Rīgas Centrālcietums

OrganisationRīgas Centrālcietums
RepositoriesLatvijas literatūra

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Mazā Matīsa iela 3, Rīga
(Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009)
1905LocationBuilding, house
Person
Place, event
Type
From
To
Vācu laikā apcietināts, vispirms ievietots Rīgas Centrālcietumā, kur slimojis ar tīfu.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
Apcietināts par pretvalstisku darbību.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1928

"Līdz ar vairākiem citiem jauniem skolotājiem mani aizrāva toreizējās nacionāli revolucionārās idejas. Aiz pārliecīga straujuma un naivuma iegāzos pats, pa daļai iegāzdams arī citus. Mani apcietināja un noturēja apmēram pusgadu, pēc kam atkal atsvabināja pierādījumu trūkuma dēļ. [..] Rīgā, Centrālcietumā iepazinos ar nelaiķiem Dr. A, Priedkalnu un A. Deglavu. No tālienes dabūju redzēt arī Kārlu Krūzu un Melnalksni."
Mīlbergs, Gotfrīds. Īsas piezīmes. Atziņas. 3. daļa. Cēsis, Rīga: O. Jēpes izdevniecība, 1924. 308. lpp.

Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1905
1906
1905. gada beigās apcietināts un ieslodzīts Rīgas Centrālcietumā, bet 1906. gada maijā pierādījumu trūkuma dēļ atbrīvots.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1905
00.05.1906

"1905. gada beigās mani apcietināja. Bij viss, kā parasts: sitieni ar šauteņu rezgaļiem pa galvu un muguru, izsmejoši šņācieni, ka atkal viens putniņš iegāzies, pavēle bēgt pie Pāvila baznīcas tumšā naktī... Nosēdēju Rīgas Centrāl cietumā vairāk nekā gadu. Cietumā pavadītais laiks iezīmē veselu laikmetu manā dzīvē ar pārdzīvojumu bagātību un dziļumu. Šai laikā tika nodrukāts mans pirmais dzejolis "Cīņā" – "Šķiroties". [..] 1907. gada sākumā mani atsvabināja no cietuma."

Ramizars, Pēteris. Mirkļi. Atziņas. 3. daļa. Cēsis un Rīga: O. Jēpes izdevniecība, 1924, 300. lpp.

Rīga
Detention
00.01.1906
00.03.1907

1906. gada 1. janvārī arestēts, no Centrālcietuma atbrīvots 1. februārī.

Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
01.01.1906
01.02.1906

Divus gadus bijis apcietinājumā vispirms guberņas cietumā, tad Centrālcietumā, līdz attaisnots.

Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1907
1909
Apsūdzēts par valsts graušanu.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1908
1909
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1911
1912

Trīs reizes izcieš laikraksta "Jaunā Balss" redaktoram uzliktos arestus Rīgas centrālcietumā.

Rīga
Detention
00.04.1914
1915
Atgriežoties Latvijā, uz Igaunijas robežas apcietināts, apsūdzēts par "piederību komunistiskai organizācijai". Atbrīvots pret galvojumu un vēlāk atrodas policijas uzraudzībā Skrīveru pagasta Balšārēs.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
04.04.1920
28.06.1920

Atkārtoti apcietināts, atbrīvots sakarā ar Satversmes sapulces amnestiju.

Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
21.07.1920
25.08.1920
"Atmiņā iespiedies Parīzes Komūnas 50. gadskārtai veltītais vakars 1921. gada 18. martā, kurā atkal uzstājāmies kopā ar V. Dermani. [..] Sanāksme izraisīja plašas atbalsis darbaļaužu vidū un deva ieganstu Ulmaņa valdībai pastiprināt komunistu vajāšanas. Drīz vien pēc tam Laicens, Paegle un es tikāmies Rīgas Centrālcietumā. Pirmajā Maijā te ieslodzītie sarīkoja demonstrāciju, dziedot revolucionāras dziesmas. Mani ieslodzīja pazemes karceri. Kad no tumšā karcera atkal izkļuvu pavasara saulē, sāku pamazām zaudēt redzi. Slimība piespieda valdību atcelt iekšlietu ministra Berga pavēli par manu izsūtīšanu uz Rietumeiropu."

Šacs-Aņins, Maksis. Jaunā laikmeta rītausmā. Karogs, 1967, Nr. 8.
Rīga
Detention
1921
Apcietināts uz aizdomu pamata par piederību nelegālai komunistu organizācijai.
Rīga
Detention
00.04.1921
00.06.1921

Apcietinājumā pavada vairāk nekā gadu.

Rīga
Detention
1922
Apcietināts par iesaistīšanos komunistiskajā pagrīdes darbībā; 1926. gadā pēc politieslodzīto apmaiņas ar PSRS nonāk Maskavā.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1925
1926
Rīga
Detention
1927
1930
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
09.02.1927
18.11.1927
1928. gada 22. jūlijā tika slēgtas 19 strādnieku arodbiedrības. Latvijas komunistiskā partija pieņēma lēmumu sarīkot vispārēju vienas dienas protesta streiku, kuru atbalstīja arī Kurcija pārstāvētā Neatkarīgo sociālistu partija. Kurciju apcietināja.
Rīga
Detention
23.08.1928
08.10.1928
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1930
00.01.1939
Rīga
Detention
1931
1938
1933. gadā arestēts, bet viņam izdevās izbēgt no politiskās pārvaldes telpām. Pēc vairāku mēnešu slapstīšanās mēģināja pāriet uz PSRS, uz robežas viņu apcietināja, un kara tiesa piesprieda astoņus gadus spaidu darbos. Sakarā ar amnestiju 1938. gadā atbrīvots.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1933
1938

Apcietināts par pretvalstisku darbību. 1939. gada 5. augustā pret Jāni Niedri izbeigta oficiālā policijas uzraudzība.

Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
18.08.1934
11.07.1937
Par revolucionāru darbību 1935. gadā sodīts ar trim gadiem spaidu darbos. Sodu izcietis Tukuma apriņķa cietumā un Rīgas Centrālcietumā.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1935
Apcietināts par nelegālu politisko darbību.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
00.04.1940
00.06.1940

Apcietināts par politisko darbību. Apsūdzībā rakstīts: "(..) PSRS IeTK [Iekšlietu tautas komisariāta] sevišķā apspriede notiesājusi ar pieciem gadiem izsūtījumā (..) par to, ka, būdams vairāku buržuāzisku partiju līderis un ievērojams darbinieks, kā arī kontrrevolucionārās t.s. "Tautas padomes" loceklis, tieslietu un izglītības ministrs, veica aktīvu cīņu pret revolucionāro kustību Latvijā. Saeimas vēlēšanu laikā 1940.gadā grupējis ap sevi buržuāziski politisko partiju darbiniekus, ar kuriem kopā sastādīja kandidātu sarakstu un ar to uzstājās pret kandidātiem no darba tautas bloka." (LVA–1986–1.a –30640–279.–282. lp.)

1941. gada 8. martā notiesāts uz 5 gadiem izsūtījumā.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
16.09.1940
11.04.1941
Rīga
Detention
16.10.1940

Nacistiskās okupācijas laikā vairākus mēnešus pavadījis apcietinājumā.

Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1941
Vācu okupācijas laikā ticis ieslodzīts.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1941
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1941
1942

Arestēts un vēlāk nošauts.

Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
29.07.1941
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
00.08.1941
00.11.1941
Vācu okupācijas laikā kā kreisi noskaņots no darba atlaists, arestēts un atradies apcietinājumā.
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
00.12.1941
00.04.1942

15 mēnešus Ieslodzīts vācu okupācijas laikā par darbošanos nelegālā nacionālo studentu grupā ar nosaukumu Brīvā Latvija, tai bija arī savs pagrīdes izdevums "Tā Zeme ir Mūsu".

Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1943
Detention
00.08.1944

Visticamāk arestēts kratīšanas laikā 1944. gada 14. novembrī, apsūdzēts par pretpadomju darbu rakstīšanu vācu okupācijas laikā. Ilgstošā pratināšana mijas ar slimības periodiem.
1945. gada jūlijā nodots NKVD Kara tribunālam. 6. oktobrī, jau pēc Ersa nāves, apsūdzību pret Ersu pārtrauc.

Vēlāk padomju laikā meitas Mirdzas Ersas rakstītais lūgums par tēva reabilitāciju netiek pieņemts, ar pamatojumu, – Erss nav ticis notiesāts.

Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
14.11.1944
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
1945

Apsūdzēts mežabrāļu slēpšanā (vai vismaz neziņošanā par viņiem) 11 mēnešus pavadījis Rīgas Centrālcietumā, pierādījumu trūkuma dēļ atbrīvots.

Rīga
Detention
00.02.1945
00.12.1945

Pēc Ventspils ticis ieslodzīts Rīgas Centrālcietumā. Notiesāts uz 10 gadiem par pretpadomju darbību.

Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009
Detention
00.02.1946

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.