Jānis Endzelīns

lv
Report to editor

Collections (4)

Works: Author (15); Editor (14); Person of reception (35)

Photos: Person in photo(7)

NameJānis Endzelīns
Personal informationENDZELĪNS Jānis (1873.22.II Kauguru pag. Mičkēnos - 1961.1.VII Koknesē, apbed. Rīgā, Raiņa kapos) - valodnieks, filol.z.d. (1912), PSRS ZA koresp-loc. (1929), LPSR ZA akad. (1946).
Dz. saimnieka ģim. Beidzis Kauguru pagastsk. (1884), Valmieras apriņķa sk., Rīgas klas. ģimn. (1892). Beidzis Tērbatas univ. Klas. (1897) un Slāvu filol. nod. (1900). Tērbatas (1903-08), Harkovas univ. docētājs (1909-20; prof. no 1911), LU prof. (1920-50), Filol. un filoz. fak. dekāns (1920-23), Latv. val. katedras vadītājs (1944-50). Ar E. iniciatīvu un līdzdalību LU tika noorganizēta Baltu filol. nodaļa, nodib. Filologu b-ba (1920), iznāca "Filologu biedrības raksti" (1-20, 1921-40, E. - red.), tika izveidota Latv. val. krātuve (1935). LPSR ZA Val. un lit. inst. Valodu daļas (1946-53) un Vārdnīcu sektora vad. (1953-61). E. bijis Somugru b-bas (Somija), Kēnigsbergas un Getingenes zin. b-bas korespondētājbiedrs, Zviedrijas un Nīderlandes zin. akad., Čehu zin. un mākslas akadēmijas ārz. loc., Upsalas, Kauņas univ. goda dokt., Amerikas Lingvistikas b-bas u.c. zin. b-bu goda biedrs. Tēvzemes balva (1939). LPSR N.b.z.d. (1945).
E. pirmie darbi ir dzejas tulkojumi no grieķu un lat. val., tie ar ps. Kaugurietis 1892 public. žurn. "Austrums". 1893 žurn. "Austrums" ar parakstu J.Cilvēks public. E. pirmā recenz. (par K.Mīlenbaha atdzejotās Homēra "Odisejas" 5. un 6. dziedājumu). E. pirmie zin. raksti publicēti 1897 - "Diftongu un garo vokāļu izruna latviešu valodā" (Rīgas Latv. b-bas Zinību komis. "Rakstu krājums", 11), "Par latviešu prepozīcijām" ("Austrums", 8). Pas. zinātnieku atzinību E. guvis kā vēsturiski salīdzināmās valodn. speciālists. Ar vēsturiski salīdzināmo metodi izstrādāti viņa ievērojamie
darbi: "‹ āėčįŖ¨? ¯ą?¤«®£¨" ("Latviešu prievārdi", 1-2, 1905-06; par šā darba 1.d. ieguvis Tērbatas univ. salīdzināmās valodn. maģistra grādu), "‘« ¢ļ­®-? «ā¨©įŖ¨? ķāī¤ė" ("Slāvu un baltu etīdes", 1911; dokt. disert. Pēterburgā 1912), "Lettische Grammatik" (1922, papildinātā latv. izdevumā "Latviešu valodas gramatika", 1951, Ļeņina prēm. 1958), "Latviešu valodas skaņas un formas" (1938), "Senprūšu valoda" (1943, vācu val. 1944), "Ievads baltu filoloģijā" (1945), "Baltu valodu skaņas un formas" (1948, liet. val. 1957, angļu val. 1971).
E. pievērsies vietvārdu vākšanai un izpētei, kopā ar A.Ābeli, J.Kauliņu, P.Šmitu u.c. izd. darbu "Latvijas vietu vārdi" (1-2, 1922-25), vēlāk izdevums turpināts, sagatavojot plašo pētījumu "Latvijas PSR vietvārdi" 1 1-2, 1956-61; LPSR Valsts prēm. par 1 1 1957). E. rediģējis, papildinājis ar etimol. un turpinājis K.Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcu" (1-4, 1923-32), kopā ar E.Hauzenbergu sagatavojis papildinājumus un labojumus šai vārdnīcai (1-2, 1934-46). Kopā ar K.Mīlenbahu E. sar. darbus "Latviešu gramatika" un "Latviešu valodas mācība" (abas 1907), ieguldījis lielu darbu jaunās latviešu ortogr. izstrādāšanā un ieviešanā (1908-11). Nozīmīgs ir E. devums latv. literārās valodas kopšanā; viņš piedalījies "Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcas" (1922) sagatavošanā, sar. populāru brošūru "Dažādas valodas kļūdas" (1928, 1932 {4}). Kopā ar P.Šmitu sagatavojis izd. "Izrunas un rakstības vadonis" (1921, 1930 {8}). Rediģējis E.Ozoliņa sast. "Latviešu pareizrakstības vārdnīcu" (1924, 1936 {4}) un "Svešvārdu vārdnīcu" (1926, 1934 {2}) un izdevumus "Valodas prakses jautājumi" (1935), "Valodas un rakstības jautājumi" (1940), "Latvju tautas daiņas" (1-12, 1928-32). E. Public. ap 350 darbu, to vidū 15 grāmatu. Daļa no E. darbiem apkopota "Darbu izlasē" 4 sēj. (1971-1982).
L. Akadēmiķis Jānis Endzelīns: [Bibliogr. rād.] R., 1958; Ozols A. Raksti valodniecībā. R., 1967, 543.-565.lpp.; Veltījums akadēmiķim Jānim Endzelīnam. R., 1972; H¨ā¨­ģ „. ?­¨į ¯­¤§?«¨­ ¨ ?£® ¢Ŗ« ¤ ¢ ą §¢¨ā¨? ļ§ėŖ®§­ ­¨ļ// ’?®ą¨ļ ¨ ¬?ā®¤®«®£¨ļ ļ§ėŖ®§­ ­¨ļ. M., 1989.
D. Nītiņa

Valodnieks, baltu valodu pētnieks. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.
Papildu informācija.: šeit, šeit, šeit.
LinksJānis Asars (1877–1908) - Cousin
Ilona Leimane (1905–1989) - Relative
Marta Grimma (1901–1983) - Ex-wife
Hermanis Enzeliņš (1867–1953) - Brother
Imants Zemzars - Grandson
Occupationslinguist
Birth time/place22.02.1873
Kauguri
Kauguri, Kauguru pagasts, Valmieras novads
Dzimis Kauguru pagasta "Mičkēnos".
ResidenceRīga
Rīga

Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia
Education
mācījies
beidzis Valmieras apriņķa skolu

Unknown – 1884
mācījies
beidzis Kauguru pagastskolu

Unknown – 1892
mācījies
beidzis Rīgas klasisko ģimnāziju

1893 – 1897
studējis
beidzis Tērbatas universitātes klasiskās filoloģijas nodaļu

1898 – 1900
studējis
beidzis Tērbatas universitātes Slāvu filoloģijas nodaļu

1912
mācījies doktorantūrā
doktora disertācija Pēterburgā par darbu "Slāvu un baltu etīdes"
Place/time of death01.07.1961
Koknese
Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads
Buried1961
Raiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
RewardsKrišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Latvijas vietu vārdi" (2. d.)
1926

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1926. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1926

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Latviešu valodas skaņas un formas".
Zinātne
1939

The Fatherland's Award
1939

Sarkanās Zvaigznes ordenis
Ordeni saņēmis kā Latvijas Valsts Universitātes baltu valodu katedras vadītājs.
1946

Darba Sarkanā Karoga ordenis
Ordenis piešķirts sakarā ar profesora J. Endzelīna 80. dzimšanas gadu un atzīmējot viņa auglīgo zinātnisko darbu.
1953

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par darba "Latvijas PSR vietvārdi" 1. daļas 1. sējumu.
Zinātnē un ražošanā
1957

Ļeņina prēmija
Prēmija piešķirta par pētījumiem baltu filoloģijā ("Latviešu valodas gramatika").
Zinātne
1958

Map legend

Showing 1-5 of 5 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Kauguri
(Kauguri, Kauguru pagasts, Valmieras novads)
22.02.1873Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
(Not set)ResidenceCity
3Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
(Not set)ResidenceCity
4Koknese
(Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads)
01.07.1961Place/time of deathVillage
5Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
1961BuriedCemetery

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.