos visgarām atspīd autora rosīgā fantāzija, un simpātiska ir viņa cīņa pret mākslas stagnāciju un provinciālismu."

Johansons, Andrejs. Fallija lirika un poēmas. Latviešu literatūra. Stokholma: Trīs Zvaigznes, 1954, 4. sējums, 241. lpp.

Lolija Vēze par Fallija daiļradi

"Kopumā mākslinieciskais līmenis ļoti, ļoti nevienmērīgs. Kalni un lejas, sasniegumi un neveiksmes. Pēdējo pat vairāk. Nereti tas traucējis labvēlīgi un objektīvi vērtēt izdevušos darbus. [..] Poēmas ar acīmredzami aizgūtiem tēliem: Dēmons – no Ļermontova, Tanheizers – no Heines, Zalkša līgava – no pašmāju Lautenbaha-Jūsmiņa. Paturēsim prātā, ka latviešu literatūra literatūra būtībā sākusies ar pārcēlumiem, lokalizējumiem un varoņu ceļošanu no rokām rokās – vienalga, attaisnotu vai neattaisnotu – neuzskatīja par grēku. [..] Ne tikai poēmās, arī citos Fallija darbos daudz bībelisku un mitoloģisku sižetu. Fallija lugas nevar nosaukt par veiksmīgām. [..] Tas arī saprotams – kokaini, garlaicīgi dialogi, dramaturģiskas darbības trūkums. [..] Krietni veiksmīgāks ir Fallija devums prozā. Pirmām kārtām minams stāsts no zēna gadiem "Putniņš" un stāsts "Nellija" – abi uzrakstīti reālistiska manierē. [..] Nellija ir ielasmeita, kas, apstākļi spiesta, nonākusi līdz sabiedrības padibenēm [..] Stāsts savam laikam visai novatorisks. Gadsimta sākumā par tādām lietām nemēdza pieklājīgā sabiedrībā publiski runāt, vēl jo mazāk rakstīt. [..] Savdabīgi ir Fallija īsprozas darbi – skices un tēlojumi, kuriem pilnīgi atšķirīga stilistika. Tās ir impresionistiskas, romantiskas, psiholoģiski niansētas ainiņas. [..] Fallija īstā stihija, īstais aicinājums tomēr ir dzeja. [..] Gadās pārspīlēti panti, jo Fallijam bieži pietrūcis mēra izjūtas, taču ne mazums sirdsskaidras, apdvēseļotas, smeldzīgas dabas un mīlas lirikas. [..] Senatnei un nacionālās atmodas ideāliem veltītie dzejoļi ir himniski un patētiski, šodienas acīm raugoties, – reizēm pārāk didaktiski. Taču konkrētajā situācijā un laikmeta vēsmās šādai dzejai bija sava nozīme sabiedriskās domas veidošanā un uzturēšanā."

Vēze, Lolija. “Manī ir ne tikai divdaba, bet desmitdaba”. Karogs, 1991, Nr. 5–6, 233.–234. lpp.

Viktors Eglītis par Falliju

"Bez šaubām, Fallijs bija vienreizēja ģeniāla personība. Vienkāršiem talantiem ir pavisam citādas gaitas un mūžs. [..] Viņa radīšanas tehnikā diletantisma pazīmes tā ir netika iztīrītas ar lēni, bet neatlaidīgi iegūstamo formu meistarību. Bet kas nebaidīsies no grūtībām, tas jo sevišķi bagātīgo gara devu izcels no viņa poēmām, cik tumšas tās uz pirmo lasījumu arī neliktos. Neviena bojā gājušā latvju ģenija man nav tik žēl, kā Fallija, kaut ar viņu man iznāca tik grūta un ilga, patiesībā gan, gluži nevajadzīga cīņa, tomēr ierosinoša un atradumiem bagāta."

Eglītis, Viktors. Atmiņas par Falliju. Daugavas Vēstnesis, 1943, Nr. 230, 4. lpp.
LinksJānis Sanders (1858–1951) - Stepfather
Milda Paleviča (1889–1972) - Wife
Occupationspoet
author
Birth time/place08.04.1877
Birži
Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads
Dzimis Biržu "Bullīšos".

Residence1877 – 1885
Jēkabpils
Jēkabpils

1885
Saratova
Saratov, Saratov Oblast, Russia

1896 – 1905 (Date is approximate)
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

1905
Rīga
Rīga

1908 – 1909
Ženēva
Geneva, Switzerland

00.04.1909
Strasbūra
Strasbourg, Grand Est, France

00.08.1909
Minhene
Munich, Bavaria, Germany

1911
Berlīne
Berlin, Germany

1911 – 1914
Parīze
Paris, France

1913. gadā Fallijs aizbrauc uz Rigu, taču drīz atgriežas Parīzē.


1915
Maskava
Moscow, Russia
Education
Jēkabpils apriņķa skola
Jēkabpils
Jēkabpils


Pēterburgas 10. ģimnāzija
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Beidzis ģimnāziju ar mācītāja Jāņa Sandera atbalstu. Vecākās klasēs piedalās latviešu pulciņā, kurā arī Seržants, Ruiga, Šīraks, Poriets un citi.


1898 – 1904
Pēterburgas Universitāte
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Studējis tieslietas. Pārcietis garīgu slimību, pēc kuras 1905. gadā atgriezies Latvijā.


1911
Friedrich Alexander University of Erlangen
Berlīne
Berlin, Germany

Studē ekonomiku. Studēdams un strādādams pie saviem dzejoļiem, atkal pārpūlas un saslimst.

Working place1906 – 1908
Ķeniņu ģimnāzija
Tērbatas iela 15/17, Rīga
Tērbatas iela 15/17, Rīga, LV-1011

Krievu valodas skolotājs


1910 – 1911
Berlīne
Berlin, Germany

Strādā pie profesora Kārļa Baloža statistikas birojā Berlīnē.


1915
Maskava
Moscow, Russia
Strādā par Latvijas kultūras biroja sekretāru un laikraksta "Dzimtenes Atbalss" redakcijā.
Travelled1908
Parīze
Paris, France

Parīzē kādu laiku studē itāliešu glezniecību.


1910 – 1911
Itālija
Italy
Dodas ceļojumā kopā ar sievu Mildu Paleviču un trim skolniecēm uz Itāliju renesanses mākslas pētīšanas nolūkos (Florences un Venēcijas muzeji un baznīcas).

1911
Roma
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy

1911
Berlīne
Berlin, Germany

1915
Norvēģija
Norway
Fallijs caur Londonu un Norvēģiju pēdējo reizi brauc uz Latviju.

1915
Londona
London, Greater London, United Kingdom
Fallijs caur Londonu un Norvēģiju pēdējo reizi brauc uz Latviju.

1915
Kijiva
Kyiv, Ukraine

1915
Minska
Minsk, Belarus

1915
Maskava
Moscow, Russia
Place/time of death06.12.1915
Maskava
Moscow, Russia
Buried
Vedenskas kapi
Часовня Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии (FSSPX), 1 с1А, Наличная улица, район Лефортово, Москва, Центральный федеральный округ, 111020, Россия

Apbedīts Maskavas luterāņu kapos Vedenskā.

Map legendShowing 1-29 of 29 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Birži
(Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads)
08.04.1877Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
1905ResidenceCity
3Saratova
(Saratov, Saratov Oblast, Russia)
1885ResidenceCity
4Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1896 - 1905ResidenceCity
5Jēkabpils
(Jēkabpils)
1877 - 1885ResidenceCity
6Ženēva
(Geneva, Switzerland)
1908 - 1909ResidenceCity
7Strasbūra
(Strasbourg, Grand Est, France)
01.04.1909ResidenceCity
8Minhene
(Munich, Bavaria, Germany)
01.08.1909ResidenceCity
9Parīze
(Paris, France)
1911 - 1914ResidenceCity
10Berlīne
(Berlin, Germany)
1911ResidenceCity
11Maskava
(Moscow, Russia)
1915ResidenceCity
12Maskava
(Moscow, Russia)
06.12.1915Place/time of deathCity
13Vedenskas kapi
(Часовня Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии (FSSPX), 1 с1А, Наличная улица, район Лефортово, Москва, Центральный федеральный округ, 111020, Россия)
(Not set)BuriedCemetery
14Jēkabpils
(Jēkabpils)
(Not set)EducationCity
15Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
(Not set)EducationCity
16Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1898 - 1904EducationCity
17Berlīne
(Berlin, Germany)
1911EducationCity
18Tērbatas iela 15/17, Rīga
(Tērbatas iela 15/17, Rīga, LV-1011)
1906 - 1908Working placeBuilding, house
19Berlīne
(Berlin, Germany)
1910 - 1911Working placeCity
20Maskava
(Moscow, Russia)
1915Working placeCity
21Parīze
(Paris, France)
1908TravelledCity
22Itālija
(Italy)
1910 - 1911TravelledCountry
23Roma
(Rome, Metropolitan City of Rome, Italy)
1911TravelledCity
24Berlīne
(Berlin, Germany)
1911TravelledCity
25Norvēģija
(Norway)
1915TravelledCountry
26Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
1915TravelledCity
27Kijiva
(Kyiv, Ukraine)
1915TravelledCity
28Minska
(Minsk, Belarus)
1915TravelledCity
29Maskava
(Moscow, Russia)
1915TravelledCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.