The Art Academy of Latvia

OrganisationThe Art Academy of Latvia
Additional information

Ap 1921.–1922. gadu Latvijas Mākslas akadēmija atradās skolas ēkā Kronvalda bulvāra un Muitas ielas stūrī, kur mūsdienās atrodas Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte.

Pēc gada akadēmija pārgāja uz Dzelzceļa virsvaldes namu Gogoļa ielā 3, kur atradās līdz 1940. gadam.

No 1940. gada 7. oktobra Latvijas Mākslas akadēmija atrodas Kalpaka bulvārī 13, agrākajā Rīgas Biržas komercskolas ēkā.

Linked organizationsLatvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija
RepositoriesLatvijas literatūra

Map legendShowing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Kalpaka bulvāris 13, Rīga
(Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050)
07.10.1940LocationBuilding, house
2Kronvalda bulvāris 1, Rīga
(Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010)
1921 - 1922LocationBuilding, house
3Gogoļa iela 3, Rīga
(Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050)
1922 - 1940LocationBuilding, house
Person
Place, event
Type
From
To

Studējis neilgu laiku.

Rīga
Education
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education

Ilustrācijas pasniedzēja grafikas katedrā.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place

Maģistrantūras studijas Mākslas vēstures un zinātnes nodaļā

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education

LMA doktorantūras un maģistratūras atestācijas komisiju vadītājs

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education

Tika pieņemta semestra vidū. Nomācījās pāris kursus.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
Studējis glezniecību Latvijas Mākslas akadēmijā
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education

Beigusi studijas Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place

Darbu sāk 1962. gadā kā PSKP vēstures pasniedzējs, pēc pārtraukuma atsāk darbu 20. gadsimta deviņdesmitajos gados kā sociālās psiholoģijas pasniedzējs.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place
Beidzis zīmēšanas kursu.
Rīga
Education

Beigusi profesora Riharda Zariņa vadīto Grafikas meistardarbnīcu.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1931

Studējis B. Dzeņa lietišķās tēlniecības meistardarbnīcā

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1932

Beidzis profesora Richarda Zariņa grafikas darbnīcu ar diplomdarbu sausās adatas asējumu "Piebaldzēni".

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1933

Beidzis Vilhelma Purvīša ainavistu kursu.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1936

Beigusi Ģederta Eliasa Figurālās glezniecības meistardarbnīcu, studiju gados bijusi gleznotāja Valdemāra Tones modelis.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1937

Beigusi profesora Ģederta Eliasa figurālo meistardarbnīcu.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1938

Beigusi Ģederta Eliasa vadīto Figurālās glezniecības meistardarbnīcu. Pirms tam mācījusies Kārļa Miesnieka studijā.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1941

Beigusi portretu klasi.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1952

Grafikas nodaļa.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1958
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1958

Pedagoģijas nodaļa, bakalaura grāds

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1994

Grafikas nodaļa

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1995

Interjera nodaļa, pēc tam Scenogrāfijas nodaļa

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1996
Ieguvis mākslas doktora grādu
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1997
Iegūts maģistra grāds.
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1997
Ieguvusi maģistra grādu grafikas specialitātē.
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2007

Docētājs, mācījis latviešu literatūras vēstures kursu.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Working place
1920
1929

Jāņa Kugas dekoratīvā darbnīca

Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010
Education
1921
1923
Rīga
Education
1921
1924

Studējis, izstājies.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1921
1926

Ar pārtraukumiem kā brīvklausītājs

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1921
1927

Studējis glezniecību LMA.

No 1923. līdz 1926. gadam studējis Latvijas Mākslas akadēmijas Vilhelma Purvīša Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcā.

1930. gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Jāņa Roberta Tilberga figurālās glezniecības meistardarbnīcu.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1921
1930

Lektors, docents. Mācīja tehniskos priekšmetus tēlniekiem un citiem, kā arī perspektīvas un ēnu teoriju gleznotājiem.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Working place
00.02.1922
1940
Tēlniecības studijas pie B. Dzeņa un K. Rončevska
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1923
1931

Mācījusies Grafikas nodaļā.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1923
1932

Beigusi Riharda Zariņa vadīto grafikas klasi ar ofortu "Daugava".

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1924
1932

Glezniecība un tēlniecība

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1925
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1925
1929
Education
1925
1948
Education
1926
Mācījās pie J. Kugas Dekoratīvās glezniecības nodaļā.
Rīga
Education
1926

Studijas Figurālās glezniecības meistardarbnīcā, kur studēja Jāņa Roberta Tillberga un Ģederta Eliasa vadībā. 1932: beidza māksliniecisko daļu kā brīvklausītājs ar gleznu "Kafejnīcā".

Rīga
Education
1927
1932

Beidzis Jāņa Kuga Dekoratīvās glezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu "Dekoratīvs gleznojums vestibilam".

Education
1927
1934

R. Zariņa Grafikas meistardarbnīca

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1928
1933

Beidza Ģederta Eliasa Figurālās glezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu "Āboliņa vešana".

Rīga
Education
1928
1935
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1928
1936

Studējis figurālajā darbnīcā.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1930
1935

Mākslas akadēmijā iestājās 1930. gadā. 1940. gadā beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas K. Zāles meistardarbnīcu.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1930
1940

Ar Jelgavas pilsētas stipendiju uzsācis studijas. Studijas pārtraucis kara dienests. Studējis ar pārtraukumiem. 1942. gadā beidzis gleznotāja Ludolfa Liberta figurālo meistardarbnīcu ar mākslinieka-gleznotāja grādu.

Rīga
Education
1930
1942

1931. gadā iestājies Latvijas Mākslas akadēmijā, bet slikto materiālo apstākļu dēļ spiests mācības pārtraukt.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1931
1934

Beidzis prof. Ģ. Eliasa figurālo meistardarbnīcu.

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Education
1932

Mācījusies Vilhelma Purvīša dabasskatu glezniecības meistardarbnīcā pie Konrāda Ubāna, Jāņa Kugas un Vilhelma Purvīša.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1933
1941
Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēkas vadītāja vietnieks, vēlāk vadītājs
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place
1936
1944
Mācījusies Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības meistardarbnīcā pie K. Zāles un K. Jansona (1937–1943).
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1937
1943

Mācījies pie Konrāda Ubāna, Voldemāra Tones, Augusta Annusa, kā arī Jāņa Kuga monumentālās glezniecības meistardarbnīcā.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1938
1944

Vadīja Grafikas meistardarbnīcu.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place
1940
1941

Studēja glezniecību un zīmēšanu pie Leo Svempa, Augusta Annusa, Jāņa Cielavas, Voldemāra Tones.

Rīga
Education
1940
1943

Prorektors.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place
1940
1944
Studējis Latvijas Mākslas akadēmijā Augusta Annusa meistarklasē.
Education
1941
1943

Mācījies glezniecības nodaļā.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1941
1944

Studējis glezniecību.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1942
1944

Studējis Jāņa Kugas Dekorātīvās glezniecības meistardarbnīcā.

Rīga
Education
1942
1944
Beidza studijas.
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1943

Studēja pie A. Skrides, Jēkaba Bīnes un prof. Prīmaņa, studijas nebeidza.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1943
1944

Studējis Mākslas zinātņu neklātienes nodaļā, studijas nav pabeidzis.

"Devos uz Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas zinātņu neklātienes nodaļu. Pašam par pārsteigumu visus eksāmenus nokārtoju teicami. Te nu jāpateicas manam novadniekam mākslas zinātniekam Jānim Pujātam. Nē, nē! Viņš nebija nedz eksaminētājs, nedz asistents. Pēc bēdīgi slavenā Latvijas komunistu partijas centrālkomitejas plēnuma 1959. gadā viņš tika atstādināts no darba Mākslas akadēmijā un nevarēja arī neko publicēt. Taču Jānis mani konsultēja, ielika manī it kā pavisam citu domāšanu – prasmi vienmēr un visur saskatīt galveno."

Kūkojs, Antons. Par sevi, par dzīvi. Latvijas Vēstnesis, 2001, 28. jūnijs. (Latvijas Vēstnesis (LR ofic. laikr.), Nr.100 (28.06.2001))

Education
1962
1964
Glezniecības nodaļa.
Rīga
Education
1962
1967
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place
1964
1978
1974. gadā beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju.
Rīga
Education
1974

Grafikas nodaļa.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1976
1982

Beidzis rūpnieciskās mākslas (mūsdienās – dizaina) nodaļu.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1979
1984

Mākslas vēstures un teorijas nodaļa

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1981
1987
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1982
Grafikas nodaļa.
Rīga
Education
1984
1990

Mākslas vēstures un teorijas nodaļa

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1985

Rūpnieciskās mākslas nodaļa

Rīga
Education
1986

Studējis Tekstilmākslas nodaļā. 1996. gadā ieguvis bakalaura grādu tekstilmākslas specialitātē, 1999. gadā maģistra grādu mākslās.

Rīga
Education
1992
1999

Mākslas zinātņu katedras pedagogs, eksternāta maģistratūras vadītājs. Lasījis estētikas vēstures, estētikas un mākslas kritikas, teorijas un metodoloģijas kursus

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place
1994
Glezniecības nodaļa, mākslas bakalaurs
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1994
1998
Beigusi maģistrantūru Latvijas Mākslas akadēmijā.
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1995
Studijas Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūrā un papildināšanās Scenogrāfijas nodaļā.
Rīga
Education
1995
1996
Vizuālās komunikācijas nodaļa
Rīga
Education
1995
2003
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1996

Latgales filiāles Pedagoģijas nodaļa.

Rēzekne
Education
1996
1999

Figurālās glezniecības meistardarbnīca un maģistrantūra

Rīga
Education
1998
2001

Vizuālās mākslas apakšnozare. Maģistrantūra.
A. Naumova un K. Zariņa gleznošanas meistardarbnīca.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
1999
2001
Bakalaura programma.
Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa.
Scenogrāfijas apakšnodaļa.
Education
2001
2005
Glezniecības nodaļa, iegūts bakalaura grāds glezniecībā
Education
2003
2007

Maģistra programma.

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa.

Scenogrāfijas apakšnodaļa.

Education
2005
2009
Glezniecības nodaļa, iegūts maģistra grāds glezniecībā
Education
2007
2010
Mākslas zinātne (studijas netika pabeigtas)
Education
2008
2009
Mākslas maģistra grāds.
Rīga
Education
2009
Scenogrāfijas katedra. Maģistra grāds.
Education
2009
2013

Audiovizuālās-mediju mākslas nodaļa. Scenogrāfijas apakšnozare.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2010
2011

Grafikas nodaļa.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2011
Iegūts maģistra grāds Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2011
2013

Doktorantūra.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2012
Studijas Grafikas katedrā
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2013
Doktorantūra Latvijas Mākslas akadēmijā
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2013

Scenogrāfijas katedra. Bakalaura grāds.

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2013
2015

Doktorantūras programma

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2014
2017

Dramaturģijas pamatu un scenāriju rakstīšanas un prezentācijas iemaņu pasniedzējs

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place
2017
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures nodaļa (izstāžu kuratora virziens), maģistrantūra.
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2018
Kopš 2019. gada Latvijas Mākslas akadēmijas vieslektors.
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Working place
2019

Glezniecības apakšnozares bakalaura programma

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2019
Tekstilmākslas maģistrantūra
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Education
2020

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.