Rīgas pilsētas 3. ģimnāzija

OrganisationRīgas pilsētas 3. ģimnāzija
Additional information

Rīgas 3. vidusskola ir dibināta 1918. gada decembrī, pārveidojot par jaukto skolu 1805. gadā dibināto Pilsētas meiteņu skolu (Stadt-Töchterschule zu Riga), Nikolaja bulvārī 2 (tagad – pamatskolas "Rīdze" ēka Krišjāņa Valdemāra ielā 2). Sākotnēji Pilsētas meiteņu skola bija atradusies Lielās Miesnieku un Mazās Mūku ielas stūrī, bet no 1861. gada Lielās un Mazās Jaunielas stūrī. Meiteņu skola Pirmā Pasaules kara gados bija pārtraukusi darbību tās telpās izvietotās kara lazaretes dēļ.

Rīgas 3. vidusskolas mācību darbs sākās ar 397 meitenēm un 64 zēniem Pētera Stučkas valdības laikā 1919. gada 15. janvārī franču valodas skolotājas Emmas Vitenbergas-Traubergas vadībā. Pēc tam, kad Rīgu ieņēma Niedras valdībai pakļautais karaspēks, 4. jūnijā viņu atstādināja un skolas vadību uzticēja skolotājam Ansim Dreimanim, kas savas pilnvaras nodeva atkal E. Vitenbergai-Traubergai (vēlāk Vitenberga-Liekne) 30. septembrī. 1919./20. mācību gadā 15 klasēs mācījās 530 audzēkņi: pamatskolā 66, reālskolā 178, reālģimnāzijā 148 un apvienotajā ģimnāzijā 34. Skolas pedagoģiskā konference 1919. gadā nolēma pārvērst skolu par meiteņu skolu un par skolas pārziņa biedru ievēlēja vēlāk pazīstamo vēsturnieku Jāni Straubergu. Zēni tika pārvietoti uz 1. un 2. vidusskolu un tika atjaunota Pilsētas meiteņu skola direktora Teodora Andrusa vadībā. No 1925. gada mācības notika pēc kabinetu sistēmas un pēc praktiskās un reālģimnāzijas programmām.

Saskaņā ar 1929. gada 22. augusta likumu vispārizglītojošās ģimnāzijas pārdēvēja par ģimnāzijām. 1934. gadā par Rīgas 3. ģimnāzijas direktoru tika iecelts Artūrs Nāgels, Emma Vitenberga-Liekne kļuva par inspektori. 1939. gada 15. janvārī skolai tika pasniegts karogs, uz kā bija izšūta devīze: "Dzīve ir darbs, pienākums un uzticība". Pirmajos 20 darbības gados skolā bija bijuši 19 izlaidumi un to absolvēja 1810 meitenes un 1 zēns.

Pēc Latvijas okupācijas 1940./41. mācību gada skolā atkal ieviesa kopapmācību meitenēm un zēniem un skolu atkal vadīja E. Vitenberga-Liekne. Vācu okupācijas laikā viņu apcietināja un nošāva. 1966. gada 1. septembri skola tika pārcelta uz jaunuzceltu ēku Grēcinieku ielā 10 (arhitekts Kārlis Plūksne). No 1969. gada 1. septembra skolas direktors bija Valdis Bērziņš, kas šajā amatā nostrādāja 30 gadus. 2000. gada 7. novembrī par skolas direktoru tika iecelts Andris Priekulis. 2003.–2004. gadā notika skolas ēkas rekonstrukcija (arhitekts Vitālijs Fjodorovs). 2009. gadā skolai piešķīra Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas nosaukumu.

Avots: wikipedia.lv

Linked organizationsRīgas Valsts 3. ģimnāzija
Rīgas 3. vidusskola
RepositoriesLatvijas literatūra

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010)
1918 - 1966LocationBuilding, house
Person
Place, event
Type
From
To

Skolotājs bija Kārlis Kārkliņš.

Rīga
Education
Skolotāja
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Working place
Rīga
Education

Beigusi Rīgas 3. ģimnāziju

Rīga
Education
1919
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1919

Beigusi mācības.

Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1927

1929: beigusi mācības.

Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1929
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1938
No 1919. gada krievu valodas skolotāja Rīgas 3. vidusskolā (3. ģimnāzijā).
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Working place
1919
Strādājusi par vēstures skolotāju un inspektori.
Rīga
Working place
1919
1923

Skolotāja

Rīga
Working place
1919
1924
Latīņu valodas skolotājs.
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Working place
1919
1930
Direktore (1919-1934; 1940-1941)
Skolotāja, inspektore (1934-1940)
Rīga
Working place
1919
1942
Ķīmijas skolotāja
Rīga
Working place
01.11.1919
1940
Skolotājs.
Rīga
Working place
1920
1921
1920. gada pavasarī nolikusi iestājeksāmenu III Rīgas pilsētas vidusskolā, ko ar labām sekmēm beidz 1924. gadā.
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1920
1924

No 1920. gada līdz pat 1940. gadam strādājis par latviešu valodas un literatūras skolotāju Rīgas pilsētas 3. vidusskolā (vēlāk ģimnāzijā).

Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Working place
1920
1940
Higiēnas mācības skolotāja
Working place
1921
1939
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1922
1926

1923: beigusi mācības; literatūras skolotājs – Kārlis Dziļleja.

Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1923
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1926
1930
Ticības mācības skolotājs.
Rīga
Working place
05.11.1927
1934

1932. gadā beidza mācības ģimnāzijā.

Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1928
1932
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1929
1933

Beigusi mācības.

Rīga
Education
1930

Skolotāja

Rīga
Working place
1934
1936

1939. gada beidza mācības.

Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1939

Tolaik 3. vidusskola.

Rīga
Education
1939
1940

Beigusi mācības.

Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010
Education
1944

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.