Vidzemes konsistorija

OrganisationVidzemes konsistorija
Additional information

Vidzemes konsistorija ir Evaņģēliski luteriskās baznīcas administratīvās pārvaldes institūcija. Tā darbojas mūsdienu Latvijas teritorijā paralēli ar Rīgas pilsētas konsistoriju (1577-1890) un Kurzemes konsistoriju (1636-1920). Sākotnēji (16. gs. ) tā pārrauga bijušo katoļu baznīcu pārņemšanu, vēlāk nodarbojas ar administratīvām lietām, piemēram, jaunu baznīcu celtniecību un mācītāju iecelšanu, garīdznieku pārkāpumu izskatīšanu utml. Nodibinoties neatkarīgai Latvijas valstij, vecās konsistorijas tiek reorganizētas un 1922. gadā arī likvidētas, tā vietā izveidojot Latvijas ELB virsvaldi.

Linked organizationsVidzemes evaņģēliskā baznīca
Kurzemes konsistorija
RepositoriesLatvijas literatūra
Person
Place, event
Type
From
To
Cēsu apriņķa prāvests
Participation in organisations
1800
1814
Piedalās Bībeles emendācijas komisijas darbā, sagatavo (rediģē) jaunu latviešu Bībeles izdevumu.
Rīga
Working place
1869

Mācītāja amata pārbaudes gads Valmierā; 1893. gada maijā iesvētīts mācītāja amatā Rīgā Jēkaba baznīcā, pēc tam atgriežas Valmierā, strādā pie prāvesta - Valmieras diecēzes vikārs.

Nolicis eksāmenus pie Vidzemes konsistorijas 1892. gadā devos uz Valmieru pie mācītāja [Jāņa] Neilanda, lai tur pavadītu praktisko gadu un iemācītos baznīcas grāmatas vest, svētrunas un sprediķus turēt.

No: Mūsu draudžu gani [P.Bērenta autobiogrāfija]. Piedaugavas Draudžu Dzīve, nr. 2, 35. lpp.

Valmiera
Working place
1892
1893
1894. gada pavasarī nokārto mācītāja eksāmenu.
Education
1893
1894
Izpilda prāvesta vietu, uzturas Rīgā.
Rīga
Working place
00.09.1905
00.10.1906

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.