University of Tartu

OrganisationUniversity of Tartu
Additional information

Nosaukumu maiņas

1635–1656 Gustava akadēmija (Academia Gustaviana)

Vēl līdz 1665. gadam tā darbojusies Zviedru Igaunijas galvaspilsētā Rēvelē (Tallinā).

1690–1710 Gustava-Kārļa akadēmija (Academia Gustavo-Carolina)

1802. gadā Universitāte tika atjaunota pēc Krievijas imperatora Aleksandra I rīkojuma kā Ķeizariskā Universitāte Tērbatā (Kaiserliche Universität zu Dorpat).

1919–padomju okupācijai Tartu universitāte.

Padomju okupācijas gados Tartu Valsts Universitāte.

Atjaunotajā Igaunijas Republikā Tartu Universitāte.

Linked organizationsTērbatas Universitāte
Gustava akadēmija
Gustava-Kārļa akadēmija
Journal "Interlitteraria"
Fraternitas Rigensis
RepositoriesLatvijas literatūra

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
(Not set)LocationBuilding, house
Person
Place, event
Type
From
To
Studējis krievu valodu un literatūru.
Education
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
Studē salīdzinošo literatūrzinātni Tartu Universitātes doktorantūrā.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education

Somugru filoloģija, maģistra grāds.

Tartu, Tartu County, Estonia
Education

Augusts Dēbners, kaut gan tēvs vēlējies, lai dēls kļūtu par ārstu, tomēr studē teoloģiju. Pēdējā studiju gadā Augusts Dēbners dzīvo barona fon Štakelberga (Stackelberg)namā, kura hernhūtiskie uzskati un aritokrātiskais dzīves veids dziļi ietekmē topošā teologa personību.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1818
1821

Studē medicīnu, matrikulas nr. 6373; mācās vienlaikus ar Juri Alunānu, Krišjāni Baronu, Juri Neikenu, Krišjāni Valdemāru, līdzīgi kā Valdemārs, arī pie savas istabas durvīm pieliek norādi "Latvietis", iesaistās jaunlatviešu pulciņa darbībā, turpmāk uzticīgs jaunlatviešu ideāliem. Studijas beidz kā Johan Jurjahn - ārsta zvērestu nodod 1861. gada 5. decembrī, diplomu saņem 1862. gada 22. aprīlī.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
18.01.1855
1861
Studē botāniku, iegūst Cand. Bot. grādu
Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1894
1899
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1913
1912
Brīvklausītājs
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1920
1925

Filoloģijas fakultātes Filozofijas un pedagoģijas nodaļa

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1932
1936
Beidzis universitāti otrreiz igauņu valodas un literatūras specialitātē
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1940

Latviešu valodas un latviešu kultūras vēstures lektors.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Working place
10.06.1940
1944
Tartu Valsts universitāte, vecākais pasniedzējs
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Working place
1944
1949

Studējis Tartu universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē somugru valodas.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1946
1951

Studējusi neklātienē Vēstures un filoloģijas fakultātē igauņu filoloģiju.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1950
1956
Tartu Valsts universitāte, vecākais pasniedzējs
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Working place
1951
1955
Tartu Valsts universitāte, Igauņu valodas katedra, docents
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Working place
1955
1961

Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļa

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1970
1973

Beigusi Tartu universitātes Filoloģijas fakultātes Igauņu valodas un literatūras nodaļu.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1972
Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1978
1979
Tartu Universitātē studējis igauņu valodu un literatūru
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1981
1986
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1987
1988

Tartu Universitātes Filozofijas fakultātes igauņu valodas un literatūras specialitātes pilna programma

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1989
1993

Iegūts bakalaura grāds somugru filoloģijā.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1991
1998
Iegūts maģistra grāds somugru filoloģijā.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1998
2002

Profesors.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Working place
2000

Iegūts doktora grāds filozofijā.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
2004
2010
Mākslas un humanitāro zinātņu fakultāte, igauņu un somugru valodniecība (bakalaura grāds)
Tartu, Tartu County, Estonia
Education
2005
2008
Pasaules valodu un kultūru koledža, latviešu valodas lektore
Tartu, Tartu County, Estonia
Working place
2006
2021

Igauņu un salīdzinošās folkloristikas katedrā aizstāvējis doktora disertāciju "Latviešu mitoloģijas kā zinātņu nozares vēsture".

Education
2007
2012

Mākslas un humanitāro zinātņu fakultāte, etnoloģija (maģistra grāds)

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
2008
2011
Pētnieks.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Working place
2011

Tartu Universitāte, Mākslas un humanitāro zinātņu fakultāte, igauņu un somugru valodniecība (doktora grāds)

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
2013
2020
Igauņu un somugru valodu institūts, latviešu un igauņu kontrastīvās lingvistikas pētniece
Tartu, Tartu County, Estonia
Working place
2017
2019
Pasaules valodu un kultūru koledža, latviešu un igauņu valodas lektore
Tartu, Tartu County, Estonia
Working place
2021

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.