Stokholmas Universitāte

OrganisationStokholmas Universitāte
RepositoriesLatvijas literatūra

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Not set)LocationCity
Person
Place, event
Type
From
To
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education

Studējis reliģijas vēsturi un etnogrāfiju.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
Arhīva darbiniece Mākslas vēstures institūtā.
Working place
20. gs. 50. gadi, arhīva darbinieks
Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
Studējusi slāvu, vācu, ziemeļu tautu valodas un pedagoģiju.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
Studijas un pētniecība ārzemēs
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
Politoloģijas un Latviešu valodas kursi
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
Stokholmas Universitātē ieguvusi maģistra grādu baltu filoloģijā.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
Aizstāvēta disertācija Stokholmas universitātes Baltu valodu nodaļā.
Disertācijas tēma – "Valoda latviešu juridiskajos dokumentos no 17. gadsimta beigām". Darbā analizēti četru latviešu 17. gadsimta juridisko dokumentu valodu un tiesiskie jēdzieni, neaizmirstot arī kultūrvēsturisko viedokli.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
00.10.1989

Strādāja Konjunktūras institūtā (Konjunkturinstitutet) un Stokholmas universitatē.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
1947
1955
lektore Slāvu institūtā
Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
1950
1980
Asistents Ģeogrāfijas institūtā.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
1951
1953
Ieguvis maģistra grādu vēsturē, ģeogrāfijā un valsts zinībās.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1953

Studējusi vēsturi, valsts zinības un arheoloģiju, ieguvusi filozofijas kandidāta grādu.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1954
1958

Beigusi studijas kā slāvu valodas speciāliste.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1955

Beidzis Humanitāro fakultāti, iegūstot filozofijas kandidāta grādu.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1958
Pirmais asistents Reliģiju institūtā, docējot kursu "Vispārējs reliģiju vēstures pārskats" tiem studentiem, kas paredz iegūt atzīmi B.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
00.07.1961
1964
Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
1962

Docētājs reliģiju vēsturē.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
00.07.1964
1974
Studēja ziemeļu un baltu valodas un literatūras vēsturi.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1966
1972
Profesore.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
1969
1984
Vadījusi Slāvu un baltu institūta Baltu valodu katedru.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
1970
1984

Beidzis studijas ar maģistra grādu.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1971

Studējis baltistiku. Doktora disertācija par latviešu un lietuviešu kāzu dziesmu terminoloģiju.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1971
1974
Lektors vispārējā un salīdzinošajā reliģiju vēsturē.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
1974
1983

Studēja pie profesores Veltas Rūķes-Draviņas.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1976

Studējusi Humanitāro zinību fakultātē.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1976
1980

Saņēmis stipendiju, uzsāka latviešu valodas studijas pie valodnieces Veltas Rūķes-Draviņas.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1977
Studējusi baltu filoloģiju - latviešu valodas gramatiku, sintaksi, semantiku, fonētiku, dialektoloģiju, latviešu literārās valodas attīstību, vecosm latviešu tekstus, ievadu lietuviešu valodā un ievadu senprūšu valodā.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1977
1982
Ieguvis filozofijas kandidāta grādu vēsturē, kā arī Austrumeiropas valstszinībās (Upsalas universitātē un baltu valodās (latviešu valodas sekcijā).
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1979

1991–1994: Baltu valodu katedras vadītāja.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
1980
1994

Papildinājusi zināšanas baltu valodās un literatūrā.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1981

1981: sāka strādāt jaundibinātā Baltiešu studiju centrā (Centrum for Baltiska Studien) Stokholmas Universitātē kā zinātniskā līdztrādniece.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Working place
1981

Beigusi ar filoloģijas kandidātes grādu baltu filoloģijā, baltu un vācu valodās.

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1982
Baltu lingvistikas neklātienes studijas.
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1982
1991

Iegūts doktora grāds filoloģijā.
Disertācija: "Latvian Declinable and Indeclinable Participles, Their Syntactic Functions, Frequency and Modality"

Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1983
Zviedru valoda un tulkošanas teorija
Stockholm, Södermanland, Sweden
Education
1992

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.